Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

BLæshøjvej 66

Matr.   50b Byggeår - 1908
Artikler Billeder Udklip

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1909 Skøde fra Peder Andersen Bak til Johannes Marinus Larsen kr. 500,00

19?? - 19?? Ringer Lars Larsen

H

 1909 Peder Andersen Bak
Peder Andersen Bak havde ejendommen, Blæshøjvej 24. Han har antagelig ejet jorden/grundene imellem sin ejendom og sognefogedgården - tilligemed en strimmel, hvor Bl66 har ligget. Peder Andersen Bak er far til Lars Bak, der overtog faderens ejendom og til Otto Bak, der boede på adressen, Assenbækvej 57.
1909- 19?? Johannes Marinus Larsen
Pt. ingen opl.
19??-19?? Ringer Lars Larsen (ringer-lass)

Ringer Lars Larsen var ringer og graver ved Vester Hjermitslev kirke.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.