Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 18

Matr.   12d Byggeår  1908
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1908 - huset er beliggende på den søndre Sigensgaards jord og har antagelig altid været ejet af  denne gård.
1908
Ane Marie Pedersen - huset er uden tvivl bygget som aftægtshus for den sydlige Sigensgaard.
1940'erne - 50'erne var det lejet ud til en enke kaldet "Bette Anna", der boede her med sine børn. 
1950'erne - Harald og Elin Thomsen, kaldet 'Fut-Harald'.
1950'erne Ingemann Pedersen, ugift søn fra Sigensgaard boede i huset.

Efter Ingemann Pedersens død nedrives huset. 
 

Huset, Ingstrupvej 18, var beliggende på den søndre Sigensgaards mark. Huset var ejet af denne gård og er nu nedrevet.

1908 - 1940'erne Ane Marie Pedersen fra Sigensgaard.
En antagelse kan være at huset er bygget til Jens Pedersens enke Ane Marie, idet gården netop i 1908 overgår til sønnen Niels Pedersen, der er Ingemann Pedersens far. 
1940'erne - 1950'erne Anna Jacobsen, kaldet 'Bette Anna' - lejer.
Under Anden verdenskrig arbejdede Annas mand, A. C. Jacobsen, som så mange andre arbejdsmænd fra Hjermitslev, med anlæggelse af lufthavnen i Aalborg (af tyskerne under Anden Verdenskrig). Arbejdsmand Anders Christensen, Hjermitslev. har fortalt, at de hver dag tur/retur cyklede til lufthavnen. Nogle gange var de så heldige, at der kom en lastbil, der skulle samme vej, og som de så fik fat i bagsmækken af og på den måde blev trukket af sted. Selv om lastbilerne dengang ikke kørte hurtigt, har det alligevel været været farligt - og det blev det for Annas mand, der på den måde i 1942 mistede livet (se notits fra avisen oven for under udklip).
Anna og manden havde på det tidspunkt 7 ukonfirmerede børn en søn og seks piger. Den ældste pige, Mertha,  blev konfirmeret i efteråret 1945. Oplysningen stammer fra nedenstående lokalavis, hvor Anna takker for opmærksomheden ved datterens konfirmation. 
 
Annas eneste søn hed Knud. Det fremgår af lokalavisen - Hvetbo Herreds Avis den 7.5.54, at Knud blev uddannet mejerist med en fin eksamen fra Dalum landbrugs- og mejeriskole - og han har fået plads som 1. mejerist på Højrup Mejeri ved Kolding. Det fremgår ligeledes af avisen, at han den 28. juni 1954 bliver gift med Elisabeth Larsen fra Aalborg.

Anna Jacobsen flytter først i 1950'erne ind i en lejlighed i nordenden af huset på adressen Ingstrupvej 4 - hos murer og musiker Jørgen Nielsen og hustruen Ester f. Trudslev.

 1950'erne Harald og Elin Thomsen, kaldet 'Fut-Harald' - lejer.
Parret flyttede senere til huset på adr. Blæshøjvej 82 - det tidligere 'fattighus'.
1950'erne - 19?? Ingemann Pedersen 
Ingemann Pedersen var en ugift søn fra den sydlige Sigensgaard, hvorunder huset hørte. Efter Ingemanns død blev huset nedrevet.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com