Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 10

Matr. 14ax+14ay+14az Byggeår 1921
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1920 skøde på matr. fra Oluf Larsen Hedegaard til enkefrue Maren Lemmergaard - kr. 3138,24.
1934 skøde til redaktør Jacob Nørgaard.
196? skøde til pens. gdr. Anders Dam.

Blæshøjvej 10 - billedet er fra 1980'erne.

1920 Oluf Hedegaard
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1920 enkefrue Maren Lemmergaard
Maren Lemmergaard var enke fra gården Lemmergaard og mor til gårdens daværende ejer Jens Lemmergaard. Det er Maren Lemmergaard, der lader huset bygge - og det er byens murermester Anton Christensen, der tegner og bygger huset, de var et usædvanlig flot hus. Matr. 14ay+14az var og er en stor have bag huset. Huset blev døbt "Klitbo", hvilket ant. har sammenhæng med at Maren Lemmergaards mand hed Thomas Jensen Klit.
193? redaktør Jacob Nørgaard

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

HVETBO HERREDS AVIS (Blæshøjvej 10)

Hvetbo Herreds Avis udkom en gang ugentlig med annoncer, bekendtgørelser og lokale nyheder.

Redaktøren Jacob Nørgaard - var et fremtrædende - lidt renæssanceagtigt menneske. Han stammede fra Aggersborggaard og havde i de yngre år været forpagter af Tagmarken, men opgav landbruget og etablerede sig i en moden alder som bladudgiver og forsikringsmand  i Vester Hjermitslev.  

Jacob Nørgaard var endvidere filialbestyrer af Brønderslev Banks afdeling, der disponerede over et lokale i Nørgaards villa "Klitbo".

Dobbeltjobbet som redaktør og bankmand belastede dog ikke Jacob Nørgaard i en sådan grad, at han ikke havde tid til indsigtsfuldt at drøfte tidens små og store spørgsmål med ligesindede. Ej heller gav han afkald på jagtens glæder. Og som gammel garder dyrkede han højt op i årene med entusiasme riffelskydningen i den lokale skytteforening.

196? pens. gdr. Anders Dam
Efter gården "Dammen" er solgt ud af familiens eje i 196?, køber parret Kirstine og Anders Dam huset på Blæshøjvej 10. Anders Dam bor kun nogle ganske få år i huset inden sin død. Kirstine Dam forbliver boende i huset nogle år herefter. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.