Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 38

Matr.   14ø Byggeår  1912
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1906 skøde på matr. fra Peder Andersen Bak til Peder Svendsen Jacobsen - kr. 600.
1906-1958 Murermester Peder Svendsen Jacobsen
1958-1967 Pens. gdr. Thomas Chren
1967-19?? Pens. gdr. Lars Poulsen, Alstrup
19??-19??  Pens. gdr. Niels Christen Kjær
2000-         Pens. gdr. Tove Kjær - enke efter NCK

Huset, Blæshøjvej 38, ses som det sidste hvide hus på billedet. Fotografiet er fra 2004.

1906 - Peder Andersen Bak sælger matr. til Peder Svendsen Jacobsen. 
Peder Andersen Bak havde ejendommen, Blæshøjvej 24. Han har antagelig ejet jorden/grundene imellem sin ejendom og sognefogedgården. Peder Andersen Bak er far til Lars Bak, der overtog faderens ejendom og Otto Bak, der boede på adressen, Assenbækvej 57.
1906-1958 murer Peder Svendsen Jacobsen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Murermester Peder Svendsen (Blæshøjvej 38) Pi. Svejsen - kaldet.

Murermester Svendsen beskæftigede almindeligvis et par svende. Han har bygget adskillige huse i byen samt mange landbrugsejendomme. Hans hustru var født i Løth. Peder Svenden har  ligesom med murermester Anton Christensen bygget mange af husene i Hjermitslev.

1958-1967 pens. gdr. Thomas Chren.
Thomas Chren var sognefoged i V. Hjermitslev. Han overtog hvervet efter faderen Chren Chren, ligesom han overtog fødegården (Blæshøjvej 40). Thomas Chren var gift med Rosa, der var datter fra en af nørgaardene matr. 21 ved Hjermitslev kirke. Thomas Chren og Rosa flyttede til huset her efter gården i 1958 var brændt.
1967-19?? pens. gdr. Lars Poulsen, Alstrup
Lars Poulsen var født i Ingstrup og vokset op i Alstrup. Han var landbrugsuddannet og aftjente sin værnepligt ved livgarden i 1918-20. Han var som gardist med til at følge kongen over grænsen til Sønderjylland i 1920. Han var en vinter på Vrå Højskole. I 1924 blev han gift med vejmand Jens Nielsen Jensens Marie. De overtog Anneksgården i Alstrup, og de boede her indtil 1967, hvor de flyttede ind i huset på ovennævnte adresse.
19??
Ukendt ejer.
199?-fortsat pens. gdr. Tove og Niels Kjær.
Omkring 1960 overtog Tove og Niels Kjær hans fødegård i Hjermitslev Udflytter (Blæshøjvej 98). 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com