Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

 

Abonnenter under Vester Hjermitslev Central

Hjermitslev central oprettedes i 1905. Mere om central, bestyrere m.v. kan læses i artiklen: Vester Hjermitslev Telefoncentral.

 Hermed følger en afskrift af abonnentlisterne for Vester Hjermitslev fra 1906 – 1935 med ca. seks års interval imellem listerne for at vise abonnentudviklingen i de første årtier.

 OBS indtil et tidspunkt imellem 1912 og 1917 er der under V. Hjermitslev Central abonnenter fra Manna og Thise. Det ophører, da disse landsbyer får egne centraler.

 

Vester-Hjermitslev 1906

tlf. nr.

abonnent

2

8

6

5

4a

1

4b

3

7

Christiansen, C. J., Træhandler

Kristensen, Vald., Smedemester

Larsen, L. Chr., Propr., Stavad

Jensen, Th. Klit, Propr., Lemmergaard

Manna Mejeri

Nørgaard, Christen, Gårdejer

Petersen, J. P., Forpagter, Ny Hammelmose

Ribergaard, K., Snedkermester

Sørensen, Hejle, Købmand

Vester-Hjermitslev 1912

tlf. nr.

abonnent

12

2

11

15

19a

5

3

20

8

6

16

19b

4a

13

17

1

10

4b

9

7

Christensen, chr., Sognefoged og Gaardejer

Christiansen, C. J., Købmand

”Fællesmål” Mejeriet

Hjertholm, Poul, Proprietær

Jensen, Chr., Købmand, Thise

Jensen, Th. Klit, Proprietær, Lemmergaard

Jørgensen, P., Cykelhandler

Kragelund, M., Frk., Manufakturforretning

Kristensen, Valdemar, Smedemester

Larsen L. Chr., Proprietær, Stavad

Larsen Hedegaard, Oluf, Gaardejer og Bager

Madsen Møller, Jens, Gaardejer, Thise Udflytter

Manna Mejeri

Marklund, Chr. C., Købmand

Nielsen Dam, Kr., Gaardejer

Nørgaard, Chr., Gaardejer

Olsen, P., Forpagter, Gl. Hammelmose

Petersen, , P. J., Forpagter, Ny Hammelmose

Sørensen, Morten, Gaardejer

Schytte, S. Rødbro, Købmand

Vester-Hjermitslev 1917

tlf. nr.

abonnent

4

30

12

19

2

37

38

11

21

25

15

35

26

34

25

5

32

10

28

33

16

20

31

8

23

29

4

17

24

1

14

13

40

7

18

9

3

22

39

36

6

 

Afholdshotellet, A. P. Nielsen

Bech, P. J., Dyrlæge

Chren, Chr. Sognefoged og Gårdejer

Christensen, Martin, Slagtermester

Christiansen, C. J., Købmand

Dam, P., Gaardejer

Eriksen, Chr., Gaardejer

”Fællesmål”, Mejeriet

Hjermitslev Jernbanestation

Hjermitslev Møbel- og ligkistemagasin ved N. Jensen

Hjertholm, Poul, Proprietær

Holmgaard, Jens Svend, Gaardejer

Jensen, Harald, V. Hjermitslev Cementstøberi

Jensen, Jens Nielsen, Husejer

Jensen, N., Snedkermester, Varelotterileverandør

Jensen, Th.,Klit, Proprietær, Lemmergaard

Jespersen, Christen, Fiskehandler

Jordansen, Jens, Gaardejer

Jørgensen, P., Cykelhandler

Kirkensgaard, Jacob, Urmager, Guldsmed & Musiker

Knudsen, P. M. L. Hedegaards Eftf., Bager mester

Kragelund, M. Frk., Manufakturforretning

Kristensen, Anton, Murermester

Kristensen, Valdemar, Smedemester

Lunde, Jens Henriksen, Kirkensgaard

Mortensen, P., Smed, Alstrup

Nielsen, A. P., Afholdshotellet

Nielsen Dam, Kr., Gaardejer

Nielsen, Poul, Gaardejer

Nørgaard. Kristen, Gaardejer

Nørgaard, Søren, Alstrup, Viborg Kreditforenings Repræsentant

Pedersen, Anton, Købmand

Poulsen, O., Sadelmager

Schytte, S. Rødbro, Købmand

Stavad, S., Bagermester

Sørensen, Morten, Gaardejer

Thomsen, Chr., Handelsmand

Varehuset ved J. P. Kirkedal

Vejby, Chr., Gaardejer, Alstrup pr. Saltum

Vestergaard, S. P., Manufakturhandel

Welling, Jens Chr., Nielsminde

Vester-Hjermitslev 1922

tlf. nr.

