Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 30 

Matr.   14bc Byggeår  1929
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1929 - Peder Andersen Bak, Blæshøjvej 24 har udstykket grunden fra sin ejendom. 
19??-19?? Lars Andersen (Røde-Lars/Røj-Lass).

Huset, Blæshøjvej 30, er huset med den store mørke kvist. Kvisten er ny og har ændret husets karakter. Billedet er fra 2004.

Peder Andersen Bak, Blæshøjvej 24. har udstykket grunden.
Peder Andersen Bak havde ejendommen, Blæshøjvej 24. Han har antagelig ejet jorden/grundene imellem sin ejendom og sognefogedgården. Peder Andersen Bak er far til Lars Bak, der overtog faderens ejendom og til Otto Bak, der boede på adressen, Assenbækvej 57.
19??-19?? Lars Andersen.
Svend Nissen, dir. for firmaet Drustrup & Hansen, Ingstrupvej 2. fortæller: "Røde-Lars var gårdskarl i købmandsgården fra købmand Hejle Sørensens tid - lige efter århundredeskiftet - og mange år i firmaet Drustrup & Hansen ant. indtil 1950-60'erne. Lars Andersen havde sit hjem et sted nord for gdr. Jørgen Mathiasens ejendom (Hedevejen 62). Lars Andersen var rødhåret, derfor øgenavnet, Røde-Lars. Han fortalte om sig selv, at han var "lokkebarn", det var en betegnelse for børn, hvis mødre var blevet lokket og som følge deraf havde født et såkaldt "uægte" barn.
Lars Andersen var i købmandsgården, da Hejle Sørensen tog sit eget liv og kunne udpege den bjælke over porten, hvor Hejle Sørensen havde hængt sig. Købmand Hejle Sørensen var far til Thomas P. Hejle.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.