Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Eranthisvej 7
(tidl. Barakvejen)

Matr.  13aq Byggeår  1954
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

 

1954 - 2007 direktør Svend Nissen

Billedet er fra 1956.

1954 - 2007 direktør Svend Nissen
Svend og Ester Nissen har bygget huset i 1954. 

Svend Nissen (1917 - ) er søn af mejeribestyrer Nissen fra Sønder Saltum mejeri. Han kom tidligt ud at tjene og var som skoledreng om sommeren hyrdedreng i Boelt-gården i Alstrup. Efter konfirmationen kom han i købmandslære hos købmand Rasmussen i Sønder Saltum. Som udlært blev han ansat hos købmand Drustrup i Hjermitslev, senere havde han ansættelser i Fjerritslev og Aalborg. Under krigen var han ansat hos en købmand i Frederikshavn, hvor han samtidigt dygtiggjorde sig på Handelsskolen. Da A/S Drustrup & Hansen efter direktør Axel Hansens pludselige død var uden leder, søgte og fik Svend Nissen stillingen. Han overtog sammen med sin familie efterhånden aktierne i selskabet. Da Svend Nissen ønskede at gå på pension i 19??, solgte han og familien  aktieselskabet til virksomheden Superfos. 
Svend Nissen er gift med Ester Nissen, der er datter af træhandlerparret Jens og Marie Andreasen, der havde bopæl på adressen, Blæshøjvej 5.
-
Ester og Svend Nissen flyttede ind i en af lejlighederne på plejehjemmet i Hjermitslev i 2007. Huset på Eranthisvej blev solgt samme år.

Marken eller matriklerne, hvorpå husene på Eranthisvej er bygget, hørte før Anden Verdenskrig under søstrene Dams gård "Østerhaven" på Alstrupvej. Under krigen tvangslejede tyskerne det ubebyggede jordstykke og byggede her barakker til de menige tyske soldater og stalde til deres heste og vogne. Under krigen og i årene efter kaldtes vejen, der gik ind gennem  dette jordstykket fra Ingstrupvej og op til Vester Hjermitslev Station for Barakvejen. Det var også i barakkerne på dette sted, de tyske flygtninge umiddelbart efter ankomsten i 1945 blev indkvarteret. Senere blev de flyttet til Kjettrupgaard, og kun de syge flygtninge blev tilbage i Hjermitslev. Der blev til dem indrettet et slags lazaret i baptisthuset på adressen, Blæshøjvej 43.

Efter krigen udstykkede søstrene Dam jordstykket, bortset fra den grund "De gamles Hjem" blev bygget på. Den grund var en foræring fra søstrene Dam til formålet. 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.