Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Karsevej 3
Matr. 30ap + 30aq

Byggeår 1957

Artikler Udklip Billeder

Fællesvaskeriet

 


 

  Træhandler Jens Andreasens kone, Marie, ved centrifugen i Fællesvaskeriet
Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1924 skøde på matr. 30ap til Jens Marinus Andreasen
1957-1966 skøde på matr. til A/S FÆLLESVASKERIET kr. 500
1966 skøde til Kaj Leon Andersen, radiomekaniker kr. 500
1966 skøde til samme på 30aq kr. 600
1971 skøde til Betty ogThomas Vestergaard kr. 100.000
1980 skifteattest som adkomst til Betty Vestergaard
1981 skøde til Gudrun og Arne Jensen kr. 233.000
1986 skøde til Jens Jørgen Jensen kr. 325.000
1889 skøde til Leif Elstrøm kr. 340.000
1997 skøde til Pia Rasmussen og Rene Caspersen kr. 352.500
1924 - 1966 træhandler Jens Marinus Andreasen
Jens Andreasen købet matr. 30ap til haveparcel af J. Christensen - fremgår det af tingbogen. Det er antagelig Jens Christensen, Ndr. Skovbygaard.
1957 - 1966 Fællesvaskeri
I en annonce i Hvetbo Herreds Avis 31.5.1957 fremgår det, at Hjermitslev Fællesvaskeri har købt en grund af træhandler Jens Andreasen for kr. 500 med henblik på, at der her skulle bygges et fællesvaskeri med vaskerum, tørrerum, strygestue og toilet. Syd for bygningen er der en plads med tørresnore. I vaskerummet er der elektrisk vaskemaskine, centrifuge og skyllekar mv. I strygestuen er der en ca 2 meter bred strygerulle, der opvarmes med gas.
Det var Svend Nissen, forretningsfører for Drustrup & Hansens korn og foderstofforretning, der var formand for Fællesvaskeriet, og det var på kontoret hos ham nøglen skulle hentes og betalingen erlægges, når det var ens tur til at benytte de moderne maskiner i fællesvaskeriet.
1966 - 1971 radiomekaniker Kaj Leon Andersen
Huset ombygges til beboelse. I 1971 flytter Kaj Leon til Ingstrup og etablerer sig her med en radio og TV forretning sydligt i hovedgaden.
1971 - 1981 Betty og Thomas Vestergaard

 pt. ingen oplysnin pt. ingen oplysninger.ger.

1981 - 1986 Gudrun og Arne Jensen

 pt. ingen oplysninger.

1986 - 1980 Jens Jørgen Jensen
 pt. ingen oplysninger.
1989 - 19?? Leif Elstrøm
 pt. ingen oplysninger.
1997 - 20??skøde til Pia Rasmussen og Rene Caspersen

 pt. ingen oplysninger.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com