Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 41

Matr.   30c Byggeår  19??
Huset er fjernet.
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

Da huset er fjernet kan der ikke findes oplysninger i www.OIS.dk vedr. byggeår.

1922 auktionsskøde fra Anders Christensen til købmand J: Drustrup - kr. 3980.
1922-19??
Skøde til Niels Nørgaard Nielsen af Vester Hjermitslev kr. 5000.

Billedet er fra 2009. Mellem tredje og fjerde hus i rækken, har Niels Nørgaard Nielsens hus ligget. Det blev nedrevet i 1980'erne.

Oplysning om salg af grund, bygherre og byggeår kendes pt. ikke.
Da huset er fjernet kan der ikke findes oplysninger i www.OIS.dk vedr. byggeår.
1922-19?? Niels Nørgaard Nielsen
Niels Nørgaard Nielsen har beskrevet sit levnedsforløb i forbindelse med Nationalmuseets indsamling af arbejder- og håndværkererindringer i 1950'erne.
NNN beskriver her, at han er født i Brødslev den 16. marts 1892. Forældrene havde et hus med et par tønder land til. Han beskriver sit hjem, sin "høvertid", sin soldatertid og arbejdsforhold før ægteskabet.  Niels Nørgaard Nielsen og hustruen blev gift i 1917. De købte huset på adressen ovenfor i 1922. De første år af ægteskabet boede de i Saltum og NNN arbejdede på Saltum Teglværk, hvilket arbejde han havde hver sommer indtil 1943. NNN meldte sig tidligt i fagforening og blev engageret i fagforeningsarbejdet. En overgang på dette tidlige tidspunkt var han både formand, kasserer og kontrolbestyrer - det var, som han selv skriver, i den periode, hvor ikke ret mange turde have med fagforeningsarbejde at gøre. I 1938 blev NNN formand for Hjermitslev-Alstrup Sygekasse, hvilket hverv han havde i 11 år.
NNN havde igennem årene med mellemrum været syg - vistnok noget med maven.  I 1944 blev han opereret på Hjørring Sygehus - tre gange hen over foråret. Han oplyser i levnedsbeskrivelsen, at han fra det tidspunkt var invalid.
Niels Nørgaard Nielsen og hustruen var forældre til den kendte vognmand i Hjermitslev, Niels Aage Nielsen. Efter faderens død (ant. i 1960'erne) boede Niels Aage Nielsen, der forblev ugift, og moderen forsat i huset indtil moderens død, hvorefter Niels Aage Nielsen byggede eget hus på adressen Blæshøjvej 22. En datter af Niels Nørgaard Nielsen og hustruen var ved Niels Aage Nielsens død i 1990'erne bosat i Australien.

Få ar efter Niels Aage Nielsen havde solgt moderens hus, blev det nedrevet.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.