Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 6

Matr.  13æ Byggeår  1934
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

Det er Peder Bak (lång P'Bak) fra ejendommen, Blæshøjvej 24, der bygger huset og antagelig bor der nogle år fra 1934 - 41.
1941 - 1943 gårdbestyrer Toftegaard fra Hjertholm 
1943 - 1945 kommandocentralleder Kraft fra den tyske besættelsesmagt.
1945 - 196x Fru Ulrichs forældre
196x - 2007ff Taagaard - enke Edith Taagaard 

På billedet ses fra højre Peder Bak, hustruen Kathrine ved siden af en søster fra Thise. 

1934 - 1941 Peder Bak

Peder Bak (lång Pi' Bak) havde haft en mindre ejendom på adressen Blæshøjvej 24. Han byggede huset her som pensionistbolig, da hans yngste søn, Lars Bak overtog hjemmet. Så vidt vides boede han i huset til sin død i 1941.
1941 - 1943 gårdbestyrer på  Hjertholm, Johan Toftegaard   

Johan Toftegaard var ansat som enken Maren Chrens bestyrer. I den periode boede han sammen med sin familie i huset her, indtil tyskerne i 1943 tvangslejede dette hus til kommandant Kraft.
1943 - 1945 kommandocentralleder Kraft fra den tyske besættelsesmagt.

Ligesom den tyske besættelsesmagt tiltvang sig lejemål af andre huse i Hjermitslev - såsom Hotellet og Tårnhuset, tiltvang de sig også lejemål over dette hus til kommandant Kraft.
1945 - 196x Fru vognmand Ulrichs forældre

Som ældre mennesker flyttede de hertil fra Vrensted. og kom til at bo som genbo til deres datter Gerda Ulrich og hendes familie, der boede i huset på adressen Ingstrupvej 5. 
196x - 2007ff Taagaard - enke Edith Taagaard 

Efter giftermål købte Edith Taagaard og ægtefællen ind i huset. Edith var datter fra Kærgaarden i V. Hj. - Edith bor fortsat i 2010 i huset.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.