Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 15

Matr.  14ae+30ad+30am+14d Byggeår 1911
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

Vedr. de to parceller, der er frasolgt gården matr. 14, har Oluf Hedegaard sandsynligvis været sælgeren. Om Anders Engelund har været førstekøber er usikkert.
Anders Engelund har antagelig bygget huset i 1911. Af E. Føns' lokalhistoriske oplysninger fra Alstrup fremgår det, at Anders Engelund og hustruen i 1911 overtog AE's hjem i Thise.

1908 Oluf Hedegaard
1908-1915 Anders Engelund
1915-1916 Lars P. Larsen
1916-1917 Laurits Jensen Kirkedal
1917-1918
Jens P. Kirkedal
1918-1925 Maren og Jens Lunde.
1925-1947 uddeler Vilhelm Pedersen af V.Hj. før af Serritslev - får skøde på matr. 14d, 30ad, 30am og 14ae med bygn. fra husejer Jens Lunde til kr. 23.000.
1947-1956 Lis og Egon Pedersen.
1956-ff Edith og Egon Jørgensen.

Som det fremgår er huset bygget i 1911 af skræddermester Anders Engelund. Han har været ejer af grunden i nogle år før han bygger huset.

1908 fra Oluf Larsen Hedegaard 
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1908-1915 Anders Engelund
Det er som nævnt ovenfor skræddermester Anders Engelund (1871-1948), der bygger huset i 1911. Anders Engelund havde skrædderværksted i husets underetage (se under billeder). Han var noget af en spekulant, idet han var involveret i mange handler med grunde, i de år byen opstod. 
Anders Engelund var gift med Inger Marie Nørgaard fra den sydlige Abildgaard i Alstrup. Af E. Føns' lokalhistoriske oplysninger fra Alstrup fremgår det, at Anders Engelund som 20-årig nedsatte sig i Hjermitslev som skrædder. Han var ud af den kendte skrædderslægt i Thise. I 1911 overtager han og Inger Marie hans fødehjem i Thise. Ejendommen videresælger han i 1921 til forfatteren Jens Thise, og parret køber en gård i Manstrup i Han herred, men allerede i 1926 flytter de til Løkken, hvor de bygger huset, Engelundshus på Harald Fichersvej. Hustruen Inger Marie var i hendes levetid en kendt person i Vendsyssel. Hun havde en digterisk sans, skriver E. Føns, og det var ikke så få af hendes digte, der fandt optagelse i Vendsyssel Tidende.
1915-1916 Lars P. Larsen
pt. ingen opl.
1916-1917 Laurits Jensen Kirkedal
pt. ingen opl.
1917-1918 Jens P. Kirkedal
pt. ingen opl.
1918-1925 Maren og Jens Lunde
Jens Chr. Henriksen Lunde f. 1866 kom fra Gøttrup og blev i 1893 gift i Hjermitslev kirke med Maren Pedersen Kirkensgaard f. 1862. Hun var datter af P. Chr. Jacobsen og Mette fra Kirkensgaard i Hj. Parret overtog i 1904 Kirkensgaard efter Marens forældre - en bror til Maren og drev gården indtil 1920, hvorefter parret - ifl. realregistret fra 1918 - overtager manufakturforretning på ovennævnte adresse. Se følgende adresser hvor parret og senere enken boede - Assenbækvej 10 og Thomas P. Hejlesvej 2.
1925-1947 Vilhelm Pedersen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Londonmagasinet (Blæshøjvej 15)

Londonmagasinet, hvis indehaver i mellemkrigsårene var Vilhelm Pedersen, forhandlede garner og broderivarer, som fru Frederikke tog sig af, mens Vilhelm Pedersen ekspederede i herrekonfektion.

Ikke alene forretningens flot klingende navn relaterede til Storbritannien - også navnet på familiens personbil - en fornem Essex, der ikke alene havde broderede gardiner, men også blomstervaser af ornamenteret glas. 

1947-1956 Lis og Egon Pedersen
Egon Pedersen var uddannet inden for manufakturfaget. Han stammede fra Ingstrup, hvor hans mor havde en manufakturforretning. Lis havde sin opvækst i Aalborg. De overtog Vilhelm Nielsens forretning, som de moderniserede både indretningsmæssigt og hvad varesortiment angik. De var lige fra starten fælles om at passe og drive forretningen. I 1956 døde Peter Rasmussen, ejeren af byens store manufakturhandel på adressen Blæshøjvej 1. Lis og Egon Pedersen overtog denne forretning i 1956.

1956-ff Edith og Egon Jørgensen

Chauffør Egon Jørgensen overtager huset sammen med sin kone Edith, der er damefrisør. Egon var chauffør i firmaet Drustrup & Hansen. Egon havde sit fødehjem på Langbak i Alstrup og Edith er født Sivesgaard og stammer fra Ingstrup. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.