Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 34

Matr.   14ag Byggeår  1909
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1909 skøde på matr. fra Peder Andersen Bak til Anders Jørgen Sørensen - kr. 458,80.
1909-1921 - Anders Jørgen Sørensen.
1921 skifteatt. som adkomst for Karen Kirstine Christensen, enke efter A.J.S.
1940-1946 Gine og Knud Hedegaard

Huset, Blæshøjvej 34, ses som det gule hus med det røde tag, nr. to hus fra højre. Billedet er fra 2004.

1909 - matr. udstykkes og sælges af Peder Andersen Bak
Peder Andersen Bak havde ejendommen, Blæshøjvej 24. Han har antagelig ejet jorden/grundene imellem sin ejendom og sognefogedgården. Peder Andersen Bak er far til Lars Bak, der overtog faderens ejendom og Otto Bak, der boede på adressen, Assenbækvej 57.
1909-1921 - Anders Jørgen Sørensen bygger huset.
pt. ingen opl.
1921-1940  Karen Kirstine Christensen, enke efter A.J.S.
pt. ingen opl.
1940-1946 Gine og Knud Hedegaard
Som det fremgår boede Gine og Knud Hedegaard seks år  "vesten for banen", som man sagde om dem, der boede i husene mellem banen og sognefogedgården.
Før den tid boede parret i loftslejligheden på adressen, Blæshøjvej 6. Huset her var ejet af Hvetbo Herreds Sparekasse, der havde sparekasseforretning i husets østre ende. I lejligheden i stueetagen boede frisør og barber Gerda og Svend Pedersen. 
I 1946 flyttede Gine og Knud Hedegaard til Purkær i Pandrup. Knud Hedegaard var søn af Anine Hedegaard, der oprindelig sammen med ægtefællen boede i Alstrup. Som enke flyttede Anine ind i en af lejlighederne i Maren Lundes hus i Enkestræde, nu Thomas P. Hejlesvej 2. I årene, hvor hun boede i Hjermitslev gik hun ud som kogekone. 
 
 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.