Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Thomas P. Hejlesvej 4
(tidl. Enkestræde)

Matr. 30v
Byggeår 1930
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:


1907 - 1909 bager Chr, Stavad sælger matriklen
1909 - 1920 Maren Kirstine Nielsen
1920 - 19xx syerske Dorthea Marie Larsen 
1958 - 1961 maskinarbejder Johannes Christensen
1961 - 1970 centralbestyrer Meta Pedersen.

Det fremgår af Villiam Nielsens afskrevne skøder at matr. 30v er udstykket fra matr. 30k. Det fremgår også, at det vides, at der på matr. 30v har ligget gamle bygninger opført ca. 1808-09. - Om det er i disse gamle bygninger Maren K.  Nielsen og senere datteren Dorthea M. Larsen har boet, indtil det eksisterende hus bliver bygget i 1930, vides ikke. På den anden side ser det ud, som om det kun er matriklen Maren K. Nielsen køber i 1909.

Enkestræde - på billedet ses fra v. gamle lærer Jensen og Thomas P. Hejle. Huset bagved med gavlvinduerne er nr. 4.
1907 - 1909 Chr. Stavad
C. S. var bager, og havde bageriet på Alstrupvej 13.
1909 - 1920 Maren Kirstine Nielsen
M. K. N. (1845-1920) var enke efter Søren Larsen af Stride, da hun for 300 kr. købte matriklen. Når hun har et andet efternavn end manden og datteren, er det antagelig fordi, hendes efternavn ifl. kirkebogen oprindelig var Nielsdatter. Den gamle form for efternavne behold kvinderne uanset ægteskab. Det har M. K. N. antagelig også gjort, men da det sidst i 1800-tallet blev umoderne med den gamle form, har M. K. N. fulgt strømmen og ændret Nielsdatter til Nielsen.
1920 - 1958 syerske Dorthea Marie Larsen 
D. M. L. (1882-19xx) var ugift syerske, Sy-Thea, kaldte vi hende. Hun boede antagelig sammen med moderen (se ovenfor) til dennes død, hvorefter hun overtog huset. Hun levede sine sidste år på De Gamles Hjem i Hjermitslev. 
1958 - 1961 maskinarbejder Johannes Christensen

Johannes Christensen var søn af cykelhandler Johannes Christensen. Han var maskinarbejder på Pedershåb i Brønderslev. Han var gift med Bente, der var datter af mejeribestyreren i Ingstrup. Bente og Johannes boede kun nogle få år i huset, idet de i 1961 byggede nyt hus på Ingstrupvej.  

1961 - 1970 centralbestyrer Meta Pedersen

I 1961 blev Meta Pedersen ny centralbestyrer efter Jens Andreasen, Blæshøjvej 5. Centralbordet og alle tekniske installationer blev derfor flyttet til huset på Thomas P. Hejlesvej. Meta Pedersen var centralbestyrer indtil telefonnettet automatiseredes i 1970. Hun solgte herefter huset og købte sammen med ægtefællen huset på Alstrupvej 12. (klik på "Artikler" ovenfor for at læse om "Vester Hjermitslev Telefoncentral")

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.