abonnent

4

71

9

82

30

46

22

12

28

19

83

2

17

92

37

70

7

38

11

16

4

21

25

15

35

51

52

34

13

80

10

23

33

73

76

31

45

8

71

55

27

5

43

50

69

65

79

93

89

41

42

59

62

36

1

66

53

14

61

90

63

86

74

25

44

64

 

Afholdshotellet N. Hauerslev

Alstrup Mølle

Andersen, Lars Martinus, Gaardrejer

Andersen Thorkilde, Kranse- og Blomsterforretning

Beck, P. J., Dyrlæge

Boelskifte, Jens, Gaardejer, Alstrup

Boelth’s, Søren Enke, Gaardejer, Alstrup

Chren, Chr., Sognefoged og Gaardejer

Christensen, Johs., Cykelhandler

Christensen, Martin, Slagtermester

Christiansen, C. P., Hjermitslev St.

Christiansen, C. J., Købmand

Dam, Anders, Forpagter, Dammen

Dam, Chr. Gaardejer, Hjermitslev Mølle

Dam, P., Gaardejer

Dige, Peder, Gaardejer, Drustrup

Drustrup, J., Købmand

Eriksen, Chr. Gaardejer

Fællesmaal, Mejeri

Gregersen, C., Bagermester

Hauerslev, N., Afholdshotellet

Hjermitslev Jernbanestation

Hjermitslev Møbel- og Ligkistemagasin, P. E. Pedersen

Hjertholm, Poul, Proprietær

Holmgaard, Jens Svend, Gaardejer

Houn, Chr., Gaardejer, Alstrup

Jacobsen, Anders, Skovbygaard

Jensen, Jens Nielsen, Husejer

Jensen & Nielsen, Kolonial, Korn, Foderstoffer og Trælastforretning

Jeppesen, Kristen, Hjermitslev Mølle

Jordansen, Jens, Gaardejer

Kirkensgaard, Martin, Trudslev

Kirkensgaard, P., Urmager, Guldsmed og Musiker

Knudsen, C., Maler, Alstrup

Kristensen, Jens, Rebslager

Kristensen, Anton, V. Hjermitslev, Cementvarefabrik

Kristensen, K. J., Karetmager

Kristensen, Valdemar, Smedemester

Larsen’s Kr. Enke, Alstrup Mølle

Larsen’s Th. Enke, Østergaard

Larsen, Martin, Gaardejer

Lemmergaard, J., Proprietær, Lemmergaard

London-Magasin, Jens H. Lunde

Mathiasen N. C.

Mortensen, Kristen, Gaardejer, Alstrup

Mortensen, Peder, Smed & Brøndborer

Munkholt, Jørgen, Gaardejer, Langbak

Nielsen, Brødrene, Bagerm.

Nielsen, Jacob, Gaardejer

Nielsen, Chr., Skomager

Nielsen, Niels Chr., Tømrer

Nørgaard, Chr. Vejby, Alstrup

Nørgaard, Kr. Kristensen, Alstrup

Nørgaard, Pedersen, P. J., Cigar-, Tobak- og Træhandel

Nørgaard, Kristen, Gaardejer

Nørgaard, Peder, Gaardejer

Nørgaard, J., Handelsmand

Nørgaard, Søren, Alstrup, Viborg Kreditforenings Repræsentant

Olesen, Ole Chr., Gaardejer

Pedersen, Niels, Biludlejer og Vognmand

Pedersen, Jens, Gaardejer, Alstrup

Pedersen, Peder, Gaardejer, Sigen

Pedersen, Chr. Husejer, Alstrup

Pedersen, P. E. Snedker

Poulsen, Jørgen, Gaardejer

Poulsen, Kristen Hjertholm,

 

