Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

BLæshøjvej 53

Matr.   66b Byggeår 19??
Ombygget 1993
Artikler Billeder Udklip

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1911 - Skøde på matr. fra sognefoged Chr. Christensen (Chren) til Mads Chr.    Pedersen kr. 1100.
1918 - 1921 Skøde til Peder Pedersen af Langbak kr. 1500
1921 - 19?? Skøde på matr. til skrædder Erik Larsen kr. 2400

19?? - 19?? Skøde til Alfred Larsen - (Trommel-Alfred kaldet)
19?? - 1968 Skøde til Aksel og Olga Andersen
1968 -1972 Skøde til Verner Kvist
19??-1984 Skøde til Susanne og Leo Nielsen (Sussi og Leo kaldet)
1985 - 19?? Skøde til Freddy Hvarregaard
1991 - 19?? Skøde til Hvetbo Huse Aps
1996 - ???? Skøde til Henrik Pedersen

Billedet er fra 2009. Det første hus fra venstre er det ombyggede hus. På denne adresse i det tidligere hus boede Olga og Aksel Andersen  indtil 1968.

19?? - 19?? -  Alfred Larsen - Kaldet Trommel-Alfred

Ifl. Karen Pedersen, Kås (manufakturhandler Peter Rasmussens datter Bl01)  var Trommel Alfred gift med Kristiane og de havde børnene  Rosa, Grethe og Elin og vist også et par drenge.  Alfred kørte vejtromlen, når der skulle asfalteres. Ingen af ægtefællerne var født i lokalområdet, men kom vistnok fra Aså-egnen i Østvendsyssel. En af Trommel-Alfreds døtre var tjenestepige hos fru manufakturhandler Rasmussen - ovennævnte Karen Pedersens mor). Karen har fortalt, at pigen gerne sang højlydt under arbejdet, men da turen kom til arbejdersangen "Nu dages det brødre" bød fru Rasmussen pigen om at tie. Det var ikke en velset sang i det konservative hjem.

19xx - 1968 - Aksel og Olga Andersen
Olga var barnefødt i V. Hj. Hendes hjem var ejendommen på adressen Hedevej 19. Ant. i 1968 flyttede parret til en ejendom på Løthvej i Alstrup.
1968 - 1972 - Verner Kvist

Verner Kvist havde før 1968 haft bopæl på adressen Blæshøjvej 27. VK bor i 2012 på Skovmærkevej 3.

19?? - 1984 - Susanne og Leo Nielsen

Ifl. Verner Kvists datter, Bente, og Tingbogen, boede de kendte musikere "Sussi og Leo" i huset indtil 1984

1985 - 19?? - Freddy Hvarregaard
1991 - 19?? - Hvetbo Huse Aps.
1996 - ???? - Henrik Pedersen

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com