Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 25

Matr.    30bt Byggeår  1975 
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

19??-1971 hotelejer Frederik Jørgensen
1971-fortsat
pens. lærer Johanne Vestermark

1923 -1971 hotelejer Frederik Jørgensen

I 1923-46 var Frederik Jørgensen hotelvært og ejer af Vester Hjermitslev hotel. Som sønnen Holger fortæller var Frederik Jørgensen og hustruen Anna langt hen ad vejen selvforsørgende med hensyn til de fødevarer, der skulle bruges på hotellet. Marken her var landbrugsjord. Her dyrkedes korn, og der var også græsning til en ko. Frederik Jørgensen beholdt jordstykket en del år efter han og hustruen flyttede til Løkken i 1946. Herefter var jordstykket beplantet med frugttræer.
1971-ff pens. lærer Johanne Vestermark

I 1975 bygger Johanne Vestermark hus på ovennævnte adresse og flyttede ind her sammen med moderen. De havde sammen efter faderens, Niels Chr. Vestermarks, død boet i ejendommen, Blæshøjvej 122. 
Johanne Vestermark er læreruddannet og har haft sit virke ved Brønderslev skolevæsen. Hun har som oven for nævnt altid været bosat i Vester Hjermitslev og har her været aktiv i menighedsrådet - i perioden omkring kirkerestaureringen var hun formand. Også i Egnssamlingen i Saltum har Johanne Vestermark været meget aktivt med i arbejdet igennem mange år.
I Egnssamlingens årsskrift fra 2006 har Johanne Vestermark skrevet artiklen: "Min barndomsegn mellem 'Udflytterne' og Stride".
I Egnssamlingens årsskrift fra 2013 har Johanne Vestermark skrevet artiklen: "Min barndoms skole".
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com