Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 8a

Matr.  14 aø  Byggeår  (1917)?
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1920 skøde på matr. 14aæ og 14aø fra Oluf Larsen Hedegaard til Jens Lunde - kr. 586 og 703. 
1921 skøde på samme matr. fra herreekviperingshandler Jens Lunde til stationsforstander Simon J. Simonsen Lenskjold - kr. 1600.
OBS-OBS byggeåret 1917 (opl. fra www.OIS.dk ) er forkert. Husene må være bygget imellem 1921-24.
Husene
- to ens - bygges/finansieres af stationsforstander Simon J. S. Lenskjold og købmand J. Drustrup.
1924 frasælges matr. 14aæ med bygn. til sognefoged Christen Chren - kr. 8500.
1929 skøde på matr. 14aø med bygn. til Skrædder Adolf Engelund

skraedder_engelund.jpg (45324 byte)

Huset først for er skrædder Engelunds, og det høje hus bagved tilhørte vognmand Ulrich.

1920 Oluf Larsen Hedegaard
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
Han solgte de to grunde til Jens Lunde.
1920 Jens Lunde
Jens Chr. Henriksen Lunde f. 1866 kom fra Gøttrup og blev i 1893 gift i Hjermitslev kirke med Maren Pedersen Kirkensgaard f. 1862. Hun var datter af P. Chr. Jacobsen og Mette fra Kirkensgaard i Hj. De overtog i 1904 Kirkensgaard efter Marens forældre/en bror til Maren og drev gården til 1920, hvorefter de - ifl. realregistret fra 1918 - overtager manufakturforretning på ovennævnte adresse. Se videre Assenbækvej 10 og Thomas P. Hejlesvej 2.
Jens Lunde videresælger de to grunde til stationsforstander Lenskjold.
1921 stationsforstander Simon J. S. Lenskjold
I finansielt samarbejde med købmand J. Drustrup er Lenskjold bygherre i forhold til de to huse, der bygges på grundene.
Hvornår husene bygges er som ovenfor nævnt uklart, men huset her sælger Lenskjold til skræddermester Engelund i 1929.
1929 skræddermester Adolf Engelund

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Skræddermester Adolf Engelund (Blæshøjvej 8a). 

Måske lyder det umiddelbart besynderligt, at det i den noget trange tid mellem de to krige var almindeligt at få sit tøj syet hos skrædderen. Ikke desto mindre - sådan var det.  

Det nød skræddermestrene godt af - en af dem var Engelund. Til gengæld lod han så malermesteren om at male vinduerne og murermesteren om at kalke huset. Der var ingen, der med et gør-det-selv-blik fjollede rundt og klistrede og klamphuggede. Man lod fagfolk komme til.  

Oplysning fra LT:
Skrædder Adolf Engelund er født i Thise i 1893. Hans kone Maren er født i Agdrup vest for Brønderslev i 1898. Hendes fødenavn var Andreasen. Hun er søster til træhandler Jens Andreasen. Ved giftermålet i 1920 flytter parret til Aalborg og senere i 1922 til V. Hjermitslev, hvor Engelund i 20'erne, 30'erne og 40'erne har et godt skrædderværksted med en svend ansat. Sønnen Niels Aage bliver uddannet i faderens værksted. 
Adolf Engelund dør 1962. Maren Engelund dør den 6. januar 1967. 
196? skrædder Niels Aage Engelund - søn af ovennævnte.
Niels Aage Engelund er født i 1927 og dør i 1976. Han var uddannet i faderens skrædderværksted og arbejdede her indtil faderens død i 1962. Han fører ikke værkstedet videre - dels er skræddererhvervet stærkt på vej til at uddø på grund af det stigende udbud af færdig konfektion - og dels havde Niels Aage nok ikke mod og evner til at fortsætte som selvstændig. Han fortsatte dog med rensning og presning og mindre reparationsarbejder indtil moderens død i 1967, hvorefter han solgte huset og flyttede ind i en af de nye lejligheder i det nedlagte mejeri. Han havde herefter i nogle år arbejde på en konfektionsfabrik i Brønderslev.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com