Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

BLæshøjvej 55

Matr.   66c Byggeår - 1915
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen


1915 Skøde fra sognefoged Chr. Chren til Niels Andersen Bak/Nielsine A. Bak
1915-1920 
Niels Andersen Bak
1920-1941 Nielsigne Andersen Bak - se udklip og billeder.
1941-200?
Skøde til Jens Chr. Jensen den 24.11.1941 - kr. 3.000,00

Billedet er fra 2009. Det aktuelle hus er det andet fra venstre. Det tilhørte fra 1941 arbejdsmand Jens Chr. Jensen.

1915 Sognefoged Chr. Chren sælger matr.
På nordsiden af Blæshøjvej lige over for det aktuelle hus var der tidligere en mindre gård beliggende. Ejeren af denne gård hed Mads Kæmpe (Swot-Mads kaldet). Jorden fra denne gård købte købte sognefoged Chr. Chren, og gårdens bygninger blev fjernet. Det er antagelig fra dette tilkøb af jord, sognefoged i 1915 frasælger de to matr. 66b og 66c, der meget bekvemt er beliggende opad den på det tidspunkt ret nye vejføring til Saltum Kirke.
1915 Niels Andersen Bak/Nielsigne Andersen Bak
Nedenstående oplysninger er givet okt. 2012 af Margit Pedersen Skouboe, der er oldebarn af Nielsigne og Niels Andersen Bak og barnebarn af Henry Andersen Bak (se nedenfor) og. Magda Bak (se Assenbækvej 53). Margit er datter af Magda og Henry Baks datter, Elly Bak f. 1940.               

Niels Andersen Bak f. 10.7.1880 og Nielsigne Kristina Bak f/Andersen (Sine kaldet) f. 1.12.1877. Niels var en yngre bror til Peder Andersen Bak (Long Pi Bak kaldet) (se Blæshøjvej 24). Parret, Niels og Sine, boede på Saltum Torp, før de flyttede til V. Hj.. På Saltum Torp boede to af Niels' søstre med deres mænd - Dorthea Marie Andersen Bak og Maren Andersen Bak.
I perioden på Saltum Torp fik de børnene - Asger f. 1903, Henry f. 1905 (Margits morfar), Ejnar f. 1909, Svend f. 1912 og Knud f. 1914.
Herefter flytter familien til V. Hj., hvor de byggede huset på ovennævnte adresse. Det var et fattigt hus. Niels arbejdede på cementstøberiet i V. Hj., men han skrantede og havde skånejob. I V. Hj. fik parret yderligere to børn - Kaj f. 1917 og Georg f. 1920.
I 1920 døde Niels af Den Spanske Syge. Nielsine ernærede fra da af sig selv og de hjemmeværende børn som maskinstrikkerske. Sønnen Georg, som Margit har interviewet, oplyser, at Sine købte to strikkemaskine, og at hun altid havde et strikketøj i hænderne, når hun gik til Hjermitslev.
Sine døde på Saltum Sygehus i 1942. 

1941 - 20??  Jens Chr. Jensen

T

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com