Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Thomas P. Hejlesvej 2
(tidl. Enkestræde)

Matr. 14t
Byggeår 1909
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1909 - 1919 Thomas Chr. Christensen 
1919 - 1919 Maren Christensen (efter broderen ovenfor)
1919 - 1925 Syerske og enke Mariane Jensen (skøde efter sin mor ovenfor).
1930 - 1950 Maren Lunde, enke efter manufakturhandler Jens Lunde 

Som det fremgår er ikke alle ejere af huset erhvervsdrivende, men der har i huset indtil 1950 og måske længere været tre lejligheder i huset, to i stueetagen og en loftslejlighed. Ejeren boede i stueetagens sydlige ende. I den anden stuelejlighed var lejerne sidst i 1940'erne skomager Chr. Hansen og vaskekone Stense Hansen. I loftslejligheden boede indtil 1930 syerske Else Birgitte Marie Jensen og derefter kogekone Anine Hedegaard. Der har boet mange flere lejere i huset og heraf en del enker. I de tre huse på denne stille grusvej mellem Assenbækvej og Alstrupvej boede hovedsageligt enker og enkelte ugifte syersker, derfor navnet Enkestræde. 

Enkestræde - på billedet ses fra v. gamle lærer Jensen og Thomas P. Hejle. Huset bagved med konen er nr. 2.
1909 - 1919 Thomas Chr. Christensen 

 - ingen oplysninger.

1919 - 1919 Maren Christensen (efter broderen ovenfor)
Maren Christensen var enke efter Jens Chr. Christensen
1919 - 1925 Sypige og enke Mariane Jensen (efter sin mor ovenfor)
Mariane Jensen var enke efter Niels Chr. Nielsen af Saltum Kjær
1925-1930 Lejer/ejer syerske Else Birgitte Marie Jensen
Else Birgitte Marie Jensen er mor til fru Carla Skadhauge, Ingstrupvej 1.
1930 - 1950 Maren Lunde enke efter manufakturhandler Jens Lunde 
Maren og Jens Lunde boede de første år af deres ægteskab (gift 1893) i Gøttrup ved Fjerritslev, hvor Jens Lunde stammede fra. Maren Lunde (1862 - 1956) var datter af P. C. Jacobsen fra Kirkensgaard i V. Hj. Denne gård havde Maren og Jens Lunde senere skøde på  fra 1904 - 1920 efter Marens bror, P. P. Kirkensgaard . I 1918 overtog parret manufakturforretningen Londonmagasinet (Blæshøjvej 15) - 1926 flyttede parret til adressen, Assenbækvej 10, hvor de formentlig fortsatte med at drive forretning. 
Maren Lunde var formentlig enke, da hun overtog huset i Enkestræde nu Thomas P. Hejlesvej. Maren Lunde  var søster til en af Hjermitslevs første erhvervsdrivende, urmager, guldsmed og musiker Jacob P. Kirkensgaard (Assenbækvej 6). I 1950 solgte Maren Lunde huset og flyttede ind i det nybyggede alderdomshjem "De gamles hjem" i Hjermitslev.
I huset har boet flere lejere.
Lejer skomager Chr. Hansen og vaskekone Stense Hansen
"Dæ bette skomager" var det kaldenavn skomageren havde i almindelig omtale. Det fortaltes om ham, at han gik til Aalborg og hjem igen samme dag, når han skulle hente en ny forsyning af læder til forsålingerne. Stense var en meget populær vaskekone. Mange familier glædede sig til den månedlige vaskedag, hvor arbejdsfællesskabet med hende foregik med god snak og gemytlighed. Stense var også kendt og agtet som hjælpekone for kogekone Anna Poulsen ved store fester. 

