Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 11

Matr.   14ac+30an Byggeår  1907
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1907 skøde på matr. fra Oluf Larsen Hedegaard til skomager Lars Chr. Larsen - kr. 550.
1908 skøde på matr. og bygn. til Peder Larsen - kr. 3800.
1913 skøde på matr. og bygn. til Laura Larsen (fader til datter) 
1920 skøde på matr. 30an fra købm. C. K. Rasmussen til samme - kr. 500. L. L. var gm snedker V. K. Ribergaard. 
1934 Barber Gertsen

Barber Gertsens hus er det fjerde i husrækken. Billedet er fra 1980'erne.

1907 fra Oluf Larsen Hedegaard 
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1907 skomager Lars Chr. Larsen
Det første erhverv i huset har, som det fremgår ovenfor, været skomageri.  
1908 Peder Larsen

Hvilket erhverv Peter Larsen havde vides endnu ikke, men han var morfar til møbelsnedker P. Chr. Ribergaard (Blæshøjvej 27)

1913 Laura Larsen
Ovennævnte Peder Larsens datter Laura overtager huset sammen med ægtefællen snedker Chr. Ribergaard. Laura og Chr. er forældre til møbelsnedker P. Chr. Ribergaard, der senere bygger huset, Blæshøjvej 27.
Snedker Chr. Ribergaard bliver år 1900 ejer af huset Assenbækvej 12. I 1910 overgår huset via et fogedudlægsskøde til hotelejer C. Flensted. Laura og Chr. Ribergaard flytter så i 1913 ind i huset her.
Ved folketællingen i 1916 er snedker Chr. Ribergaard ikke opført med hverken indkomst eller formue, men det noteres, at han er sat til at betale kr. 7,50 årligt i statsskat.

Chr. Ribergaard Simonsen (navnet Ribergaard er ant. et købt navn) er født i Alstrup. Han er født i et nu ikke længere eksisterende hus, der var beliggende allersydligst på østsiden af Alstrupvej. Faderen var snedker og hed Chr. Simonsen. Det var i tilslutning til hans hus, der omkring 1890 blev bygget et forsamlingshus og en bolig til adventistmissionæren Broder Matteson. Der var i Alstrup på det tidspunkt stor tilslutning til denne trosretning. 
1934 barber Gertsen
Barber Gertsen og hustru køber huset sidst på året 1934, hvilket fremgår af Hvetbo Herreds Avis den 1. 12. 34. Forinden boede parret i Tårnhuset, Blæshøjvej 19, og havde formentlig barbersalon her. Den 22. august 31 har barber Gertsen en annonce i lokalavisen Hvetbo Herreds Avis, hvor han vil udleje en 3-vær. lejlighed til 1. september 1931. Det fremgår, at lejligheden evt. kan indrettes til butik. Det er uvist i hvilket hus dette lejemål findes.

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Barber- og frisørsalon (Blæshøjvej 11)

 Barber Geertsen udøvede sit fag med stor ekspertise. Salonen havde det for den tids saloner ordinære udstyr med spejle og flakoner med stærkt duftende fluida -  var det mon ikke Bayer Rhum, der var i den røde flaske og Eau de Quinini i den grønne.

 Hver formiddag frekventerede manufakturhandler Peter Rasmussen og lidt senere mejeribestyrer Marius Andersen salonen for at lade sig barbere på den gammeldags facon med dampende tekstiler, sæbeskum og barberkniv. Efter en sådan omgang blev ansigtshuden så blød og glat som indianerpigeinderlår.

 At byens herrer kunne være iført smukt strøgne skjorter og stive flipper, var fru Geertsen garant for, idet hun med stor dygtighed udførte "Fransk Vask og Strygning".

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.