Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

AALBORG OG HJØRRING AMTERS VEJVISER

MED BYER OG LANDSOGNE

1914 – 1918

UDGIVET AF

MAGNUS A. SCHULTZ BOGHANDEL, AALBORG

OG

REDAKTØR ERIK JENSEN, KØBENHAVN

TRYKT I CENTRALTRYKKERIET, SLAGELSE

Herunder er udtaget, hvad der oplyses om Vester Hjermitslev sogn i Vejviseren. /LT

V. Hjermitslev Sogn

Landsbyens navn i sognet: Vester Hjermitslev.

Hvetbo Herred. Folkemængde: 677. Postadresse: Hjermitslev.

Følgende er afskrift fra ovennævnte vejviser. /LT

OBS . Når det er min antagelse, at vejviseren har skrevet et person- eller stednavn forkert er det rigtige skrevet efterfølgende i parentes (). /LT

Landvæsenskommisær: Gdr. Chr. Dam, V. Hjermitslev.

Sognefoged: Chr. Christensen.

Skole: V. Hjermitslev: Førstelærer E. Jensen, Lærerinde Frk. Sørensen.

Brevsamlingssted: Stationsmester S. Lenskjold, Hjermitslev St.

Telefonstation: Vejmand Jens Nielsen Jensen. Aaben fra 8 Fmd. til 8 Eftmd.

Jernbanevæsenet: V. Hjermitslev St. Stationsmester S. Lenskjold.

Brandfogeder: Gdr. Jens H. Lunde, Gdr. Niels Chr. Kjær.

Stævningsmænd: Husejer Peder. A. Bæk (Bak), Gdr. Chr. Dam.

Lægdsmand: Sognefoged Chr. Christensen, V. Hjermitslev.

Hegnssynsmand: Gdr. Jens Jordansen.

Jordboniteringsmand: Gdr. Chr. Dam, V. Hjermitslev.

Ligsynsmænd: Hmd. Peder A. Bæk (Bak), Husejer And. Høtoft.

Vandsynsmand: Gdr. Jens H. Lunde, V. Hjermitslev.

Hjælpekassen: Vejmand Jens Nielsen Jensen, V. Hjermitslev, Hmd. Niels Chr. Pedersen, Stride.

Skolekommissionen: Gdr. og Bager Oluf Hedegaard, V. Hjermitslev.

Værgeraad: Gdr. Jens Larsen Jensen Trudslev.

Menighedsraad: Fmd. Sognepræst J. J. Rubæk, Gdr. Chr. Dam, Gdr. Peder Nørgaard, Mejeribestyrer P. C. Andersen, Fru Marie Hjortholm (Hjertholm), v. Hjermitslev.

Sygekasse: Ingstrup Kommunes, Fmd. Husejer Peder Bæk (Bak), V. Hjermitslev.

Sparekasse: Landbosparekassens Filial, Bestyrer Gdr. Morten Sørensen, V. Hjermitslev.

Bagere: Oluf Hedegaard, Jens Stavad, V. Hjermitslev.

Barber: Jens Nielsen Jensen.

Blikkenslager: Chr. Olsen, Myrtue.

Brøndborer: Hans Peter Olsen, V. Hjermitslev.

Cykelhandler: Peder Jørgensen, V. Hjermitslev.

Dameskrædderinder: Thea Larsen, Fru Jørgensen.

Detailhandler: Anton Christensen.

Fotograf: Anton Christensen, V. Hjermitslev.

Glarmester: Peter Larsen, V. Hjermitslev.

Guldsmed: Jacob Kirkensgaard.

Herreekviperingshandler: Carl Christensen, V. Hjermitslev.

Hestehandler: Gdr. Chr. Christensen, V. Hjermitslev.

Afholdshjem: V. Hjermitslev. Vært J. Poulsen.

Karetmager: Chr. Olsen, V. Hjermitslev.

Købmænd: S. Rødbro Schytte, Th. Thomsen, Chr. J. Christensen, V. Hjermitslev.

Kreaturhandlere: Gdr. Chr. Christensen, Slagter Martin Christensen, Chr. Jespersen Søndergaard, V. Hjermitslev.

Maler: A. Andersen, V. Hjermitslev.

Manufakturhandlere: Frøken M. Kraglund, S. P. Vestergaard, Carl Joh. Christensen, V. Hjermitslev.

Modehandlerinde: Maren Poulsen.

