Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Aktivitetskalender for beboerne i Vester Hjermitslev for årene 
1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932

Oplysningerne stammer fra Hvetbo Herreds Avis i perioden 1928 - 1932. Redaktør af denne lokale ugeavis var Jacob Nørgaard, der var bosat i Hjermitslev. De gode og farverige beskrivelser af sognets aktiviteter er hans fortjeneste. - I ovennævnte periode boede der lidt over 700 mennesker i sognet. 

Dato for aktiviteten

Redaktørens beskrivelse af aktiviteten i forkortet form

18. februar 1928 Afholdsforeningens ordinære generalforsamling - til bestyrelsen valgtes gdr. Th. Olesen, murer U. Jensen, rebslager J. Kristensen og Chr. Kjeldsen. Til fanebærer valgtes Chr. Voigt Høtoft.
25. februar 1928 Fælleslæsning på Hjermitslev hotel - der opførtes "Indestængt Kærlighed" og "Studeprangeren". Det var en succes. En aalborgenser, der tilfældigvis var til stede ved forestillingen, udtalte, at aldrig havde han set professionelle skuespillere mestre sprog, dialekt og mimik så glimrende som disse dilettanter.
26. februar 1928 Ringridning - byen var i dag præget af den forestående ringridning, der efterhånden er ved at blive een af byens store begivenheder. Kl. 1 startede 17 smukt pyntede ryttere og heste fra hotellet og drog med fuld musik gennem byen til ridderdysten.
Resultatet blev, at Ejner Nielsen fik tildelt kongeværdigheden ved at tage ringen 8 gange; Chr. Jørgensen blev prins med 7 gange; Chr. Olsen, Alstrup fik præmien for den smukkest pyntede hest. Efterfølgende drog rytterne på gæstebud, men vendte ved aftenstid alle tilbage som pæne unge mennesker.
27. februar 1928 Afholdsforeningen fejrer 45 års jubilæum - ved en festlighed for foreningens medlemmer.
23. og 25. marts 1928 Gymnastikopvisning - afholdtes fredag og søndag aften begge aftener med fuldt hus. Der var i alt 3 hold. Dameholder lededes af gymnastiklærerinde frøken Helga Pedersen, drenge- og herreholdet lededes af gymnastiklærer Chr. Nørgaard, Alstrup. 
Det var en fornøjelse at se de forskellige øvelser, der udførtes smukt og med præcision, og gymnastikaftenerne tog også kraftigt men fortjent bifald. 
21. og 22. april 1928 Husflidsforeningen -  afholder udstilling. Der er oplæsning begge aftener. På udstillingen forefindes tombola med mange gevinster.
Det var resultaterne af vinterens arbejde, der udstilledes. Der var nyttegenstande som vaskemaskiner, ruller, sengesteder, fjedermadrasser, trillebøre.
På udstillingsdagene læste lærerne Theter, Hjermitslev og Hilgaard. Thise nogle små humoristiske fortællinger op.

1. præmier hos mændene:
Lars Chr. Larsen, Alstrup for et tobaksbord og en kaminbænk.
N. P. Christensen, Hjermitslev for vaskemaskine og trillebøre.
2. præmier hos mændene:
Marius Mathiasen, Hjermitslev for anretterbord og trillebøre.
Otto Bak, Hjermitslev for senge, kaminbænk og udskæringsarbejde.
3. præmier hos mændene:
Thomas Nielsen, Hjermitslev forhavebænk og udskæringsarbejde.
Chr. Poulsen, Hjermitslev for boghylde, kaminbænk og standere.
1. præmie hos drengene:
Julius Mortensen, Alstrup for udskæringsarbejde.
2. præmie hos drengene:
Niels Chr. Trudslev, Hjermitslev for boghylde, stander og tøjbanker.

På indgangsbilletten var udsat et kurvebord, der vandtes af Gudmund Bæk, Hjermitslev. Det bortloddede kaffestel vandtes af hotelejer Jørgensen, Hjermitslev. Kaffestellet i tombolaen vandtes af politibetjent Andersen, Pandrup.

