Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Trekroner 48

Matr.   6b Byggeår  1900
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1900 - 19??

Oplysninger om hvem, der beboede husenne

1900 - 19??
Området Trekroner i Hjermitslev omfatter to adresser, nemlig Trekroner 48 og 50. De to huse er begge bygget i år 1900. Området er - fra antagelig sidst i 1800-tallet - blevet benævnt som "bette Amerika". Murer Chr. Larsen (Lassen) fortæller i sine erindringer (som findes under "Artikler" på denne hjemmeside) om sin barndom i 1880'erne i et af husene. Der var dengang tre huse beliggende her. 

Benævnelsen "bette Amerika" skulle efter sigende komme af at stedet i 1800-tallet enten ikke rigtigt vat ejet af nogen eller var jorden, hvor husene blev beliggende ikke rigtig noget værd, så de, der ikke havde andet sted at bo' kunne bygge sig et hus her - ligesom nybyggerne i Amerika.

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.