Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 12

Matr. 14ar+14at Byggeår 1914
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1919 skøde på matr. fra Oluf Larsen Hedegaard til J. P. Kirkedal  - kr. 2083. 
OBS-OBS byggeåret som WWW.OIS.dk her angivet må være forkert. Byggeåret må være 1919.
1919 skøde på matr. og bygn, til fhv. gdr. Morten Jensen af Stavad - kr. 14.000.
196?-201? Installatør Philgaard

Blæshøjvej 12 - billedet er fra ca. 1960, hvor elektriker Philgaard med familie flyttede ind og der bliver etableret butik i den vestre ende.

1919 Oluf Hedegaard
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1919 manufakturhandler J. P. Kirkedal
Kirkedal investerer tilsyneladende i køb af matriklerne og bygger hus på gadematriklen og inden for samme år videresælger han huset til Morten Jensen.
Fra 1914-1917 havde I. P. Kirkedal "Varehus" i huset Blæshøjvej 43 - huset, hvor baptistmenigheden senere fik mødesal. 
1919 pens. gdr. Morten Jensen,
Morten Jensen købte huset i 1919. Han var født i 1861. og havde, indtil han flyttede til Hjermitslev, haft en gård i Stavad. Han var enkemand og flyttede ind i huset sammen med en datter, Maren, der passede hus for ham til hans død. Han døde som 92-årig i Hjermitslev. Han er ant. begravet i Thise, idet han som oven for nævnt havde haft gård i Stavad. 
196? El-installatør Philgaard
El-installatør Philgaard etablerede sig med værksted og butik i byen omkring 1960. Der havde tidligere været to elektrikere i byen nemlig Anker Landbo, som boede på Villabakken og Robert Thomsen, der havde værksted og butik på Ingstrupvej 4.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com