Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 5

Matr.  14aæ(+ 14aø) Byggeår  1923-24
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1920 skøde på matr. 14aæ og 14aø fra Oluf Larsen Hedegaard til Jens Lunde - kr. 586 og 703. 
1921 skøde på samme matr. fra herreekviperings handler Jens Lunde til stationsforstander Jacob Simonsen Lenskjold - kr. 1600.
Husene - to ens - bygges/finansieres af stationsforstander Jacob Simonsen Lenskjold og købmand J. Drustrup.

Huset først for tilhører skrædder Engelund. Det høje hus bagved er Chr. Ulrichs.

1920 - Oluf Larsen Hedegaard
Oluf Larsen Hedegaard var søn fra bagergården på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Bagergården havde tilsyneladende sin jord beliggende langs begge sider af såvel Blæshøjvej og et stykke ned ad Assenbækvej på den sydlige side af vejen. Sønnen Oluf Hedegaard må være blevet en meget velstående mand, idet det var ham, der har udstykket og frasolgt alle parcellerne langs disse veje. Der var i det hele taget megen økonomisk spekulation i disse år, hvor Hjermitslev var i rivende udvikling. Det var ikke usædvanligt, at som i dette tilfælde med Jens Lunde, at at grunden i første omgang købes af en, der har råd til at investere og bygge hus på grunden, for så at score kassen ved videresalg af det færdige hus.
1920 - 1921 manufakturhandler Jens Lunde
Jens Chr. Henriksen Lunde f. 1866 kom fra Gøttrup og blev i 1893 gift i Hjermitslev kirke med Maren Pedersen Kirkensgaard f. 1862. Hun var datter af P. Chr. Jacobsen og Mette fra Kirkensgaard i Hj. Parret overtog i 1904 Kirkensgaard efter Marens forældre/og en bror til Maren og drev gården til 1920, hvorefter de - ifl. realregistret fra 1918 - overtager manufakturforretning på på Blæshøjvej15. Se videre om Maren og Jens Lunde på adresserne Assenbækvej 10 og Thomas P. Hejlesvej 2.
Matriklen sælges videre til stationsforstander Lenskjold, der sammen med købmand Johan Drustrup bygger hus på grunden. 
1921 - 1924 pens. stationsforstander Simon Lenskjold.
Stationsforstander Lenskjold bygger hus på grunden sammen med købmand Johan Drustrup. 
1924 - 19?? pens. gdr. sognefoged Chren Chren.
Tidligere gdr. Chren Chren er den første ejer af huset.
19?? - 19?? pens. gdr. Conrad Ottosen ( fra Kirkensgaard).
Conrad Ottosen var ejer af Kirkensgaard fra 1929-33. Hustruen døde og herefter købte Conrad Ottosen huset her - og boede her ant. med døtrene Tulle og Helene. Om de var centraldamer på Hjermitslev telefoncentral, vides ikke, men Tulle blev centralbestyrer i Nørre Saltum og Helene fik samme stilling i Skørping.
19?? - 199? vognmand Chr. Ulrich.

Chr. Ulrich og hustruen Gerda drev igennem mange år vognmandsforretning i Hjermitslev. Ulrich havde to store lastbiler, og en stor del af hans arbejdsopgaver drejede sig (antager jeg) om at køre leveringsfærdige grise til slagteriet i Brønderslev. Men hans lastbiler blev også - pinligt rengjorte og pyntet med gran - brugt til at køre afdøde hjermitslevfolk på deres sidste reje fra Brønderslev Sygehus og til kapellet ved Hjermitslev kirke. Denne sidste rejse planlagdes ofte sådan, at ruten gik forbi afdødes hjem, hvor bilen en kort stund holdt stille på det granbestrøede vejstykke foran huset.
Gerda Ulrich var enke i en årrække og boede sine sidste år i en af lejlighederne på plejehjemmet i Hjermitslev.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com