Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 2

Matr. 13aø og 13v Byggeår  1919-1923 ca.
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende adressen:

1919 og 1923 køber købmand J. Drustrup matriklerne af Anders Andersen Thise fra gården.
19xx oprettes A/S Drustrup & Hansen.
1931 indrettes kontorlokaler i købmandsgårdens nordre fløj (se billedet)
19xx - 1943 direktør og medejer Axel Hansen
1943 - 19xx direktør og medejer Svend Nissen
19xx - 19xx direktør Svend Nissen er eneejer
- korn- og foderstofafdelingen bygges
- virksomheden ombygges
19xx virksomheden sælges til Superfos.

 

Kul. Korn. Foderstoffer. Trælast og Støbegodsforretning. Billeder er fra 1940'erne.

A/S Drustrup & Hansen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 A/S Drustrup & Hansen (Ingstrupvej 2)

Her var tømmerladerne med brædder, planker og tømmer i flere etager, hvorfra den ædle duft af træ strømmede en i møde - nu og da krydret med aromaen fra en tønde finsk trætjære.

 På grønningen bag den østligste tømmerlade var tømrerpladsen, hvor tømrerne foretog afbindingsarbejdet - fremstillede bjælkelag og tagværk - når et nyt hus skulle opføres. Også drengene havde et aktivitetsområde her. Der blev holdt "dyremenageri", og ved forårstide blev der bygget både - vikingeblodet fornægtede sig ikke. Et par af de langagtige kasser til ægtransport blev organiseret - beklædt med tagpap og søsat i Igledammen øst for byen.

 I en særlig bygning var hestestalden med plads til flere heste, men allerede i tyverne opgav Drustrup at løse transportopgaverne ved brug af hestevogne. Måske var det den nye filial i Manna, der gav stødet til, at den første lastbil blev anskaffet. Den havde plads til 15 sække på ladet, og man kunne gennemføre seks ture til Ålborg på en dag. Lidt strabadserende må det vist have været at gennemføre disse transporter med foderkager, majs, kunstgødning, og hvad der nu var i alle disse sække, som i portrummet fik lagt en løkke om snøvsen og - vups - blev hejst op på loftet for med sækkevogn fluks at blive rullet ad rumlende bræddelofter og deponeret i rad og række.

 I købmandsgårdens fløj langs Ingstrupvej blev der i 1931 indrettet ekspeditionslokale og kontor for aktieselskabet. I denne lange fløj var der også lagerplads for byggematerialer, beslag m.v., og der var udstillingsvinduer med kakkelovne og komfurer, kaminer og kakkelovnsskærme.

 Det mest benyttede brændselsmiddel i byens kakkelovne var tørv fra Vildmosen, men man supplerede med nogle hektoliter kul eller koks til brug, når frosten rigtig havde fat. Udbringning af sådanne mindre partier brændsel foregik sædvanligvis med trækvognen - et transportmiddel som i øvrigt velvilligt blev stillet til rådighed for byens andre forretningsdrivende.

 Aktieselskabets første direktør, Axel Hansen, byggede privatbolig på Ingstrupvej 1, hvor han boede til sin død i 1943, hvorefter Svend Nissen blev direktør for A/S Drustrup & Hansen.

1943 - 19?? direktør Svend Nissen
Svend Nissen (1917- ) er søn af mejeribestyrer Nissen fra Sønder Saltum mejeri. Han kom tidligt ud at tjene og var som skoledreng om sommeren hyrdedreng i Boelt-gården i Alstrup. Efter konfirmationen kom han i købmandslære hos købmand Rasmussen i Sønder Saltum. Som udlært blev han ansat hos købmand Drustrup i Hjermitslev, senere havde han ansættelser i Fjerritslev og Aalborg. Under krigen var han ansat hos en købmand i Frederikshavn, hvor han samtidigt dygtiggjorde sig på Handelsskolen. Da A/S Drustrup & Hansen efter direktør Axel Hansens pludselige død i 1943 var uden leder, søgte og fik Svend Nissen stillingen. Han overtog sammen med sin familie efterhånden aktierne i selskabet, og blev den der, da han ønskede at gå på pension i 19xx, solgte firmaet til virksomheden Superfos. 
Svend Nissen er gift med Ester, der er datter af træhandler Jens Andreasen og hans kone Marie, Blæshøjvej 5.
-
Ester og Svend Nissen flyttede ind i en af lejlighederne på plejehjemmet i Hjermitslev i 2007. Huset på Eranthisvej blev solgt samme år.
19?? Superfos
Nuværende formål
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.