Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 21
Blæshøjvej 21A

Matr.  14by-14bz Byggeår  1974
Artikler Udklip Billeder

Ejere af huset:

1970 Grunden udstykkes fra Tårnhuset af ejer Johanne Kirstine Thomsen (Østergaard).
1970 - 1983 Tommy Pedersen
1983 - 2012 tømrer Ejvind Bak
2012- 20?? Kirsten Bak

 

1974  Kirsten og Ejvind Bak
Kirsten og Ejvind Bak bygger hus og tømrervirksomhed på matriklerne i 1974. De stammer begge fra Vester Hjermitslev. Kirstens forældre var i en årrække i 1960'erne og ind i 70'erne ejere af hotellet, som antagelig i den periode fik status som kro med spiritusbevilling.. Ejvinds far var Otto Bak, der med familie var bosat på adr. Assenbækvej 57 - også han var barn af V. Hjermitslev gennem flere slægtled.

Ejvind Bak er død i 2012.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com