Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 17

Matr.  14æ+30ad+14ao+30ac Byggeår  1916 (?)
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1907 skøde på matr. 14æ fra Oluf Larsen Hedegaard til Anders Engelund - 1400.
1915
skøde på matr. og bygn. til Lars Chr. Larsen af Vrå - kr. 6500.
1915 skøde på matr. 30ad til cigarhandler Lars Chr. Larsen fra Jens Peter Poulsen samme - kr. 150.
1916 skøde på matr. og bygn.  fra L.C.L. til Laurits Jensen Kirkedal - kr. 6500.
1917 skøde på matr. og bygn. til Jens Peter Kirkedal - kr. 6500.
1917 skøde på matr. 30ab og 14ap fra Jens Peter Poulsen til Jens Peter Kirkedal - kr. 200 og kr. 500.
1918 J.P.K frasælger matr. 30ab og 14ap til købm. C.K. Rasmussen - kr. 350. De bygger i fællesskab hus (Bl.19 Tårnhuset) på matr. 14ap. 
Handelen vedr. Peder Erik Pedersen af matr. 14æ og 30ad mangler.
1918 skøde på matr. 30ac og 14ao fra Niels Jensen til Peder Erik Pedersen.

 Snedker Pedersens hus på Blæshøjvej 17.

1907 fra Oluf Larsen Hedegaard 
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1907-1915 Anders Engelund
Anders Engelund var noget af en spekulant, idet han var involveret i mange handler med grunde og huse i de år byen opstod, således også i forhold til denne sides matr.  
Anders Engelund var gift med Inger Marie Nørgaard fra den sydlige Abildgaard i Alstrup. Af E. Føns' lokalhistoriske oplysninger fra Alstrup fremgår det, at Anders Engelund som 20-årig nedsatte sig i Hjermitslev som skrædder. Han var ud af den kendte skrædderslægt fra Thise. Han har antagelig bygget huset på Blæshøjvej 15 og ant. også boet og haft værksted her. I 1911 overtager han og Inger Marie hans fødehjem i Thise. Denne ejendommen videresælger han i 1921 til forfatteren Jens Thise, og parret køber en gård i Manstrup, Han herred, men allerede i 1926 flytter de til Løkken, hvor de bygger huset, Engelundshus på Harald Fichersvej. Hustruen Inger Marie var i hendes levetid en kendt person i Vendsyssel. Hun havde en digterisk sans, skriver E. Føns, og det var ikke så få af hendes digte, der fandt optagelse i Vendsyssel Tidende.
1915 cigarhandler Lars Chr. Larsen
- ingen oplysninger endnu.
1916 Laurits Jensen Kirkedal
- ingen oplysninger endnu.
1916 Jens Peter Kirkedal
- ingen oplysninger endnu.
1918 Peder Erik Pedersen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Møbelsnedkeri - Ligkistemagasin (Blæshøjvej 17)

Snedkermester P. E. Pedersen (1892-1993) havde fra 1918 sit værksted i den høje kælder under butikslokalet, hvor et stort udvalg af de fremstillede møbler kunne beses.

Snedkermesteren, der havde stor interesse for antikviteter, udførte pietetsfuld restaurering af antikke møbler og mestrede også billedskærerkunsten. Han var særdeles flittig i sin virksomhed og ydede herudover en værdsat indsats på bestyrelsesposter i flere af byens foreninger, var formand for vandværket, brandfoged, i bestyrelsen for borgerforeningen, transformatorforeningen m.fl.  

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.