Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 8

Matr.   14ba-14bb- Byggeår  1925 
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1923 skøde fra Oluf Larsen Hedegaard til hotelejer Niels Hauerslev - kr. 2920.
1923 skifteatt. som adkomst for NH' enke Ane Tomine Hauerslev på matr. 14ai, 14am, 14ba og 14bb.
1923-1934
Ane Tomine og Marie Hauerslev sælger til barber Pedersen for kr. 11.300,00
Damefrisør fru Bast - ant. lejer.
1934-1946 frisør og barber Gerda og Svend Pedersen - ejer.
1946- 199? Landbosparekassen i Aalborg køber huset og bygger til på matr 14bb..
194?-195? frisør og barber Charles Christensen, lejer.
195?-196?
frisør og barber Flemming Christensen - lejer.

På billedet ses det oprindelige hus til venstre - matr. 14ba - byggeår 1925 - og tilbygningen til højre - matr. 14bb - byggeår 1946. Landbosparekassen køber det oprindelige hus i 1946 og står for tilbygningen. 

1923 Oluf Larsen Hedegaard
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1923 Niels Hauerslev

Første ejer af hotellet. Hans hustru hed Ane Tomine (Mine) Hauerslev.

1923-1934 Ane Tomine Hauerslev og datteren Marie Hauerslev

Som det ses ovenfor overtager Mine Hauerslev via skifteattest matr. 14ai, 14am, 14ba og 14bb efter ægtefællen Niels Hauerslevs død. De to matr. 14ai, 14am er hotellets matr. Dette sælger hun til Frederik Jørgensen i 1923. I 1925 byggede enken Mine og datteren Marie dette hus - Blæshøjvej 8. Datteren Marie Hauerslev havde broderiforretning i den vestre ende af huset. Hvor Mine og Marie bor i perioden 1923-25 vides ikke.

1934-1946 damefrisør Gerda og herrefrisør og barber  Ejvind Svend Aage Pedersen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Frisører (Blæshøjvej 6)

Svend Pedersen, herrefrisør, havde salon mod gaden, og hans kone, Gerda, der var damefrisør, havde sin salon mod havesiden.

Begge var ivrige tennisspillere og havde - sammen med mange andre - glæde af, at en kreds af byens borgere initiativrigt havde stiftet "Hjermitslev Tennisklub" og i et arbejdsfællesskab anlagt en fortræffelig tennisbane i Lunden øst for byen.

LT-tilføjelse: Gerda og Svend Pedersen kom fra Tårs-egnen. De var begge frisører og Svend Pedersen tog sig naturligvis også af barbering. SP havde salon i husets vestlige ende, hvor man på billedet kan se et butiksvindue. GP havde damesalon med indgang af husets mellemste dør, hvor man kom ind i en gang med trappe til loftslejligheden og en dør ind til damesalonen, der havde vindue mod haven. Parret havde ingen børn. De var engagerede i det sociale og selskabelige liv i Hjermitslev, og i oprettelse af tennisbanen i Lunden var SP meget aktiv - det kan man læse i de sange, der blev lavet til festen for indvielse af tennisbaneanlægget.
Det var mens Gerda og Svend Pedersen stadig boede i huset, at et stykke af haven ud mod Blæshøjvej blev bebygget med en husforlængelse - som det kan ses på billedet. Her fik Hvetbo Herreds Sparekasse til huse. 
1946-199? Landbosparekassen i Aalborg

Landbosparekassen i Aalborg købte i 1946 hus og matrikler med henblik på at flytte Landbosparekassen fra træhandler Jens Andreasens nordre stue til nye lokaler i en tilbygning til det eksisterende hus (se billede).

I 30erne og under krigen havde Landbosparekassen haft til huse i træhandler Jens Andreasens nordre stue (Blæshøjvej 5). Det var omkring spisebordet sparekasseforretningerne blev klaret, og i stuen var sparekassens pengeskab fast inventar. I en forstue var der et såkaldt venteværelse med knagerække til overtøj og bænk langs ydervæggen. Her sad folk og ventede på, at det blev deres tur til at ordne deres ærinde. Sparekassen havde åben mandag og torsdag formiddag fra kl. 10-13. Det var gårdmænd fra Hjermitslev, Alstrup og Stavad, der tog sig af forretningerne, og fru Marie Andreasen trakterede dem med formiddagskaffe og ostemadder. Den nordre stue i træhandler Jens Andreasens hjem havde en særlig duft i de år sparekassen havde til huse her. Det var lugten af blæk, lak, papirer og penge -  lak - fordi afsluttede dokumenter fik en klat lak med sparekassens stempel oveni.

Lejere i stueetagen:

1946-195? herrefrisør og barber Charles Christensen
Charles (efternavn huskes ikke) og hans hustru havde lejligheden i gadeniveau i nogle få år. De var barnløse.

195? herrefrisør og barber Flemming Christensen
Flemming (efternavn huskes ikke) og hans hustru samt et par børn boede en årrække i lejligheden i gadeniveau.

Lejere i tagetagen:
Familien Grundval - parret blev senere skilt, og hustruen flyttede sammen med "Dåre Lass" fra Nørre Saltum. Det var ham, der mødte op og solgte slik, når der var marked i Hjermitslev.
Damefrisør fru Bast
193?-194? Gine og Knud Hedegaard
1943-1946 Karen Marie og Johan Toftegaard, 
1946 - 1951 Oda og Arne Nielsen, 
1951-196? Signe og Knud Søndergaard, 

196?-198? Marie Christensen (gammel Marie)

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com