Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Krostien 5
(tidl. Stationsvejen)

Matr. 74a Byggeår 1913
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1913 - 1934 stationsforstander Simon Jacob Simonsen Lenskjold
1934 - 19?? stationsforstander Tage Jacobsen
19?? - 19?? stationsforstander Nielsen
19?? - 1963 stationsforstander Rødbro

Stationen nedlægges i 1963.

Vester Hjermitslev Station

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

HJERMITSLEV STATION (Tidl. Stationsvej - nu Krostien 5)

Jernbanestationen var også posthus, og stationsforstanderne var dermed også postmestre. Den første forstander var Simon Lenskjold, der fungerede til 1934, hvorefter Tage Jacobsen tog over.

 Postudbringningen til byen og det ret udstrakte opland blev besørget af to postbude, der gik eller cyklede rundt.  Det var ikke almindeligt, at folk havde brevkasser, så postsagerne blev afleveret personligt, blev lagt på gulvet  inden for døren, på et hjørne af køkkenbordet - eller hvor  det nu kunne falde sig. Der var ikke den overflod af tryksager at slæbe rundt på, som vore dages postbude må  slås med. Det, der fyldte mest i posttaskerne, var antagelig Vendsyssel Tidende.

 Stationen var et eksempel på smukt og funktionelt  byggeri. Den var bolig for stationsforstanderen og dennes  familie og rummede desuden en ventesal, et kontor med  forrum samt toiletter for de rejsende.

 Ventesalen var et velindrettet, kakkelovnsopvarmet rum  forsynet med smukt formede, gråmalede træbænke langs de  tre vægge. I væggen ind mod kontoret var der en dør, hvori  var anbragt en lem, der - indefra - kunne klappes ned, når  man ved en let banken tilkendegav, at man havde ønske om  at gennemføre postale forretninger. I væggen var der desuden et vindue med en sindrig af messing konstrueret  dobbeltslidske til udveksling af billet og betaling for samme. Et gardin var  normalt trukket for dette vindue, men det blev i behørig tid  før togets ankomst trukket fra, således at der blev givet  folk lejlighed til at erhverve den for togrejsen fornødne  rejsehjemmel. I ventesalens ene hjørne forefandtes et solidt  bord med plade af egetræ. På bordet henstod en metalbakke med  vandkaraffel og et antal glas, således at de rejsende kunne  vederkvæge sig. På det altid smukt skurede og sandstrøede  gulv var ved yderdøren placeret en grønemailleret spytbakke.

1913 - 1934 stationsforstander Simon Jacob Simonsen Lenskjold

Notits i Vendsyssel Tidende 22. juli 1914 vedrørende stationsforstander Lenskjold.:

En ejendommelig og værdifuld samling.
På V. Hjermitslev station finder man uden tvivl i sin art landets ejendommeligste private samling. Samlingen, der hovedsagelig består af våben, stammer fra det belgiske Congo og er stationsforstander Lenskjolds private ejendom.
Våbnene er ægte hjemmelavede negervåben forarbejdede med stenredskaber. I sammenligning med civiliserede staters kamp-våben, er de meget upraktiske, men de er forarbejdede med en akkuratesse og en udstyrelse, der i høj grad vidner om fantasi og kunst. Antageligt har de kun tilhørt høvdinger, idet de kun findes enkeltvis på de egne, hvor de er forarbejdede.
I samlingen, der rummer 30 våben, findes en lille stridsøkse, på hvis skaft er påslået 33 metalsøm. Efter beskrivelsen skal denne økse have dræbt lige så mange mennesker, som den bærer søm. På et par større ejendommeligt udformede slagsværd findes over 100 metalsøm.
Tillige rummer samlingen et gevir, der i sjældenhed ikke står tilbage for våbnene. Geviret er af en antilopeart, bjerg-ryalaen, der først for et par år siden blev opdaget af nogle engelske sportsmænd i Abyssiniens bjerge i flere tusind meters højde. - Bjerg-nyalaen ligner i bygning elsdyret, men er noget mindre end dette. Hornene er spiralsnoede og løber ud i en hvid hornspids.
Hr. Lenskjold har købt de sjældne ting af en god ven, tidligere dansk officer, nu løjtnant i det belgiske Congo. Han har tilegnet sig samlingen på sine strejftog i Afrikas indre og selv nedlagt bjerg-nyalaen. Forgæves har der været budt hr. Lenskjold 1000 kr. for hele samlingen.

1934 - 19?? stationsforstander Tage Jacobsen
19?? - 19?? stationsforstander Nielsen
195? - 1963 stationsforstander Rødbro
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.