Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 37

Matr.   30u Byggeår  1909 
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1909 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til Murer Chr. Mathiasen - kr. 309,60.
1909-1912 murer Chr. Mathiasen.
1912-1914 auktionsskøde til skomager Chr. Jensen.
1914-1951 skøde på matr. fra skomager Chr. Jensen til post Peder Chr. Knudsen Pedersen - kr. 2850.
1951-1972 kogekone Margrethe Pedersen.

Billedet er fra 2009. Post Knudsens hus er andet hus i rækken fra venstre.

1909 - Jens Peter Poulsen udstykker matriklen.

Jens Peter Poulsen køber i 1897 matr. 30a af Anton Eriksen.
- matr. 30a er et større areal - kr. 6.900. Jorden er beliggende som et rektangulært stykke fra Ejvind Baks virksomhed og østpå langs haverne på sydsiden af Blæshøjvejs huse, over Alstrupvej og til og med to af de tre huse på Thomas P. Hejlesvej.. JPP udstykker en del af jordstykket til byggegrunde på Alstrupvej. 

Maltgører Jens Peter Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29). Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse sidste matr., der er beliggende vestligst i stationsbyen på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At han
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

1909-1912 - murer Chr. Mathiasen.
- pt. ingen opl.
1912-1914 - til skomager Chr. Jensen.
- pt. ingen opl.
1914-1951 - post Peder Chr. Knudsen (1864-1951). (Pi-Knu'sen)

Peder Knudsen er født i Thise i 1864 og hustruen Else Marie er født i Manna i 1867. Hustruen døde allerede i 1942, hvorefter datteren Margrethe og hendes søn Knud forbliver boende i huset hos P. Knudsen indtil hans død i 1951. Margrete overtager herefter huset. 
Den 1. jan. 1899 blev P. Knudsen landpostbud ved Hjermitslev postkontor, og det job havde han - med rute i området på nordsiden af landevejen Assenbækvej/Blæshøjvej - indtil 1929, hvor han tog sin afsked fra postvæsnet, men på trods af en alder på 65 år, er hans arbejdsevne og vitalitet var så stor, at han siger ja til 
at blive kirkebetjent ved Vester Hjermitslev kirke, og det job bestrider han i en årrække.
1951-1972 - kogekone Margrethe Pedersen (1906-1972).

Som nævnt ovenfor overtager Margrethe huset efter faderens død. Margrethe var i sin ungdom en af de første centraldamer på Vester Hjermitslev telefoncentral. Hun blev mor til sønnen Knud og ernærede sig som en dygtig kogekone og afløste fortsat af og til på centralen . Margrethe døde på Brønderslev Sygehus som følge af flere blodpropper.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.