Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 14

Matr. 14aq+14as Byggeår 1910
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1919 skøde på matr. fra Oluf Larsen Hedegaard til murermester Anton Christensen - kr. 3428.
1919-1932 murermester Anton Christensen
1934 - - - - Cementstøberiet solgt ved frivillig auktion til købm. Overgaard, Manna for kr. 7.955
1938-1946
Ingvard Jensen
1946-196? drænmester og cementstøber Jens Chr. Buje

1919 Oluf Hedegaard
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1910-1932 murermester Anton Christensen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Cementstøberiet, Blæshøjvej 14 

Murermester Anton Christensen har opført den langagtige bygning, hvor han indrettede sit cementstøberi og den tilhørende bolig til cementstøberen.

Cementstøberiet - i dag ville man sige betonvarefabrikken - fremstillede allehånde betonvarer. Med en maskine, hvor man - ved håndkraft - bankede den rette cement-sand-blanding sammen, kunne man lave syv cementmursten ad gangen. Til tagbeklædning fabrikeredes såvel vingetagsten som flade cementtagsten. Begge typer kunne fås med sort eller lys rød farve. Produktionen omfattede også betonrør - specielt til vandindvindingsbrønde. Man må erindre, at før vandværket blev oprettet, skulle der ved alle nye huse graves en brønd eller sættes en boring. Endelig fremstilledes der fliser og kantsten.

Støbesand hentedes i Hune og - i visse perioder - i Thise bakker. Det foregik med en efter nutidige forhold meget lille lastbil, der blev læsset og aflæsset ved håndkraft. Vi drenge var velkomne til at tage turen med...

Det har vist sig, at de af cementstøberiet på lidt primitiv vis fremstillede produkter har været af gedigen og holdbar art, selvom der ikke eksisterede nogen betonvarekontrol.

I mange år flankerede et par cementstøbte haneløver indkørslen til støberiet. Muligvis Axel P. Jensens værk. De troldefigurer, der nu henstår ved Egnssamlingen i Saltum, og som Axel P. lavede til det projekterede storhotel ved Saltum Strand, er formentlig også blevet kreeret på cementstøberiet.

Anton Christensen død i 1931. Han efterlader sig hverken kone eller børn, så om familien - smedemester Valdemar Christensen var hans bror - driver cementstøberiet videre efter Anton Christensens død, vides ikke. Men det fremgår af en annonce i Hvetbo Herreds Avis den 12. maj. 1934, at virksomheden er solgt ved en frivillig auktion til købmand Overgaard i Manna for kr. 7.955.

1934-1938 købmand Overgaard, Manna.

- ingen oplysninger.

1938 Ingvard Jensen

Ingvard Jensen havde en mejeristuddannelse fra Sønder Saltum mejeri. Men han fik tuberkulose og måtte derfor finde anden beskæftigelse. Han blev derfor herreekviperingshandler i N. Saltum. Hans kone Marie (der var søster til Katrine Drustrup gm. købmand Johan Drustrup, V. Hj.) var en dygtig, og det fortælles, nærmest berømt kogekone. Hvordan det gik med herreekviperingshandelen vides ikke, men i hvert fald køber parret engang i 1930'erne "Pensionat Sommerlyst" i Løkken. I 1938 rykker de igen teltpælene op, idet de sælger pensionatet i Løkken og i stedet køber "Pensionat Klitrosen" i Blokhus - samtidigt i 1938 køber de cementstøberiet i V. Hjermitslev på ovennævnte adresse. Det er her parret har bopæl - og mens Ingvard Jensen passer cementstøberiet, så er det Marie Jensen, der om sommeren driver "Pensionat Klitrosen" i Blokhus. I de sidste besættelsesår tvangslejer tyskerne pensionatet, og Ingvard og Marie Jensen bor i Hjermitslev, hvor Marie udøver som kunst som kogekone.
De sælger cementstøberiet til drænmester Chr. Buje i 1946, og driver i en årrække herefter fortsat pensionatet i Blokhus.

Henry Larsen - senere chauffør gennem mange år i firmaet Drustrup & Hansen - arbejdede i 1930'erne i cementstøberiet.

1946-1973 drænmester og cementstøber Jens Chr. Buje

Jens Chr. Buje (1896-1973) og hustru Laura Buje ( 1897-1970).
Herefter nedlægges cementstøberiet - så vidt vides.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.