Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 35

Matr.   30æ Byggeår  1924
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:


1915 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til S. J. S. Lenskjold, S. Rødbro-Schytte og Jens Henriksen Lunde - kr. 300.
1915-19??  S. J. S. Lenskjold, S. Rødbro-Schytte og Jens Henriksen Lunde.
19??-19?? handelsmand Chr. Thomsen.
19??.19?? tømrermester Magnus Kirkensgaard.

Billedet er fra 2009. Magnus Kirkensgaards hus er det første fra venstre.

1915 - Jens Peter Poulsen udstykker og sælger grunden.

Jens Peter Poulsen køber i 1897 matr. 30a af Anton Eriksen.
- matr. 30a er et større areal - kr. 6.900. Jorden er beliggende som et rektangulært stykke fra Ejvind Baks virksomhed og østpå langs haverne på sydsiden af Blæshøjvejs huse, over Alstrupvej og til og med to af de tre huse på Thomas P. Hejlesvej.. JPP udstykker en del af jordstykket til byggegrunde på Alstrupvej. 

Maltgører Jens Peter Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29). Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse sidste matr., der er beliggende vestligst i stationsbyen på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At han
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

1915-1924 - stationsforstander S. J. S. Lenskjold, købmand S. Rødbro-Schytte og manufakturhandler Jens Henriksen Lunde 
- de tre hjermitslevborgere køber grunden i spekulationsøjemed. Det er antagelig dem, der bygger hus på grunden og sælger til handelsmand Chr. Thomsen.
19??-19?? - handelsmand Chr. Thomsen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Handelsmand Chr. Thomsen, Blæshøjvej 35 - (Kirkensgaards forgænger)

Chr. Thomsen handlede med kreaturer og grise - købte hos landmændene og solgte på de ugentlige eksportmarkeder i Ålborg.

Chr. Thomsen var ligesom genboen Jens Thomsen på den anden side af Blæshøjvej søn fra gården Østergaard på Alstrupvej 45./LT
19?? - 19?? - tømrermester Magnus Kirkensgaard

Magnus Kirkensgaard var musiker og tømrermester. Han var søn af Jacob Kirkensgaard, der oprindelig var ejer af Kirkensgaard, hvor han også havde et urmagerværksted. Senere etablerede han sig som urmager og guldsmed på adressen Assenbækvej 6. Magnus Kirkensgaard var en meget ivrig fodboldspiller - se derom under artikellinket øverst på siden.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.