Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 4

Matr.  13r Byggeår  1922
Artikler Udklip Billeder

 

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1919 - 1922 V. Hjermitslev elektricitetsværk A/S får skøde på matriklen fra Anders Andersen Thise - kr. 1776.
1922 - 19?? Elektriker Chr. Thomsen 
19?? - 19??  Kreaturhandler og slagter Chr. Marklund ( slagter i 1930’erne)
19?? – 19?? Slagter Frandsen
193? - 1935 Slagter Sørensen (årstallene er usikre)
1941 - 1942 Slagter Thorvald Larsen
1942 - 1948 Smed Karl Larsen - kr. 10.400
1948 – 1992 Murer og musiker Jørgen Nielsen og hustru Ester - kr 23.500
1992 -            Skifteretsatt, til Per Toft Nielsen - kr. 300.000

Billedet er fra 2005.

1919 - gdr. Anders Andersen Thise sælger matr. til V. Hjermitslev Elektricitetsværk A/S. 

Vester Hjermitslev Elektricitetsværk har formentlig først på året 1919 etableret sig som et aktieselskab. Den 23. april samme år får bestyrelsen skøde på matriklen (Ingstrupvej 4) fra gdr. Anders Andersen Thise (ejer af ejendommen Assenbækvej 9a.).
Af Villiam Nielsens (se denne i kilder)  afskrifter fra Skøde- og pante protokollen fremgår det, at der i 1920 blev opført en bygning på matr. Hvem der var første formand for
V. Hjermitslev Elektricitetsværk A/S vides ikke.
1919  -1922  V. Hjermitslev elektricitetsværk A/S 

Som det fremgår ovenfor, bygger V. Hjermitslev Elektricitetsværk A/S hus på matriklen i 1920, og i denne bygning installeres en el-generator.
Det var smedemester Valdemar Christensen, (se Assenbækvej 9), der havde opbyggede en el-generator, som han udnyttede i sit smedeværksted et par år før den blev flyttet og opstillet i byens første og eneste elektricitetsværk, som havde til huse i en bygning på adr. Ingstrupvej 4 - umiddelbart nord for købmandsgården. De første installationer til elektrisk belysning i Hjermitslev blev også udført af smedemester Valdemar Christensen. I 1922 nedbrænder elektricitetsværket på grund af en kortslutning i motoren.
At der ikke igen bliver elektricitetsværk i det i 1922 genopbyggede hus, ved vi, idet V. Hjermitslev fra 22. november 1921 bliver forsynet med kraft fra elværket i Brønderslev. I den sammenhæng blev der på Villabakkens vestlige side bygget en transformatorstation, med det formål, at transformere højspændingsstrømmen til 220 W til brug i de almindelige husstande. Nyt var det også på dette tidspunkt, at byen fik gadebelysning.
Lars MortensenRanders (Drustrups Las) fortæller, at hans stedfar, købmand Drustrup var formand for værket på det tidspunkt, hvor det brændte. 
1922 - 19?? elektriker Chr. Thomsen 

Elektriker Chr. Thomsen køber matr. og hus af V. Hjermitslev Elektricitetsværk A/S for kr. 5100 den 17. marts 1922 - og etablerer sig her som byens elektriker.
19?? - 19?? kreaturhandler og slagter Chr. Marklund

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Slagterforretning, slagter Marklund Ingstrupvej 4 - (Jørgen Nielsens forgænger)

Flere slagtermestre har drevet denne slagterforretning med det tilhørende store udhus, hvori slagteriet var indrettet.

Chr. Marklund, der samtidig med at være en driftig kreaturhandler var i besiddelse af et stort og særegent kunstnerisk talent. Marklund kunne med et ark papir og en broderesaks i hånden - uden et fejlklip - klippe de fineste silhuetter af dyr - især heste, og heste af enhver race - men også andre dyr og grupper af dyr kunne han kreere.

Slagter Sørensen havde forretningen en ret kort periode. Han døde i en forholdsvis ung alder af svær sygdom og efterlod sig to store drenge - Jens Jacob og Laurits - og sin enke, der uddannede sig til damefrisør og fik salon på Alstrupvej 9.

Thorvald Larsen, der tidligere havde haft slagterforretning på Blæshøjvej 4, solgte ikke kun sine slagtervarer over disken, men kørte rundt i omegnen - herunder til Grønhøj og Saltum Strand, hvor sommerhuse begyndte at dukke op - for at tilbyde sine vare. Det foregik under normale forhold med bil, men under krigens vanskelige vilkår måtte den meget ihærdige slagter Larsen se sig nødsaget til at benytte sig af en cykel forspændt en tohjulet påhængsvogn.

19?? – 19?? Slagter Frandsen
Ingen opl.
193? - 1935 slagter Sørensen og hustru Johanne (årstallet er usikkert)

Slagter Sørensen døde i en ung alder. Hustruen solgte huset og etablerede sig i et mindre hus på adr. Alstrupvej 9, hvor hun etablerede sig som damefrisør. Hun var også i en årrække ekspeditrice i mejeriets mælkeudsalg. I ægteskabet var der sønnerne Jens Jacob og Laurits, der henholdsvis uddannede sig til mejerist og ingeniør.
1941 - 1942 slagter Thorvald Larsen
Thorvald Larsen etablerer sig herefter i Manna med slagterfrretning.
1942 - 1948 smed Karl Larsen
Smed-Karl var gift med Kirsten en af dyrlæge Bechs døtre. Dyrlæge Bech var den første dyrlæge i Hjermitslev, han boede i huset på adressen Blæshøjvej 75, hvor arbejdsmand Anders Christensen senere kom til at bo med sin familie.
Jeg husker som barn, hvordan vi børn kunne sidde Drustrup & Hansens side af et solidt stakit og overvære det drama, der kunne udspille sig på den anden side af stakittet på smed-Karls gårdsplads, når en af de store heste skulle skos.  
1948 - 1992 murer og musiker Jørgen Nielsen og hustru Ester f. Trudslev
Jørgen Nielsen var murersvend hos murermester R. Larsen. Han var også musiker og spillede i flere Hjermitslev og Alstrup orkestre. 
Lejere - der var i huset efter slagterbutikken blev nedlagt en lejlighed i den nordre ende - endvidere var der en lejlighed i tagetagen.
Tagetagen:
-
Mary og Hagbard Nielsen
- Else og Verner Vittrup
I husets nordre ende, hvor slagterbutikken var.
- Anna Nielsen (bette Anna).
1992 - ?? Per Toft Nielsen
Skifteretsattest til sønnen Per Toft Nielsen.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com