28. april 1928 Hjermitslev Borgerforening - afholdt forleden dag den årlige generalforsamling. Formanden malermester Andersen aflagde beretning, særlig fremhævede han istandsættelsen af Søndergade. Murermester Anton Christensen takkedes, idet han havde forestået det så smukt udførte arbejde. Kassereren, snedkermester Pedersen, oplæste det reviderede regnskab. Regnskabet balancerede med 495 kr. Foreningens formue udgør 31. dec. 1927 2015 kr. Medlemstallet er 93. 
Til bestyrelsen genvalgtes købmand B. Rasmussen og snedkermester Pedersen. Nyvalgt blev gdr. Jens Svend Holmgaard. Til revisor genvalgtes skomagermester Chr. Nielsen og smedemester Valdemar Christensen.
Formanden oplyste, at der i det forløbne år var sendt en ansøgning til Amtsrådet om at få brolagt hovedgaden gennem Hjermitslev. Dette nægtedes, men amtsvejinspektøren havde tilrådet at indsende fornyet ansøgning i november 1928.
29. april 1928 Skyttekredsen - begynder skydning på søndag. Samme dag holdes generalforsamling på banen.
2. juni 1928 Dyrskue i Hjermitslev
2. juni 1928 Sommerfest i hotellets have - glimrende musik med dans på stor ny estrade.
6. juli 1928 Hjermitslev skyttekreds - afholder fredag 1. del af Amtsskydningen på Skydebanerne i P. Diges plantage.
2. og 3. juni 1928 Den store Basar paa Thise Bakker - Ved basaren vil Vestvendsyssel Lærerforenings Sangkor synge og fremvise tableauer over gamle folkeviser. En gammel spåkone vil vise vej ind i fremtiden.
Der er i avisen en liste over bidrag til basaren - her et lille uddrag:
Fru Laura Jensen - en barnekjole og et par benklæder, N. Poulsen Kristiansen - en høne, Chr. P. Knudsen - en høne og en hane, lærer Hilgaard - bøger, fru Bartulin Larsen - en ske med sønderjyske motiver, Jens Kjær, Manna - en høne med 5 kyllinger, fru Kjær - en blomst, fru Bech, Enggaarden - 2 konservesglas med indhold og mellemværk til lagner og pudevår, Aslaug Bech, Thise Ladegaard - et pyntehåndklæde, Martin Vejergang - et par dværghøns osv. 
10. juni 1928 Sommermøde på Thise Bakker - talere her vil være dr. P. A. Rosenberg og højskoleforstander Rasmus Bording, Ry.
4. juli 1928 Skoleudflugt med tog til Lønstrup - der var 88 børn og 48 voksne med på turen. Efter ankomst spiste man den medbragte frokost. Derefter gik turen til havet og herefter til Lønstrup borgerforenings festplads, hvor børnene legede med liv og lyst. De ældre beså den nye kirke, der endnu ikke er indviet. Kl. 21.30 var man atter hjemme. Der udbragtes et leve for v. Hj. skole og gdr. Holmgaard udbragte et kraftigt besvaret leve for lærer Theter og lærerne ved skolen.
12. august 1928 Den store Skovfest - Skytteforeningens Skovfest - der starter kl. 2 med 20 ryttere, der med musikkorps i spidsen, drager til den smukt pyntede festplads i P. Diges plantage. Der vil være koncert af Pandrup Herrekor, tale ved folketingsmand Vanggaard, ringridning, sækkevæddeløb, flyvning med luftballon, en kendt balancekunstner vil give opvisning, et stort hornorkester vil under hele festen musicere og spille til dansen, der foregår på en stor åben estrade midt i skoven. Klokken 11 afbrændes et flot fyrværkeri. Desuden forefindes en mængde andre forlystelser. Der vil kunne købes kaffe og kage.

I referat af festen oplyses det, at vejret ikke var med dem. En af rytterne i ringridningen red løbsk, hver gang han passerede æresporten og vakte derved munterhed i tilskuernes rækker. Derimod passerede en anden rytter hver gang æresporten med en cigaret dinglende i mundvigen - og red. fortsætter - lad os fremtidigt blive forskånet for slig barnagtig kådhed! Det ser grimt ud, og publikum ønsker ikke at se pattebørn til hest. Balancekunstneren var den lokale bager Carbuhn, der balancerede med et helt spisestuemøblement på næsen. Kl. 12½ gjorde et hæftigt uvejr en de på den helt igennem vellykkede skovfest.

