Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 1

Matr. 14bi Byggeår  1932
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1932 - 194x direktør Axel Hansen 
194x - 194x landbrugskonsulent Jacobsen
194x - 196x vognmand Hans Bech Skadhauge
196x - 2007 vognmand Lars Bak/enke Anna Bak

 

Drengen på billedet er bager Arne Nielsens Peter. Huset til højre tilhørte installatør Thomsen

1932 - 194x direktør Axel Hansen 

Axel Hansen var direktør og medejer i A/S Drustrup & Hansen (Ingstrupvej 2) i perioden 1929 - 1943.

Direktør Axel Hansen havde indtil 1. februar 1929 været bogholder i otte år hos købmand Drustrup. Han blev herefter ansat i firmaet, Aalborg Krydderiimport. I 1931 valgte købmand J. Drustrup (Assenbækvej 1) at udskille grovvareafdelingen som et aktieselskab - A/S Drustrup & Hansen. Hansen blev firmaets direktør, og som det fremgår af navnet var Axel Hansen fra starten medejer af firmaet - af andre aktionærer fra firmaets start kan nævnes P.P. Hedegaard, N.K.Strøyberg og trælastfirmaet Brødrebe Bendtzen, alle aalborg-firmaer.
I maj 1932 blev Axel Hansen gift med Inga Lenskjold. Han døde pludselig i efteråret 1943.
Det blev Svend Nissen, der fra nytår 1944 overtog stillingen i A/S Drustrup og Hansen. I første omgang som forretningsfører og senere som direktør og medejer sammen købmand Drustrup m.fl.. I 1979 solgte Svend Nissen det nu familieejede aktieselskab til A/S Superfos. Han fortsatte under stillingsbetegnelsen konsulent ledelsen af firmaet indtil 1984, hvor han efter 40 år på stedet gik på pension. Firmaet beholdt gennem alle årene navnet "A/S Drustrup & Hansen".

Børge Thomasen, søn af el-installatør Robert Thomsen og hustru Maren, fortæller: 
At tagetagen i forældrenes hus (Ingstrupvej 3) blev indrettet til lejlighed for direktør Axel Hansen, da denne i 1931 kom og spurgte Børges forældre – elektriker Robert Thomsen og hustruen Maren – om de ville indrette en lejlighed i loftsetagen af deres hus (Ingstrupvej 3), så han og hans kommende hustru kunne flytte ind her. Thomsens hus var beliggende lige over for virksomheden Drustrup & Hansen. Hansen oplyste, at det var hans agt at købe grunden ved siden af (Ingstrupvej 1) og bygge hus her. Børge fortæller, at den pige, som Hansen skulle giftes med, var udenbys fra. Men så skete der i mellemtiden det, at Inga Lenskjold (datter af stationsforstander Lenskjold på Vester Hjermitslev station) blev ansat på kontoret hos ham, - og så varede det ikke længe, før det var hende, han skulle giftes med, - så de første lejere i elektriker Thomsens lejlighed var Inga og Axel Hansen. Børge fortæller, at de betalte 50 kroner om måneden, og det var en god leje at få ind på det tidspunkt.

Børge fortæller videre, at det var den i Hjermitslev så kendte murermester Anton Kristensen, der byggede direktør Hansens hus – huset, hvor senere vognmand Hans Skadhauge og hustruen Karla og senest vognmand Lars Baks Enke, Anna, boede. Under byggeriet i 1932 skete der det, at Anton Kristensen døde. Hans murersvend var Chr. Larsen (Lassen), og det var ham, der kom til at stå for at bygge huset færdigt. Børge fortæller også, at Hansens hus blev bygget meget tæt på elektriker Thomsens hus, og at dette var lidt af et problem for hans mor, da hun bag elektrikerforretningen havde haft et lokale, hvor hun havde haft en selvstændig forretning med "fransk vask og strygning".  Med Hansens byggeri blev vinduet til dette lokale næsten blændet. Der var dengang i 1932 ikke så strenge restriktioner for byggeri.

194x - 194x landbrugskonsulent Jacobsen

Jacobsen var under krigen leder af gruppen af frihedskæmpere i Vester Hjermitslev.

194x - 196x vognmand Hans Bech Skadhauge

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Pakkebilen Hjermitslev - Aalborg (Ingstrupvej 01). Hans Skadhauge havde koncession på pakketransport mellem Hjermitslev og Ålborg via Brønderslev. Det var en fra dør til dør transport, der - med Skadhauges sans for orden og præcision - formentlig påførte privatbanen en ikke ubetydelig konkurrence. Turen gennemkørtes en gang daglig. I flere år med en Overland lastbil med overdækket lad.
Det var selvsagt mangeartede opgaver - såvel små som store - som Skadhauge påtog sig. Her skal blot nævnes, at der til vildthandler Skibsted i Ålborg ofte var forsendelser af duer - mange drenge havde dueslag - og sæsonvis af harer og agerhøns. Der var mange agerhøns dengang.
Skadhauge var i øvrigt selv jæger og lystfisker. Han var medlem af skytteforeningen og deltog under krigen i Modstandsbevægelsens arbejde.

Tilføjelse fra LT:
Hans Skadhauge og hustruen Karla havde tidligere boet i en af lejlighederne hos cykelhandleren på Alstrupvej. Skadhauge fik med tiden to lastbiler, hvor den ene fortsatte pakkebilskørselen. Den anden kørte med øl og sodavand for bryggeriet Urban i Aalborg. Skadhauge havde depot for dette bryggeri. 
Familien Skadhauge havde en have øst for gartneren på Assenbækvej. En del af denne have blev omdannet til depot og garageplads for lastbilerne. Jens Christian Buje var, så vidt jeg ved, chauffør for Skadhauge og overtog Urban-depotet efter ham.

196x - 2007 vognmand Lars Bak/enke Anna Bak

Anna og Lars Bak havde tidligere boet "vest for banen" i ejendommen, Blæshøjvej 24, der i øvrigt var Lars Baks barndomshjem. Efter Lars Baks død blev hustruen boende i huset her. Hun bor pt. på Plejecentret i Hjermitslev og huset er et af de huse i Hjermitslev, der står tomme.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.