Lejer Anine Hedegaard.
Anine og hendes første mand, Jens, boede i Alstrup. Jens døde som 38-årig i 1912 og er begravet på Alstrup kirkegård. De havde sammen børnene Thomas, Johanne og Knud. Thomas flyttede til Saltum og blev gift med Kristine. Knud blev gift med Gine, og de boede på adressen, Blæshøjvej 34. Johanne har med sin mand boet i Hjørring, og det er hendes datter, Aase Hansen, der har fortalt mig om familien.
Anine giftede sig anden gang med en slagter Christensen, og sønnen Erling blev født. Dette ægteskab blev senere opløst. I en periode herefter boede Anine og sønnen i Alstrup i et nu nedlagt hus lige nord for kirken. Senere flytter hun sammen med Erling til Enkestræde i Vester Hjermitslev og flyttede ind i en af lejlighederne i ovennævnte hus. De tog begge herefter navnet Hedegaard efter Anines første mand. 

Anine ernærede sig som kogekone i Hjermitslev og omegn. I de år Thomas P. Hejles mor ejede huset i Enkestræde, nu Thomas P. Hejlesvej 6, lavede Anine middagsmaden sommeren igennem, når Gerd og Thomas P. Hejle var der på sommerferie. 
Anines søn af andet ægteskab, Erling, blev gift med Johanne fra Sdr. Saltum. De boede sammen med børnene Lissy og Kaj i loftslejligheden på adr. Alstrupvej 9 - læs mere om dem på den adresse.
Anine Hedegaards barnebarn, Aase Hansen, fortæller:
"Min mormor boede i en lejlighed i Enkestræde hos Maren Lunde, - hun var en sød dame, og vi børn måtte gerne lege i haven, som var passet og plejet med bærbuske og mange blomster. Især husker jeg de lange rækker af montbresier langs gangene.
Mormor beboede ganske rigtigt tagetagen, som egentlig var en lille og ret ussel lejlighed. Især køkkenet var forfærdeligt, - direkte under taget på loftet. Kun et ganske lille tagvindue var der, så lys var der ikke meget af. Til loftet førte en ret stejl trappe. Der var et lille, bitte soveværelse med plads til en seng, et toiletmøbel, et skab og en stol, og herforuden en ikke ret stor, men hyggelig stue. Hun havde primus i køkkenet og en kakkelovn i stuen. Ingen vand var der indlagt, - det måtte mormor bære op i spande og ned igen, når det var brugt. Der var "das" i gården. I de første mange, mange år, hun boede der, var der ingen elektricitet, så hun var rigt forsynet med petroleumslamper. Da der blev indlagt el, smedede min far en lysekrone, som passede i størrelse til den lavloftede stue. Men hos mormor var der hjerterum og store pelargonier i de små vinduer. Gardinerne var hvide, stivede og altid nystrøgne. Når kl. var godt 12, satte mormor sig i kurvestolen ved vinduet, lukkede øjnene i 10 minutter og var så frisk til at tage fat på ny. 

En sjov lille erindring i forbindelse hermed. Min mormor kunne ikke få mad og især kaffe varmt nok. Da hun blev 70 år, havde hun "åbent hus" til formiddagskaffe, og selvfølgelig blev "Madam blå" sat i kakkelovnens kogerum, og pludselig koger kanden over. Hvad gør mormor? Svinger koppen hen under tuden og udbryder: "Endelig en kop kaffe, der er ordentlig varm". - Og nej, hun beklagede sig aldrig. En dag, hvor hun ville tage rutebilen for at besøge Johanne og Erling på Klausholm mark, hvortil de var flyttet, gik hun i vejsiden, nydelig i den bedste frakke og med hat. Så bliver hun påkørt bagfra af en cyklist, og hun falder og slår nakken. Men pyt - hun lægger et rent lommetørklæde over såret, sætter hatten på igen og fortsætter turen. Hos Erling bliver hun utilpas og hårdt presset, fortæller hun om hændelsen. - Hun havde nok slået sig mere end godt var, for hun blev aldrig rigtig frisk igen. Det var trist, for hun var et elskeligt menneske."

Anine Hedegaard døde i 1952 som 75-årig. Hun er begravet sammen med sin første mand, Jens Hedegaard, på Alstrup kirkegård.
 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.