Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 39

Matr.   30p Byggeår  1907
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1906 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til Lars Chr. Andersen - kr. 235.
1916 skøde på matr. og bygn. til Chr. Sørensen Thomsen - kr. 4300.
1919 skøde på samme til tømrer Lars Peter Larsen Vestenbæk - kr. 6100.
19?? - 2006 Ketty Vestenbæk

Billedet er fra 2009. Vestenbæks hus er det næstsidste i rækken fra venstre.

1906 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen
Jens Peter Poulsen køber i 1897 matr. 30a af Anton Eriksen.
- matr. 30a er et større areal - kr. 6.900. Jorden er beliggende som et rektangulært stykke fra Ejvind Baks virksomhed og østpå langs haverne på sydsiden af Blæshøjvejs huse, over Alstrupvej og til og med to af de tre huse på Thomas P. Hejlesvej.. JPP udstykker en del af jordstykket til byggegrunde på Alstrupvej. 

Maltgører Jens Peter Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29). Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse sidste matr., der er beliggende vestligst i stationsbyen på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At han
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

1906-1916 - Lars Chr. Andersen
- pt. ingen oplysninger.
1916-1919 - Chr. Sørensen Thomsen
- pt. ingen oplysninger.
1919-19?? - tømrer Lars Peter Larsen Vestenbæk
Lars Peter Vestenbæk og hustruen Johanne fejrer sølvbryllup i april 1936. Han benævnes her - i Hvetbo Herreds Avis - tømrer og brobygger. 
19??-2006 - Ketty Vestenbæk
I mange år boede Ketty Vestenbæk med sin lille søn Orla sammen med sin far i huset på ovennævnte adresse. Hun overtager huset efter faderens død. Ketty bor i huset til sin død i 2006. Orla er uddannet politibetjent og fraflyttet V. Hj.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.