Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Karsevej 1

Matr.  30as Byggeår  1929
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1916 skøde fra J. P. Poulsen til Peder Jørgensen.
1918 skøde til C. K. Rasmussen
1922 skøde til Albert Christensen
1924 skøde til Laura Poulsen f. Jacobsen.
1925 skøde til Anders Peter Christensen
1931 skøde til enke Kirstine Nielsen f. Pedersen
1935 skøde til arbejdsmand Viggo Andersen - kr. 3.825
1937 skøde til hestehandler Morten Jensen
1937 skøde til Martinus Christensen - kr. 4.000
1938 skøde til Jens Jensen - kr. 5.000
1938 skøde til Janus Manne Christensen - kr. 5.100
1941 skøde til Niels Andreas Nielsen - kr. 3.000
1947 skøde til flere Hjermitslevfolk - kr. 7.500
1947 skøde til Ester Jensen - kr. 8,000
1948 ca. tømrer Frederik Nielsen

Huset har. som det ses, haft mange ejere. Det er beliggende på en lille vej eller smøge, der går ind fra Alstrupvej lige nord for cykelhandleren. I 50'erne afgrænsedes haven bag huset af en grøft, der var afløbsgrøft fra mejeriet. I denne grøft flød en blålig, lidt syrligt lugtende strøm, der nok lignede det mælkeprodukt, som mælkekuskene havde med retur til landmændene fra mejeriet, og som blev brugt til dyrefoder. Produktet kaldte man "futmælk" og derfra fik grøften navnet "Futgrøften", og huset fik selvfølgelig navnet 
"Futhuset".

1947 Ester Jensen - kr. 8,000


Efter Anden Verdenskrig kom der en stor familie til Hjermitslev. Familien bestod af et ældre ægtepar og nogle voksne børn, svigerbørn og børnebørn. Familien hed Jensen og de mandlige medlemmer af familien var murere. Familien flyttede først ind i huset "Skrænten" på Karsevej i V. Hj. Familien boede ant. kun her nogle få år, idet de inden 1948 havde købt jordstykket umiddelbart øst for Lunden og her byggede huset, der senere blev klubhus for Hjermitslev Boldklub. Denne familie af murere byggede senere husene Assenbækvej 37, 43 (ant. kun renoverede) og 45 (ant. kun renoverede). Det er den voksne datter - Ester Jensen - der står som ejer af huset på Assenbækvej 35 i den periode familien Jensen bor her.

Hvordan huset på Karsevejen så ud, før Ester Jensen med sin store familie flyttede ind, huskes ikke, men sikkert er det, at huset i perioden, hvor familien Jensen boede der, blev restaureret og udbygget. I huset boede Ester Jensens forældre - et midaldrende par - og en eller to  voksne sønner, der vist begge var gift og ligesom Ester aldersmæssigt sidst i 20'erne. De gifte ægtepar havde børn. Jeg husker som barn, at det var et spændende hus at komme ind i. Det var meget velorganiseret delt op, så hver familie havde sin del. Familien har antagelig ikke boet i huset mere end nogle få år, hvorefter de byggede hus/huse øst for Lunden, hvor de boede i en årrække.

1948 ca.  tømrer Frederik Nielsen
Tømrer Nielsen og familien var tilflyttere vistnok fra Skagen. Fru Nielsen stammede fra Thise.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com