Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 7

Matr.  13ao Byggeår  1950
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1950 - 2007ff DE GAMLES HJEM

DE GAMLES HJEM - SOM DET SÅ UD, DA DET VAR NYT I 1950.

1950 - 2007ff De Gamles Hjem
I de gamle sognes tid før kommunalreformen i 1976 var det sognerådene, der havde myndighed over de sogne, de dækkede. Hvert sogn havde sin sognefoged, og sognene Ingstrup, Hjermitslev og Alstrup havde et fælles sogneråd. Omkring 1950 steg såvel administration som velfærd, og det betød, at der blev bygget kæmnerkontorer og hjem til de gamle. I vores område var det Ingstrup sogn, der fik kæmnerkontoret, hvor sogneråd med sognerådsformand og en økonomisk/administrativ kæmner havde til huse, -  hvorimod det var Hjermitslev, der fik alderdomshjemmet, som man gav navnet "DE GAMLES HJEM".
I år 2000 blev DE GAMLES HJEM kraftigt renoveret og en fløj med større værelser blev tilbygget. Hjemmet var nu et af plejecentrene i Pandrup kommune  og nu i 2007 i den nye Jammerbugt kommune. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.