Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 31

Matr.   30ax Byggeår  1937
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen: 

1937 Jens Peter Poulsen.
1937-19?? Jens Nielsen
19?? 1950 Jens Nielsens husbestyrerinde Marie arver huset.
1950-1974 Marie Vestermark
1974-19?? Finn Olesen (Chr. Olesens Finn)
19??-19?? Andreas Jonstrup
19??-20?? Mona og Niels C. Albrechtsen

Billedet er fra 2009. Marie Vestermarks hus er rødstenshuset nr. to fra venstre.

1937 Jens Peter Poulsen
Jens Peter Poulsen køber i 1897 matr. 30a af Anton Eriksen.
- matr. 30a er et større areal - kr. 6.900. Jorden er beliggende som et rektangulært stykke fra Ejvind Baks virksomhed og østpå langs haverne på sydsiden af Blæshøjvejs huse, over Alstrupvej og til og med to af de tre huse på Thomas P. Hejlesvej.. JPP udstykker en del af jordstykket til byggegrunde på Alstrupvej. 

Maltgører Jens Peter Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29). Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse sidste matr., der er beliggende vestligst i stationsbyen på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At han
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

1937-19?? Jens Nielsen  
Jens Nielsens husbestyrerinde Marie (Mitj) arver huset. Marie Vestermark køber huset af Maries arvinger.
1950-1975 Marie Vestermark
Marie Vestermark var enke, da hun sammen med datteren, lærer  Johanne Vestermark, flyttede ind i huset på ovennævnte adresse. Indtil Niels Chr. Vestermarks død boede familien i ejendommen, Blæshøjvej 122. 
I 1975 bygger Johanne Vestermark eget hus på adressen Blæshøjvej 25, hvortil hun og moderen flytter. Moderen dør inden for det første år, de bebor det nye hus.
1974-19?? Finn Olesen - søn af chr. Olesen, Stride.
Finn Olesen var ugift sømand, og boede i huset, når han havde årlov.
19?? 19?? Andreas Jonstrup.
Pt ingen opl.
19?? - 20?? Mona og Niels C. Albrechtsen
Mona og Niels C. Albrechtsen var i nogle år ejere af købmandsgården, Assenbækvej 2. Efter deres salg, her der ikke været købmandsforretning i bygningerne, der i 2012 er nedrevet. Mona og Niels C. Albrechtsen bor fortsat i 2012 i huset på ovennævnte adresse.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.