Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 33

Matr.   30av Byggeår  1920
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1920 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til landpost Chr. Andersen Jørgensen - kr. 875.
1920-1924 landpost Chr. Andersen Jørgensen.
1924-ca. 1950 skøde på matr. og bygning til Jens Peter Pedersen af Alstrup - kr. 8750.
ca. 1950-19?? skøde til chauffør Henry Larsen

Billedet er fra 2005. Dagny og Henry Larsens hus er det første hus fra højre.

1920 Jens Peter Poulsen
Jens Peter Poulsen, kaldet Måltj-Peter, køber matriklen 30a, hvilket vil sige arealet vest for banen på sydsiden af Blæshøjvej. I 1907 bygger han hus på parcellen 30ay. 
Jens Peter Poulsen var maltgører og ifl. barnebarnet Gunnar Poulsen lavede han malt, og solgte det til bryggeriet URBAN i Aalborg. Som det fremgår ovenfor var JPP ejer af hele matr. 30a og udstykkede senere grunde til husrækken på sydsiden af Blæshøjvej - vesten for banen. Banen gik i stationsbyens tid, der hvor Blæshøjvej 21 nu er beliggende. 
1920-1924 landpost Chr. Andersen Jørgensen
Post Jørgensen eller bette-post kaldtes Chr. Andersen Jørgensen. Langt senere efter ovennævnte bopæl i 1951 byggede han og hustruen hus på adressen Assenbækbej 31. Hvor parret boede i den mellemliggende periode vides pt. ikke.
"Bette post" var gående post om vinteren og cyklende post om sommeren. Han huskes med den store kasselignende taske på ryggen eller fastspændt foran på cyklen. 
1924-ca.1950 Jens Peter Pedersen af Alstrup
- pt. ingen opl.
ca 1950-19?? chauffør Henry Larsen
Henry Larsen var gift med Chr. (Lassens) Larsens (bl-76) datter Dagny f. 1905. Datteren Inger fortæller, at faderen under krigen arbejdede på briketfabrikken i Kås - han cyklede dagligt sammen med andre arbejdere fra Hjermitslev de 40 km tur/retur til briketfabrikken. Inger fortæller, at alle arbejderne i flokken havde cykler med "faste dæk". Det var Dagnys bror, Sabroe Larsen, der igennem flere årtier var ansat hos cykelhandler Johs. Christensen, der påsatte disse hårde luftløse dæk på cykelfælgene. Efter krigen arbejdede Henry under drænmester Buje (bl-14). Efter Buje i 1946 købte cementstøberiet (bl-14) arbejdede Henry her, indtil han omkring 1950 blev chauffør for firmaet Drustrup&Hansen (in-02). Mens Henry arbejdede for drænmester og cementstøber Buje boede Henry, Dagny og datteren Inger til leje i huset ved cemenrstøberiet. Omkring 1950 købte familien huset på adressen Blæshøjvej 33.
Hustruen Dagny var i en årrække ekspedient i mejeriets mælkeudsalg, der havde åbent et par timer om morgenen, og om sommeren en times tid sidst på eftermiddagen. Jenny var også i en årrække en slags husbestyrerinde hos Gerd og Thomas P. Hejle, når de i sommerferien boede i huset i Enkestræde (nu Thomas P. Hejlesvej 6). 
Datteren Inger fik sin uddannelse i manufakturhandler Peter Rasmussens forretning (bl-01). Inger blev gift og kom til at bo i Jerslev, hvor hun stadig i 2012 er bosat.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.