Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

BLæshøjvej 82

Matr.   3h Byggeår - 1897
Artikler Billeder Udklip

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1897 - skøde  på matr. fra Anton Thomsen, Kjøg til Mathias Chr. Mathiasen -
1907  - skøde fra MCM til Ingstrup-Alstrup-V. Hjermitslev Kommune.
1985 ca. skøde fra kommune til Karen og  Knud Larsen

H

1897 - Anthon Thomsen, Kjøg - udstykker matr.
Anton Thomsen var husfæster af ejendommen "Kjøg" under Birkelse gods indtil 1915. Herefter ejer. Hvordan han som fæster i 1897 kan frasælge matriklen, vides ikke.
1897 - Mathias Chr. Mathiasen
MCM var ejer af denne matr. og nogle af nabomatriklerne. Han har antagelig bygget huset på matr. i 1897.

Det fremgår af Ejendomsregistret www.OIS.dk er det nuværende hus på matriklen er bygget i 1897.

1907 - Ingstrup -Alstrup - V. Hjermitslev Kommune-
Det såkaldte fattighus fungerer indtil 1950'erne som bolig for flere familier, herefter var det beboet af en enkelt familie indtil det blev nedlagt og solgt til en privat ejer. 
Huset var kommunens hus indtil omk. 1985, hvor det blev solgt.
 

1985 ca. - Karen og Knud Larsen

Karen og Knud Larsen, der  totalrenoverede huset
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com