19. august 1928 Stort fodboldstævne i Hjermitslev - 12 forskellige klubber var inviteret og der var mødt hen ved 600 mennesker for at overvære kampene. Som dommere fungerede lærer Frode Landbo Christensen, Lindholm skole, Lærer Stavad, Ø. Uttrup skole, rutebilfører Brix, Løkken og maler Sørensen, Hjermitslev. Kampene varede fra kl. 12½ - kl. 7.
Om aftenen samledes de raske idrætsfolk til bal på hotellet.
21. september 1928 Markedsdag.
Vedr.  markedsplads. Ingstrup -V. Hjermitslev-Alstrup sogneråd lejer i 1916 en mark under matr. 29a til det årlige forårsmarked. Marken er beliggende i den vestre ende af denne matrikels kærlod og umiddelbart op til amtsvejen. Såvel den aktuelle ejer som kommende ejere forpligtes til at afgive denne plads til markedet.
På et senere tidspunkt ant. først i 30erne blev markedet blyttet til hotellets gård. 
21. september 1928 Høstfest - afholdes på hotellet på markedsdagen
10. september 1928 Messefald - i Vester Hjermitslev kirke på grund af reparation. Derimod prædiker pastor Jensen i Alstrup kirke kl. 10 og i Ingstrup kirke kl. 2½. 
14. oktober 1928 Bal - gymnastikforeningen afholder bal for foreningens medlemmer.
14. november 1928 Teatret i Hjermitslev - det er afholdsforeningen, der har engageret Ove Bassøes selskab til at opføre stykket "Led os ikke i fristelse". Efter forestillingen var der fælles kaffebord, og under dette optrådte flere af skuespillerne. Der var især frøken Prior, der sang en del sange ualmindeligt smukt.
19. november 1928 Husflidsforeningen - undervisningen genoptages.
19. november 1928 Politisk møde kl. 4½ på hotellet - det er halvrimmenkredsens venstrevælgerforening, der er arrangør. talerne er folketingsmændene redaktør Elgaard og A. Chr. Christensen.  
19. december 1928 Gåse- og andespil - Borger- og håndværkerforeningen afholder spillet kl. 7½ på hotellet.
28. december 1928 Juletræ - det er Borger- og håndværkerforeningen der afholder deres årlige juletræ kl. 7. Der bliver underholdning af 36 små sangere, der under ledelse af lærer Theter vil synge flerstemmige julesange.
29. december 1928 Juletræ - Arbejdernes store juletræsfest afholdes på hotellet kl. 6.
30. december 1928 Borger- og håndværkerforeningens bal - for foreningens passive medlemmer.
3. februar 1929 Stort maskebal og pakkefest - det er gymnastikforeningen der afholder festen på hotellet. der er kun adgang for foreningens medlemmer.
15. februar 1929 Hjermitslev Borgerforening - afholdt ordinær generalforsamling. Formanden malermester Andersen aflagde beretning. Det fremgik at foreningen i det forløbne år havde afholdt gåse- og andespil, juletræ og dyrskue mm. Brolægning af hovedgaden var der stadig ikke udsigt til. Kassereren snedkermester Pedersen oplæste et regnskab, der balancerede med 617 kr. og med en formue på 1947 kr. Til bestyrelsen genvalgtes cykelhandler Johs. Christensen, nyvalgt blev træhandler Jens Andreasen, suppleant tømrermester N. Chr. Nielsen. Til revisor genvalgtes fabrikant Valdemar Christensen og skomagermester Chr. Nielsen, suppleant blev her  malermester Andersen, der afstod for genvalg til bestyrelsen, hvor han uafbrudt havde haft en plads i 10 år. Han vil blive savnet, ikke mindst vil de små børn savne ham ved foreningens juletræ. 
Malermester Andersen blev takket for indsatsen. I hans tid er der anlagt fortove gennem byen, ordning af byens kloakforhold, køb af Lunden og køb af borgerforeningens bibliotek.
