Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 3

Matr.  14bg Byggeår  1931
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1931 - 1972 Elinstallatør Robert Thomasen. 

Efter den tid har der så vidt vides ikke været forretningsdrivende på adressen. Maren Thomasen, enke efter Robert Thomasen, blev boende i huset en årrække efter mandens død.

Elinstallatør Thomasens hus er beliggende helt til højre i billedet. Man ser hjørnet af huset, hvor der tidligere var butiksindgang. Det var fru Thomasen, der passede butikken i det daglige - se beskrivelsen nedenfor..

Drengen på billedet er bager Arne Nielsens søn Peter. 

 På billedet ses i midten el-installatør Robert Thomasen og til højre hans hustru Maren.

Til venstre i billedet ses Elna Rasmussen - enke efter manufakturhandler Peter Rasmussen, Blæshøjvej 1.

Billedet er fra 1969, ved guldbryllup hos Marie og Jens Andreasen, Blæshøjvej 5. Festen blev holdt i Thise forsamlingshus. 

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Elinstallatør (Ingstrupvej 03)

I dette hus, som var det sidste Anton Christensen nåede at bygge, havde min far  Robert Thomasen (1893-1972)  sin forretning fra 1931.

 På første sal var indrettet en mindre lejlighed, hvor der årenes løb boede mange forskellige mennesker. Den der boede hos os i længst tid var Edith Nielsen, som i lighed med fire-fem andre damer i byen havde systue.

 Indgangen til butikslokalet var i det hjørne, der vendte mod Torvet, som vejkrydset i bymidten blev kaldt. Lysekroner og silkeskærme, som min mor syede, fyldte godt op i det lille lokale. På hylderne var der strygejern, sikringer og elektriske pærer - flest 15 watt. Der blev sparet på lyset. Strømmen var dyr i trediverne - en krone pr. kilowatt - ca. samme pris som i dag...

 En solidt bygget støvsuger af tysk fabrikat - "Sachsenwerke" - var udstillet og påkaldte sig opmærksomhed. Den var til udlejning - 25 øre pr. time - og blev flittigt benyttet af byens borgere. Bag disken var placeret et anlæg til opladning af de akkumulatorer, som leverede den nødvendige strøm til de første radiomodtagere.

 De første, der havde radio i byen, var stationsforstander Lenskjold og os. Det har været først i tyverne. Når stationsforstanderen og min far mødtes, diskuterede de modtageforholdene, der ikke var helt tilfredsstillende. Ikke altid kunne de med sikkerhed afgøre, om det var en violinkoncert, eller atmosfæriske forstyrrelser, der havde lydt.

 Allerede i 1927 havde min far fået autorisation som elinstallatør og etableret sig som selvstændig. Vi boede da i lejlighed hos cykelhandler Johannes Christensen. Der var langt mellem kunderne til at begynde med - Thise Udflyttere, Vrensted Østerhede og Ingstrup Mejeriby - så en motorcykel af mærket "'Wanderer" blev anskaffet. Den havde gedebukkestyr og skulle løbes i gang. Mobilitet var nødvendig, og der kom nye motorcykler til, før en topersoners Ford med bagklap blev anskaffet, da vi skrev 1935.

 

Lejere

På første salen i installatør Thomasens hus var en selvstændig lejlighed, og her har i tidens løb boet mange forskellige - og oftest enlige mennesker. Skolens enlige lærerinder, lærervikarer og seminarister på græs/lærerstuderende i praktik har boet i lejligheden. Enkemænd og koner, som Chr. Marklund og fru Anna Landbo.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com