Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 29

Matr.   30ay Byggeår  1907
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1897 skøde fra Anton Eriksen på hele matr. 30a til maltgører Jens Peter Poulsen (Måltj-Peter).
1897-1929 Jens Peter Poulsen (Måltj-Peter).
1929-1934 Elvine og Lars Peter Christensen Spaun
1934-198? Anna og Arild Poulsen
198?-20?? Iris Svendsen Christensen (fader til datter)

I mangel af gamle billeder er husrækken her fotograferet i 2009. I første hus fra venstre boede Anna og Arild Poulsen.

1897 Anton Eriksen
Anton Eriksen har indtil 1897 været eejer af matr. 30a
1897-1929 Jens Peter Poulsen (Måltj-Peter).

Jens Peter Poulsen køber i 1897 matr. 30a af Anton Eriksen.
- matr. 30a er et større areal - kr. 6.900. Jorden er beliggende som et rektangulært stykke fra Ejvind Baks virksomhed og vestpå langs haverne på sydsiden af Blæshøjvejs huse, over Alstrupvej og til og med de tre huse på Thomas P. Hejlesvej.. JPP udstykker en del af jordstykket til byggegrunde på Alstrupvej. 

Maltgører Jens Peter Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29). Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse matr., der er beliggende vestligst i Stationsbyen på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At han
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

Jens P. Poulsen havde i en periode en lejer boende på loftsetagen - en enke ved navn Mette Musted.

1929-1934 Elvine og Lars Peter Christensen Spaun

Elvine og Lars Peter Spaun havde ejendommen på adressen Hedevejen 44 fra 1903-1929. Det fremgår af en notits i Hvetbo Herreds Avis fra deres sølvbryllup den 20. marts 1928, at parret har boet i ejendommen siden deres bryllup 25 år tidligere. Af en anden notits i samme avis dateret 5.10.29, at parret har solgt ejendommen for kr. 21.000 til ungkarl Niels Jensen Grøn. Parret køber herefter huset på Blæshøjvej 29 og bor her, indtil de i 1934 bygger hus på adressen Assenbækvej 21.
Der var to børn i ægteskabet, en pige, Stinne, der blev gift på Fyn og en søn, Peter Spaun, der forbliver ugift og overtager huset på Assenbækvej efter forældrene. (Se artikel om Elvine og Lars Peter Spaun under artikler på adressen Assenbækvej 21).
1934-198? smed Arild Poulsen og hustruen Anna. 
Arild Poulsen havde som så mange andre i sin ungdom været en tur i Amerika. Han blev gift med murer P. Svendens (Blæshøjvej 38) datter, Anna. De havde datteren Iris, der sammen med sin mand, overtog huset efter forældrene. 
198? - 20?? Iris Svendsen Christensen
Iris er datter ad Anna og Arild Poulsen og barnebarn på faderens side af Jens Peter Poulsen (se ovenfor) og på moderens side af murermester P. Svendsen (se Blæshøjvej 38). 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.