1. maj 1929 Skyttekredsen - afholder ordinær generalforsamling på hotellet. Dyrlæge Sørensen og gdr. P. Dige genvalgtes til bestyrelsen. En af beslutningerne, der blev truffet var, at foreningen fremover ville lade sine patroner selv, hvilket ville være ensbetydende med bedre og billigere ammunition.
4. maj 1929 Thise dilettanterne spiller Jens Thises "Sognefogedens Pigebørn" på hotellet med 309 solgte billetter.
13. maj 1929 Thise dilettanterne - spiller for anden gang Jens Thises "Sognefogedens Pigebørn" på hotellet. 
20. maj 1929 Udflugt - Hjermitslev borgerforening afholdt i søndags en vellykket udflugt pr. bil til Asaa, Voersaa og Storskoven. Turen talte ca. 50 deltagere.
21. maj 1929 Stiftende generalforsamling - for den nydannede Hjermitslev-Alstrup Sygekasse.
25. maj 1929 Lærerkredsen i Hvetbo Herred - afholdt forledes  møde på hotellet.
29. maj 1929 Gymnastiktræning - i anledning af amtsfesten på Thise bakker indbydes samtlige gymnaster fra Ingstrup, Hjermitslev og Saltum til træning på hotellet.
29. maj 1929 Thise dilettanterne - spiller for tredje gang Jens Thises "Sognefogedens Pigebørn" på hotellet. 
30. juni 1929 Hjermitslev Boldklub - afholder bal søndag for foreningens medlemmer. God musik.
21. juli 1929 Skytteforeningen - Hjørring amts 5. hovedkreds afholder 1. del af amtsskydningen på Hjermitslev skydebaner.
5. juli 1929 Dyrskue i Hjermitslev.
Kl. 2: Dyrene møder
Kl. 3-5: Koncert på pladsen
Kl. 6 pr. Fællesspisning på hotellet af 3.50 kr. pr. kuvert. Menu: Helleflynder eller kogt rødspætte, Lammesteg, jordbær med fløde, kaffe.
28. juli 1929 Skyttekredsens store sommerfest - i P. Diges plantage ved Drustrup. 
4. august 1929 Hjermitslev Boldklub - afholder bal søndag for foreningens medlemmer. 
1. september 1929 Skyttekredsen - afholder kredskapskydning på banerne i Drustrup plantage i P. Diges skov.
21. september 1929 Jagtaflysning - jagten på de lodsejeres ejendomme i V. Hjermitslev, som har overdraget jagtretten til menighedsrådet til fordel for kirkens forskønnelse, aflyser herved. - Menighedsrådet.
9. oktober 1929 Afholdsforeningen for Hjermitslev og Alstrup - afholdt 9.10. en meget vellykket høstfest. Der var stuvende fuldt og det blev sent inden festlighederne sluttede. Prisen var 1,50 kr. for kaffebord, oplæsning, bal mv.
9. november 1929 Husflidsforeningen - afholder generalforsamling.
18. november 1929 Husflidsskolen - begynder mandag kl. 7.
24. november 1929 Hjermitslev Boldklub - afholder stort bal på hotellet. Der er sørget for god musik.
25. november 1929 Gymnastikken påbegyndes nu.
3. december 1929 Politisk møde - Kl. 7½ pr. afholder Venstres Kredsorganisation for halvrimmenkredsen møde på hotellet.
1. marts 1930 Kirkekoncerten i Hjermitslev kirke - ved operasanger Frederik Hansen har været afholdt med stor succes. kirken var fyldt til sidste plads. Lærerinde frøken Sørensen akkompagnerede ham. Aldrig så snart havde Hr. Hansen efter præludiet over "Den signede dag -" sunget sin første sang, før han havde banet sig vej til tilhørernes hjerter. Hr. Hansen varme og rige stemme kom rigtig til sin ret i det store kirkerum, der helt fyldtes af det pragtfulde tonevæld. Hvad der særligt gjorde indtryk på tilhørerne, var den følelse, hvormed hver enkelt sang blev udført. Særligt gribende var hr. Hansens smukke pianosang i den kendte salme "Kirkeklokke, ej til hovedstæder -".
Efter hr. Hansen havde sunget, berettede han forskellige ting om fangernes liv i Horsens Tugthus. Han fremstillede, hvorledes fangerne, når de blev løsladt, kun nærede et ønske: at få et eller andet hæderligt arbejde. Men i mange tilfælde var dette umuligt på grund af menneskenes mistro til sådanne straffede personer. Hr. Hansen sluttede med, at anbefale tilhørerne - ved en lille gave - at hjælpe disse ulykkeligt stillede mennesker, så det kunne blive muligt for dem at få et arbejde.
