Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 64

Matr.   - under matr. 14 Byggeår 1904
Artikler Billeder Udklip

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1904-2009 Huset, der senere bliver kaldt "Frandsines hus" eller "Frandsines minde" er bygget som aftægtsbolig til Lykkegaard i 1904 og har siden været ejet af denne gårds indehavere. Seneste ejer har været gdr. Søren Poulsen Stride. der i 2009 lod huset nedrive.

1904 gdr. Christen Frandsen (1834-1908)
Christen Frandsen lod huset bygge i 1904 antagelig til aftægtsbolig for sig og hustruen. Efter deres død var huset i en årrække beboet af datteren Frandsine. Huset blev i mange år efter hendes død ant. omk. 1940 kaldt "Frandsines hus".
1906 gdr. Jørgen Poulsen Stride (svigersøn til ovennævnte).
Jørgen Poulsen Stride overtager i 1906 gården, som er hustruen Johannes fødegård, og dermed også huset, hvor hustruens søster Frandsine boede eller kommer til at bo.
1945 gdr. Søren Poulsen Stride (søn til ovennævnte)
I 1945, hvor sønnen Søren Poulsen Stride overtager gården, flytter Johanne og Jørgen Poulsen Stride over landevejen til Frandsines hus. Frandsine er formentlig død omkring 1940 - i hvert fald er det sådan, at værtsparret på Vester Hjermitslev Hotel bliver lejere af huset i de sidste krigsår, hvor tyskerne havde beslaglagt hotellet. Efter Jørgen Poulsen død i 1946 og hustruens død i 1965 bliver huset udlejet til forskellige indtil Søren Poulsen Stride i 2007 beslutter sig til at lade huset nedrive.
2009 - Huset er nedrevet og fjernet den 25. marts 2009
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com