Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 36

Matr.   14ad Byggeår  1912
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1907 skøde på matr. fra Peder Andersen Bak til enke Sine Christensen - K. 485 kr.
1907-1915 - Sine Christensen
1915-19?? skøde matr. og bygn. til fhv. gdr. Søren Nielsen - K. 3000 kr.
19??-1935 redaktør Jacob Nørgaard.
1935-199? post Ejner Nielsen.

Huset, Blæshøjvej 36, ses som huset med kvisten, det næst sidste på billedet. Billederne er fra 2004.

1907 skøde på matr. fra Peder Andersen Bak

Peder Andersen Bak havde ejendommen, Blæshøjvej 24. Han har antagelig ejet jorden/grundene imellem sin ejendom og sognefogedgården. Peder Andersen Bak er far til Lars Bak, der overtog faderens ejendom og Otto Bak, der boede på adressen, Assenbækvej 57.
1907-1915 Sine Christensen 
- pt. ingen oplysninger
1915-19?? - fhv. gdr. Søren Nielsen
- pt. ingen oplysninger
19??-1935 - redaktør Nørgaard

Jacob Nørgaard er søn fra gården Aggersborg ved Limfjorden. Han er landbrugsuddannet, og var forinden bopælen i ovennævnte hus forpagter på vildmosegården "Tagmarken".
1934-199? post Ejner Nielsen (post-Ejner)

Ejner Nielsen er født i Ingstrup. Han blev i 1929 gift med Elisabeth Brogaard fra Mygdal. I 1929 er Ejner Nielsen blevet postbud i Hjermitslev - hans rute er området nord for landevejen Assenbækvej/Blæshøjvej. Forinden parret flytter ind i ovennævnte hus bor de til leje i et hus i Hjermitslev ved navn "Bæksminde". Allerede på denne bopæl etablere Elisabeth Nielsen sig som damefrisør (annonce i Hvetbo Herreds Avis). Elisabeth og Ejner Nielsen havde to børn, Gudrun (Gunne) og Kaj.
Som helt ung arbejdede Ejner Nielsen som lagerarbejder og chauffør i firmaet Drustrup & Hansen.  Ejner Nielsen var i sine unge dage meget sportsinteresseret. Han var en af foregangsmændene i oprettelsen af V. Hjermitslev Skytteforening.
I Hvetbo Herreds Avis var der den 14.3.1931 en notits med overskriften "Et smukt træk": Under den ubehagelige eftervinter med et næsten ufremkommeligt føre har beboerne på post E. Nielsen rute i nogle dage elskværdigt stillet køretøj til rådighed for deres populære postbud. Vejassistent J. Nielsen, Elmely og Niels Chr. Nielsen har således kørt i tre dage med postbuddet, når han træt og udaset nåede til dem på ruten - og at postbuddet er glad for køreturen er indlysende. Ovenstående træk beviser, at den tjenestemand, der er imødekommende over for publikum, også kan regne med dets sympati og hjælpsomhed i en kritisk situation. /red. Nørgaard.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.