Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 19

Matr.  14ap+30ab Byggeår  1920
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1919 skøde på matr. og bygn fra Jens Peter Kirkedal og købm. C. K. Rasmussen af. V.Hj. til vognmand Niels Pedersen - kr. 23.000.
1923 auktionsskøde på matr. og bygn. til Jens Pedersen, Kornumgaards mark.
1940 ca. vulkanisør Bertelsen (måske lejer).
1950 ca. møbelpolstrer Bruno Stoba (måske lejer).
1960'erne tidl. gårdmandsenker
Johanne Thomsen
Østergaard.
1970'erne en marskandiser
1970'erne tidl. møbelsnedker og -handler Ellitsgaard (måske lejer).

Tårnhuset. Der har i tidens løb boet mange lejere i huset. Der var, som det kan ses af billedet, værkstedsmulighed i kælderen, der var en lejlighed i tagetagen og ind imellem var stueetagen opdelt i to lejligheder.

1919 Jens Peter Kirkedal og købm. C. K. Rasmussen 
- ingen oplysninger endnu, men begge var forretningsdrivende i Hjermitslev.
1919-1923 vognmand Niels Pedersen
- ingen oplysninger endnu.
1912-1940 (?) Jens Pedersen, Kornumgaards Mark
- ingen oplysninger endnu.
1940-1950 vulkanisør Bertelsen
- ingen oplysninger endnu.
1950-1960 (?)møbelpolstrer Bruno Stoba
Så vidt vides var Bruno Stoba oprindelig fra Polen, hustruen vistnok fra Pandrup. De havde en datter Juliane. Familien flyttede omkring 1960 til Pandrup. Bruno Stoba var en dygtig møbelpolstrer og havde værksted i kælderetagen.
196o'erne gårdmandsenke Johanne Thomsen Østergaard
Chr. Thomsen Østergaard og hustru havde været ejere af gården, Østergaard, Alstrupvej 45. Den var nu overtaget af sønnen Erik.
1970'erne marskandiser
Hvad marskandiserens navn var vides ikke, men han havde forretning i husets mellemetage i den vestre ende.
1970'erne tidligere møbelsnedker og -handler Ellitsgaard
Ellitsgaard havde tidligere sammen med hustruen Herdis haft snedkeri og handel på adressen, Blæshøjvej 27. Efter skilsmissen flyttede Ellitsgaard til denne adresse.
Lejere
Som det også frem af Børge Thomasens beskrivelse nedenfor har der boet mange lejere i Tårnhuset, som den kendte murer Anton Christensen har bygget.

Enke Ellen Vejle boede i 1930'erne i kvistlejligheden. Hun syede sutsko til små og store.

Skrædder Jørgensen og bødker Jens Haugaard boede i huset i 1930'erne. Han flyttede senere til huset, Blæshøjvej 32. Også barber Gertsen boede i Tårnhuset før han købte huset på Blæshøjvej 11.

I 1940'erne var en af lejerne den senere så kendte brygger i Saltum, Erling Larsen med familie, der beboede en af lejlighederne. På nogenlunde samme tidspunkt - i 1943 - boede hotelejer Frederik Jørgensen i kvistlejligheden, idet tyskerne havde tvangslejet hotellet. Familien Jørgensen blev imidlertid hurtigt nødt til at flytte igen, idet tyskerne også krævede tvangslejemål af Tårnhuset.

Så i krigens sidste år 1944-45 havde tyskerne administration i  Tårnhuset

På samme tidspunkt måske boede vaskekone Stense og skomager Chr. Hansen i huset. Skomageren havde værksted i kælderen.

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Skædderi - Drittelfabrikation (Blæshøjvej 19)

Skræddermester Jørgensen havde i nogle år værksted i dette lidt særprægede hus, som blev omtalt som Tårnhuset.

 Jens Haugaard havde også i en tid sit værksted her. I en anden periode fremstillede han smørdritlerne i et værksted vest for banen.

 Det drejede sig om en ikke helt ringe produktion. Mejeriet brugte nemlig årlig hen ved 2500 dritler, der hver rummede 50 kg. til forsendelse af det lurmærkede og højt præmierede smør.

 Dritlerne var et pladskrævende produkt, hvorfor Jens Haugaard leverede dem successivt  otte stykker hver dag. Transportopgaven blev løst meget praktisk, idet Jens Haugaard havde ladet fremstille et specielt åg, der gjorde det muligt for ham at transportere til mejeriet fire dritler pr. gang - og samtidig bidrage med et malerisk indslag i gadebilledet.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.