Vester-Hjermitslev 1928

tlf. nr.

abonnent

4

71

82

16

30

46

22

12

28

2

83

17

92

37

70

7

7

6

38

11

9

21

25

15

35

51

10

4

33

76

45

31

8

71

27

5

43

54

50

69

65

79

93

89

41

42

34

59

62

36

1

66

53

14

61

63

86

43

25

44

40

13

20

24

48

88

3

47

49

39

31

94

60

55

 

Afholdshotellet (F. Jørgensen)

Alstrup Mølle

Andersen, M., Handelsgartner

Andersen, Chr., Vognmand

Bech, P. J., Dyrlæge

Boelskifte, Jens, Gaardejer, Alstrup

Boelt’s, Søren Enke, Gaardejer, Alstrup

Chren, Chr., Sognefoged og Gaardejer

Christensen, Johs., Cykelhandler

Christiansen, C. J., Købmand

Christiansen, C. P., Skomager, Hjermitslev St.

Dam, Anders, Gaardejer, Dammen

Dam, Chr., Gaardejer, Hjermitslev Mølle

Dam, P., Gaardejer

Dige, Peder, Gaardejer, Drustrup

Drustrup, J., Kolonial og Foderstoffer

Drustrup, J., Trælast & Støbegodsforretning

Engelund, Adolf, Skræddermester

Eriksen, Chr., Gaardejer

Fællesmaal, Mejeriet

Hauerslev, Mine, Broderiforretning

Hjermitslev Jernbanestation

Hjermitslev Møbel- og Ligkistemagasin (P. E. Pedersen)

Hjertholm, Poul, Proprietær

Holmgaard, Jens Svend, Gaardejer

Houn, Chr., Gaardejer, Alstrup

Jordansen, Jens, Gaardejer

Jørgensen, Frederik, (Afholdshotellet)

Kirkensgaard, Jacob, P., Urmager, Guldsmed & Musiker

Kristensen, Jens, Rebslager

Kristensen, K. J., Karetmager

Kristensen, Anton, Murermester & Cementstøberi

Kristensen, Valdemar, Smedemester & Autoreparatør

Larsen’s, Kr., Enke, Alstrup Mølle

Larsen, Martin, Gaardejer

Lemmergaard, Jens, Proprietær, Lemmergaard

London Magasinet, (Vilhelm Pedersen)

Marklund, Chr. C., Handelsmand

Mathiasen, N. C.

Mortensen, Chr., Gaardejer, Alstrup

Mortensen, Peder, Smed & Brøndborer

Munkhold, Jørgen, Gaardejer, Langbak

Nielsen, Brødrene, Bagerm.

Nielsen, Jacob, Gaardejer

Nielsen, Chr., Skomager

Niels, Niels Chr., Tømrer

Nielsen, Jens, Vejassistent

Nørgaard, Chr. Vejby, Alstrup

Nørgaard, Kr. Kristensen, Alstrup

Nørgaard Pedersen, J. P., Cigar-, Tobak- og Træhandel

Nørgaard, Chr., Gaardejer

Nørgaard, Peder, Gaardejer

Nørgaard, J., Aviskont. Redaktør, (Vendsyssel Avis)

Nørgaard, Søren, Viborg Kreditforenings Repræsentant

Olesen, Ole Chr, Alstrup

Pedersen, Jens, Gaardejer, Alstrup

Pedersen, Peder, Gaardejer, Sigen

Pedersen, Vilhelm, Manufakturhandel, (London Magasiner)

Pedersen, P. E., Snedkerforretning

Poulsen, Jørgen, Gaardejer

Poulsen, Otto, Sadelmager

Poulsen, P. J., Vognmand

Rasmussen, Peter, Manufaktur og Herreekviperingsforretning

Ribergaard, P. K., Snedkermester & Bilejer

Svendsen, Peder, Murermester

Sørensen, Christiane, Lærerinde

Thomsen, Kr. Handelsmand

Tovland, Jens, Gaardejer

Trudslev, Jens, Gaardejer

Vejby, Chr., Gaardejer og Sognefoged, Alstrup

Vester Hjermitslev Boghandel

Vester Hjermitslev og Omegns Brugsforening

Vestergaard, Niels, Gaardejer, Alstrup

Østergaard, Christian, Gaardejer

   

