Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Eranthisvej 10
(tidl. Barakvejen)

Matr.  13ap Byggeår  1953
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

Edith og R. Juul Larsen har bygget huset. Marken eller matriklerne, hvorpå husene på Eranthisvej er bygget, hørte før Anden Verdenskrig under søstrene Dams gård, matr. 13. Under krigen tvangslejede tyskerne det ubebyggede jordstykke og byggede her barakker til de menige tyske soldater og stalde til deres heste og vogne. Derfor kaldtes vejen, der gik ind gennem  jordstykket for Barakvejen. Efter krigen udstykkede søstrene Dam jordstykket. 

1953 - 19xx murermester R. Juul Larsen

1953 - 19xx murermester R. Juul Larsen
R. Juul Larsen var en usædvanlig dygtig murermester. Han stod i spidsen (undertiden sammen med en anden lokal murermester) for de store byggerier i 1950'erne, såsom skolen og De Gamles Hjem. 
Edith Juul Larsen (1925 - 1983) døde, som det ses, tidligt. Hun var en skattet sangskriver og skrev sange til utallige konfirmationer, sølvbryllupper mv. altid signeret med "E.J.L.dup."
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.