Murer: Peder Svendsen Jacobsen, V. Hjermitslev.

Møller: Jens H. Lunde, V. Hjermitslev.

Rebslager: Jens Christensen, V. Hjermitslev.

Sadelmager: Otto Poulsen, V. Hjermitslev.

Skomagere: Chr. Nielsen, Chr. P. Christiansen, V. Hjermitslev.

Skræddere: And. Engelund, N. Kjeldsen, V. Hjermitslev.

Slagter: M. Christensen, V. Hjermitslev.

Smed: Valdemar Christensen, V. Hjermitslev.

Snedkere: Niels Jensen, And. Chr. Andersen, Chr. Ribergaard, V. Hjermitslev, Niels Chr. Vestenbæk, Engene.

Træskomand: Peder Jørgensen, V. Hjermitslev.

Tømrere: And. Chr. Andersen, Niels Jensen, Chr. Ribergaard, Niels Chr. Vestenbæk, V. Hjermitslev.

Urmager: Jacob Kirkensgaard, V. Hjermitslev.

Væverske: Ane Andersen.

Mejeri: V. Hjermitslev Andelsmejeri, Bestyrer P. C. Andersen.

 

LANDEJENDOMME Hjermitslev:

 

Hjortholm (Hjertholm), Poul Hjortholm (Hjertholm), Hartkorn. Tdr. 6., Ejendomsskyld i Tusinde: 50.

Kirkensgaard, Jens H. Lunde, 3 ½ - 26.

Christen Jensen Nørgaard, 4 ½ - 31.

Jens Nielsen, 1 ¾ - 10.

Martin Larsen, 2 ½ - 21.

Anton Trudslev m.fl., 4 – 26.

Peder Sørensen, 1 ½ - 10.

Peter Christensen, ½ - 8.

Peder Pedersen, 2 ¾ - 21.

Niels Pedersen Thorkildsen (Therkildsen), 2 – 15.

Jørgen Poulsen, 4 ¼ – 25

Niels Chr. Christensen Sjaun (Spaun), ½ - 7.

Peder Andersen Dam, 3 ¾ - 28

Anders Andersen, 1 – 7.

Chr. P. Christensen, ¾ - 9.

Heden, Chr. Christensen, ½ - 8.

Oluf Larsen Hedegaard, 2 – 21.

Edvind J. Christensen, ¾ - 12.

Peder Andersen Bak, ¾ - 6.

Chr. Christensen, 4 – 30.

Udflytterne, Christen Eriksen, 3 – 22.

Johannes Nielsen Kjær, 1 ¾ - 13.

Myrtue, Peder Madsen Jensen, 3 ¾ - 26.

Peder Nørgaard, 2 – 12.

Jens Christensen, 1½ - 10.

Holmgaard, Ane K. Pedersen, 3 ¼ - 17.

Thomas Larsen Østergaard, 1 – 15.

Skovbygaard, Morten Sørensen, 4½ - 24.

Damsiggaard, Niels Knudsen Nielsen, 2 – 24.

Stride, Thomas Chr. Olsen, 1 ¼ - 13.

Niels Chr. Pedersen, ¾ - 7.

Anton Larsen, ¾ - 8.

Dammen, Christen Nielsen Dam, 6½ - 46.

Niels Chr. Nielsen Kjær, 3 – 19.

Stride, Christen Krogsgaard, 1 ¾ - 16.

Lemmergaard, Thomas Klit Jensen, 8 – 68.

Niels Peter Nielsen, 1 ¾ - 22.

Niels Hougaard, 1 ¼ - 10.

Skovbygaard, P. Chr. Christensen Bak, 3 ¾ - 27.

Bondensgaard, Christen Stavad, 1 – 11.

Jens Peter Poulsen, ½ - 5.

Kræmmergaard, Jens Jordansen, 2 – 16.

Tovland, Jens Christensen Tovland, 3½ - 27.

Else og Kirsten Christensen, ½ - 7.

Jens Andreas Rolighed, ¾ - 8.

Chr. Andersen, 1½ - 13.

Niels Chr. Nielsen, ½ - 8.

Niels Chr. Mathiasen, 1 – 8.

Hans Peter Olesen,  1/8 – 5.

Niels Chr. Pedersen, ½ - 6.

Frands Pedersen, ¾ - 5.

Niels Peter Pedersen, ½ - 4.

 

 

 

 

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com