Vester-Hjermitslev 1935

tlf. nr.

abonnent

4

71

82

46

22

15

56

28

19

31

2

17

92

37

70

77

7

6

11

52

31

45

21

25

35

53

23

10

4

33

45

8

71

27

29

5

43

79

93

41

42

34

59

36

53

14

61

63

86

43

25

40

13

20

24

48

88

54

26

18

49

39

24

94

60

55

 

Afholdshotellet (F. Jørgensen)

Alstrup Mølle

Andersen, M.,  Handelsgartner

Boelskift, Christen, Grdejer., Alstrup

Boelth’s Søren Enke, Grdejer., Alstrup

Chren, Niels Chr., Grdejer., Hjertholm

Chren, Thomas, Grdejer & Sognefoged

Christensen, Johs., Cykelhandler

Christensen, Jørgen Landbo, Førstelærer

Christensen, E. J., Maler & Boghandler

Christiansen, C. J., Købmand

Dam, Anders, Grdejer, Dammen

Dam, Chr., Grdejer, Hjermitslev Mølle

Dam, P., Grdejer

Dige, P., Grdejer, Drustrup

Drustrup & Hansen, Akts., Foderstof- & Trælastforr., Omst. t. A. Hansen priv.

Drustrup, J., Kolonial-, Material- & Isenkramforr.

Engelund, Adolf, Skræddermester

Fællesmaal Mejeriet

Hjermitslev Bank, (Filial af Brønderslev Bank)

Hjermitslev Boghandel (Maler E. J. Christensen)

Hjermitslev Isskabefabrik, (K.J. Kristensen)

Hjermitslev Jernbanestation

Hjermitslev Møbel- og Ligkistemagasin (P. E. Pedersen)

Holmgaard, Jens Svend, Grdejer

Hvetbo Herreds Avis

Jensen, Laurits, Slagter

Jordansen, Line, Enkefru, Kræmmergaard

Jørgensen, Frederik, Afholdshotellet

Kirkensgaard, Jacob P., Urm., Guldsm. & Musiker

Kristensen, K. J., Karetmager

Kristensen, Valdemar, Smedem. & Autorep.

Larsen’s Kr. Enke, Alstrup Mølle

Larsen, Martin, Grdejer

Larsen, Theodor, Kød- & Paalægsforr.

Lemmergaard, J., Prop. Lemmergaard

London Magasinet (Vilh. Pedersen)

Munkholt, Jørgen, Grdejer, Langbak

Nielsen, Brødrene, Bagermestre

Nielsen, Chr., Akom.

Nielsen, Niels Chr., Tømrer

Nielsen, jens, Vejassistent

Nørgaard, Chr. Vejby, Alstrup

Nørgaard, J. P. , Cigar-, Tobaks- & Træhandel

Nørgaard, Jacob, Redaktør (Hvetbo Herreds Avis)

Nørgaard, Søren, Repræs. (Viborg Kreditforen.), Alstrup

Olesen, Ole Chr., Alstrup

Pedersen, Jens, Grdejer, Alstrup

Pedersen, Peder, Grdejer, Sigen

Pedersen, Vilh., Manufakturhandl. (London Magasinet)

Pedersen, P. E., Snedkerforr.

Poulsen, O., Sadelmager

Poulsen, P. J., Vognmand

Rasmussen, Peter, Manufakt. & Herreekvipforr.

Ribergaard, P. K., Møbel- og Ligkistemag.

Svendsen, Peder, Murerm.

Sørensen, Christiane, Lærerinde

Sørensen, Kr., Slagterforr.

Thomsen, Jens, Handelsmand

Thomsen, Robert, Install.

Trudslev, Jens, Grdejer

Vejby, Chr., Grdejer og Sognefoged, Alstrup

Vester Hjermitslev Ligkistemagasin (P. K. Ribergaard)

Vester Hjermitslev og Omegns Brugsforening

Vestergaard, Niels, Grdejer, Alstrup

Østergaard, Christian, Grdejer

 

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com