Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Ingstrupvej 41

Matr.   Byggeår  
Artikler Udklip Billeder

 

Vester Hjermitslev Kirke

 

Kirkeejere

Præster i Vester Hjermitslev

19. 11. 2000 pastor Birgitte Kragh Engholm
26. 6. 1932 pastor Veien

Oplysninger vedr. kirken i tidens løb.

5.4.2005  oplyses i lokalavisen Sydvestvendsyssel. Ny alterdug i Vester Hjermitslev kirke.
Karen Sørensen har god grund til at være glad og stolt. På kirkens alter ligger resultatet af mere ens 6 måneders arbejde ved kniplebrættet Karen Sørensen.
22. 8.2001 oplyses i lokalavisen Sydvestvendsyssel, at V. Hjermitslev kirke er plaget af indbrud.
Natten til torsdag ugen før havde kirken igen ubudne gæster, denne gang i selve kirken. Døren og kirkebøssen blev ødelagt. Det er 3. gang inden for en måned, at kirken har indbrud. Første gang var det redskabsbygningen, som af to omgange blev tømt for redskaber og maskiner til en værdi af 50.000 kr.  Menighedsrådet vil sætte ekstra overvågning på alle kirkens bygninger fremover og håber på denne måde at stoppe disse kedelige besøg.
I maj 1978  oplyses i lokalavisen Sydvestvendsyssel - at kirken i Vester Hjermitslev nu er genindviet. 
Restaureringen af kirken er indtil daværende tidspunkt den største restaureringsopgave i Aalborg stift. En stor del af kirkens granitkvadre er sat om og det meste af tårnet er nyopført. Der er drænet under kirken, så en vandåre ikke længere kan forvolde skade på kirken. Indvendigt er kirken restaureret fra A-Z.
Under restaurering af altertavlen blev der fundet en tavle med en gammel tekst under alterbilledet. Denne tekst er blevet malet op og udgør nu billedet over altret.
Under arbejdet, der varede 4 år dukkede der flere gamle ting og sager op, bl.a. kan der nævnes nogle mønter fra 16-1700 tallet, som håndværkerne fandt under gulvet.. De findes på Hjørring Museum. I hvælvingerne blev der også fundet gamle kalkmalerier, som dog efter en undersøgelse af flere eksperter fra Nationalmuseet viste sig at være værdiløse.
7. 11. 1977 - sammendrag af notits fra ant. i lokalavisen.

Kirkelig kamp på liv og død
Det er menighedsrådsvalget, det drejer sig om, og det er ifølge avisen lærer stud.jur. Peter Boesing, der er ophavsmand til balladen. Han vil i menighedsrådet og gøre kirken til et mere ungdomsvenligt sted.
Menighedsrådet havde som sædvanligt regnet med fredsvalg, ringe interesse for valget og lav stemmeprocent, så de havde på deres liste kun opstillet de 6, der skule vælges ind i rådet. Balladen begynder, da Peter Boesing fremkom med en alternativ liste, hvor han selv stod som nr. 1 og en ung chauffør som nr. 2. Så var der lagt op til kampvalg.
Boesing påstår nu, at det gamle menighedsråd med præsten i spidsen har truet den unge chauffør til at trække sig fra opstillingslisten. Herefter klager Boesing til biskoppen i Aalborg og anmelder såvel menighedsråd som præst til politiet for valgfusk. Senere får Boesing den unge chauffør ført på listen igen, da han ifølge egne oplysninger har fået medhold af biskoppen i, at den unge chauffør ikke kunne trække sig fra listen efter den er afleveret. Hidtil har menighedsrådets liste været nr. 1, men da det viser sig, at samme råd efter fristens udløb har tilføjet to navne ekstra til deres liste. Dermed er deres liste den senest indkomne liste altså ikke mere liste 1.
Ifølge avisen har præsten nu annonceret, at han på prædikestolen førstkommende søndag vil komme med den meddelelse, at han trækker sig (om præst formentlig) hvis Boesing kommer i menighedsrådet.

Nå, menighedsrådsvalget i Vester Hjermitslev 1977 fik landsrekord i valgdeltagelse med en stemmeprocent på 58,8, idet 275 af sognets 458 vælgere mødte op og afgav deres stemme. Ved stemmeoptællingen opstod der et nyt problem. Der var kun 274 stemmesedler og i stedet for seddel nr. 275 fandt valgbestyrelsen kun en lap hvidt papir i stemmeurnen.
På grund af denne uregelmæssighed forlangte Boesing nyvalg, idet han anfører, at når en stemmeseddel kan forsvinde fra valglokalet, må der nyvalg til.
-

10. 8. 1975 oplyses i Vendsyssel Tidende - at sognepræst J. C. C. Wolf opgiver sit embede for at blive bonde. 
22.11.1940 oplyses det i Hvetbo Herreds Avis - at der om søndagen før den nævnte dato havde været indvielse af et stykke jord, således Vester Hjermitslev kirkegård kunne udvides i sydlig retning. Pastor Veiens tale ved indvielsen er refereret i avisnotitsen. Han slutter talen med at indvie den tillagte jord til et fredhelligt leje for dem, der dør i dette sogn og slutter af med ordene:
"I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn indvier jeg med Korsets tegn denne jord til det sidste hvilested.

Værn hegnet her med hellig fred,
vort legems sidste hvilested
du være os i Jesu navn
bag livets storm i stille havn."
18.3.1938 oplyses det i Hvetbo Herreds Avis, at kirkebazaren havde haft et overmåde godt forløb. Pastor Veien, Ingstrup åbnede bazaren torsdag eftermiddag med en lille tale. Allerede første eftermiddag var der fuldt hus og rivende afsætning både på lodsedler og tombola. Det gode besøg fortsatte om fredagen og kulminerede af aftenen; da var Hotellets sal så stuvende fuld af folk, at mange måtte stå ude i gangen. Begge dage var der musikunderholdning, og fredag aften var der sang af Kristeligt Sangkor fra Hjørring. Efter udtrækning af de forskellige gevinster sluttede pastor Veien bazaren med at bringe en tak til alle, der havde støttet den med gaver og på anden vis.

Overskuddet er så stort, at ikke alene bazarens formål - istandsættelse og konservering  af krucifikset.

 


18.2.1938
oplyses det i Hvetbo Herreds Avis, at menighedsrådet har haft den glæde at modtage en anonym givers tilsagn om at ville bekoste "særkalke" til Vester Hjermitslev kirke.  Indtil dette tidspunkt var nadverskænken blevet serveret i en fælleskalk, som alle efter tur drak af.

1911 - oplysningen stammer fra Egnsarkivet og har kunnet læses i lokalavisen den 12. 4. 2000.
Det var i foråret 1911, at vejen til Ingstrup blev flyttet fra vestsiden af kirken og til østsiden. Og hvorfor nu denne flytning? Jo, for lige udenfor det vestlige kirkedige skulle den nye banelinie gå. Hjørring Privatbaner åbnede i 1913 banestrækningen Hjørring-Aabybro, hvorved Vester Hjermitslev blev en stationsby.


 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.