Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 9

Matr.   14bd Byggeår  1918
Artikler Udklip Billeder


Sadelmager Otto Poulsen f. 1875. Han boede med sin familie i huset fra 1913 og til sin død først i 60'erne.


Sadelmager Otto Poulsens hus er det tredje i husrækken - det nu grønmalede. Billedet er fra 1980'erne. I husets facade var der oprindeligt en dør i midten med et vindue på hver side. Vinduet i højre side var et butiksvindue, hvor sadelmageren udstillede sine salgsvarer. Hans værksted var i en bygning i haven syd for huset. Som 75-80-årig i 50'erne så han ud som på billedet, hvor han ses i sit arbejdstøj - bluse uden flip og forklæde. På det tidspunkt bestod hans arbejde i at lave og reparere seletøj, men da mekaniseringen var i gang, passede mængden af opgaver nok godt med den ganle sadelmagers ydeevne. Han døde med sit fag.

Sadelmager Otto Poulsen med et af 

sine oldebørn. Billedet er fra 50'erne.


Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Sadelmagerværksted (Blæshøjvej 9)
Mens landbruget benyttede heste som trækkraft, havde sadelmager Poulsen meget travlt med seletøjsarbejde, og hans to sønner - Richard og Bernhard - blev oplært i faget. Møbelpolstring kom dog efterhånden til at udgøre hovedbeskæftigelsen. På værkstedet blev seletøjet fortrængt af divaner og chaiselonger, der skulle have de slappe fjedre strammet og betrækket fornyet.  

Notitser og annoncer fra Hvetbo Herreds Avis

 

Oplysning: En stavsele er en stærk læderrem, der fastspændes omkring hesten - over hestens ryg og ned lige bag forbenene. På denne rem i hver side fastspændes vognstængerne. Oplysning: På grund af varemangel under Anden Verdenskrig var der i Hvetbo Herreds Avis mange annoncer med  brugte ting til salg. 

 


Ejere af huset indtil begyndelsen af 60'erne.

1906 skøde på matr. fra Oluf Larsen Hedegaard til tømrer Niels Nielsen (al-15) - kr. 559.
1913 skøde på matr. og bygn. til Hypotek foreningen for danske husmænd - kr. 2825. 
1913 skøde fra Hyp. fore. til sadelmager Otto Poulsen kr. 4000.


Se yderligere oplysninger om ejerne nedenfor.

1906 skøde fra Oluf Larsen Hedegaard 

Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på Bagergården/Hedegaard - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1906 skøde til tømrer Niels Nielsen på matriklen kr. 559

I 1916 etablere tømrer Niels Nielsen sig med beboelse og tømrerværksted på adressen - Alstrupvej 15, hvor han havde tømrervirksomhed indtil omk.1960. Som det fremgår ovenfor har tømret Niels Nielsen bygget det aktuelle hus på grunden.
1913 overtager
Hvilke omstændigheder der gør, at Hypotekforeningen får skøde på huset vides ikke.
1913 skøde til sadelmager Otto Poulsen kr. 4000

Ved Folketællingen i 1916 bor sadelmager Otto Christian Poulsen f. 1875 og hustru Anne Marie Poulsen f. 1875 i huset sammen med deres seks børn - Jenny, Klara, Holger, Richardt, Bernhardt og Marie Ingrid. I FT. er der for den 40-årige sadelmager ikke opført nogen skattepligtig indkomst. Det ses hos flere håndværkere. Det er min antagelse, at indtægt under et vist minimum ikke anføres - om antallet af børn har indflydelse på skattepligtig indkomst vides ikke. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com