Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 27

Matr.   30ay Byggeår  1930
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1929 skøde på matr. fra J. P. Poulsen til snedker Peder Christian Ribergaard kr. 750.
1929-52 P. Chr. Ribergaard (bygger huset - se ovenfor).
1952-64 møbel- og ligkistemager H. Ellitsgaard
.
1964-1968 Verner Kvist
1969 restauratør Apostolos Moyzakis åbner den 16. juni Taverna ZORBA

1929 Jens Peter Poulsen sælger matr.
Jens Peter Poulsen køber i 1897 matr. 30a af Anton Eriksen.
- matr. 30a er et større areal - kr. 6.900. Jorden er beliggende som et rektangulært stykke fra Ejvind Baks virksomhed og østpå langs haverne på sydsiden af Blæshøjvejs huse, over Alstrupvej og til og med to af de tre huse på Thomas P. Hejlesvej.. JPP udstykker en del af jordstykket til byggegrunde på Alstrupvej. 

Maltgører Jens Peter Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29). Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse sidste matr., der er beliggende vestligst i stationsbyen på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At han
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

 

1929-52 snedker P. Chr. Ribergaard

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Møbelsnedkeri, Blæshøjvej 27

Snedkermester P. Chr. Ribergaard var opvokset i V. Hjermitslev, hvor han havde lært snedkerfaget hos sin far. Han drog over Dammen, som man sagde, men efter at have tilbragt nogle år i Amerika vendte han tilbage til stationsbyen, byggede et nyt hus med mansardetag og indrettede her møbelsnedkeri. Samtidig udnyttede Ribergaard sit veludviklede handelstalent -  specielt indenfor brugtbilhandel.

1952-1964 møbel- og ligkistemagasin H. Ellitsgaard
H. Ellitsgaard og ægtefællen Herdis drev møbelsnedkeriet i en årrække. Parret havde ingen børn. Ant. i slutningen af 1960'erne blev de skilt. Herdis købte købmandsenke Katrine Drustrups hus (Ingstrupvej 9) og etablerede sig her som vognmand med en lillebiltaxa.
1964-68 Verner Kvist
Det fremgår af en annonce i Hvetbo Herreds ugeaviis fra 13.11.64, at han udlejede biler med og uden fører, og at han var forsikringsmand for HAFNIA
1969-19?? Apostolos Moyzakis
Restauratør Apostolos Moyzakis opretter græsk Tavarna ZORBA i huset. Åbningsdagen var den 16. juni 1969. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com