8. marts 1930 Stor offentlig dilettantforestilling - det er venstres ungdomsforening der har engageret de kendte dilettanter fra Hune til at opføre "Hygge i Hjemmet" af Nic. Gertsen, Emb og "Den skæve Linie" af Thomas Olesen Løkken. Billetterne kan forudbestilles på tlf. 4 i Hjermitslev.
8. marts 1930 Gødningsforening for V. Hjermitslev og Omegn afholder ordinær generalforsamling på hotellet kl. 3.
9. marts 1930 Ringridning - 14 smukt pyntede ryttere kæmpede om kongeværdigheden for en dag, og den heldige blev Chr. Olsen, Alstrup, mens Chr. Hedegaard Christensen blev tronfølger. Efter at have aflagt visit forskellige steder i oplandet, sluttede festen til fods på hotellet, hvor damerne deltog med liv og lyst.
16. marts 1930 Selskabelig sammenkomst - afholdes af Hjermitslev Borger- og Haandværkerforening med dilettantforestilling og bal for medlemmerne. Det er Brønderslev dilettanter, der opfører "Naar Bønder elsker -", skuespil i 5 akter af Jeppe Aakjær. Bagefter er der et par timers bal.
18. marts 1930 Hjermitslev Borger- og Håndværkerforening - generalforsamling. Regnskabet balancerede med 1017 kr. og formuen er på 2623 kr.
Til bestyrelsen blev genvalgt manufakturhandler Peter Rasmussen og snedkermester Pedersen og nyvalgt blev malermester Andersen (det er ikke i overensstemmelse med den valgte bestyrelse fra 1929). Det vedtoges, at nedsætte kontingentet til 3 kr.
22. marts 1930 Hvetbo Herreds Afholdskreds holdt kredsmøde på hotellet. 
30. marts 1930 Hjermitslev Boldklub - afholder bal søndag kl. 20 for foreningens medlemmer på Hjermitslev hotel.
24. maj 1930 Lærerkredsen i Hvetbo Herred - afholdt forledes  møde på hotellet.
27. juni 1930 Dyrskue i Hjermitslev
Kl. 2: Dyrene møder
Kl. 3-5: Koncert på pladsen
Kl. 6 pr. Fællesspisning på hotellet af 3.50 kr. pr. kuvert. Menu: Kogt rødspætte, Lammesteg, jordbær med fløde, kaffe.
24. og 25. juli 1930 Baptisternes forsamlingshus - taler forstander J. P. Hansen kl. 8.
28. juli 1930 Skyttekredsens sommerfest - i P. Diges plantage ved Drustrup. 
31. august 1930 Hjermitslev fodboldklub - det årlige pokalstævne afholdes for 2. hold. Af fremmede klubber var Saltum idrætsforenings 2. hold mødt, og sidstnævnte vandt med 8 mål mod 0.
19. september 1930 Markedsdag.
19. september 1930 Stor høstfest på hotellet på markedsdagen.
17. november 1930 Landvæsenskommissionens arbejde - angående afpumpning af Ingstrup Sø og de omliggende arealer. I den forbindelse indvarsles lodsejerne ved Tiendebækken, i Thise, Hjermitslev og Alstrup herved til at give møde på hotellet kl. 2½ for at drøfte spørgsmålet.
6. november 1920 Gåse- og andespil - det er Borger- og Håndværkerforeningen, der afholder dette spil med gæs og ænder i fin foderstand og herforuden flere overraskelser.
28. november 1930 Valg af menighedsråd for Hjermitslev sogn - der holdes prøvevalg til menighedsrådet onsdag den 19. november kl. 2½ på hotellet. Valgbestyrelsen.
29. november 1930 Thise dilettanter - det er lykkedes af formå de populære dilettanter til at opføre successtykket  "Livet i Sognefogedgaarden" på hotellet. Med de tre aftener fra i fjord in mente, hvor alt var komplet udsolgt i løbet af 1½ time, opfordrer vi vore læsere til omgående at sikre sig billet ved at ringe på tlf. 4 i V. Hj.
2. december 1930 Hjermitslev Boldklub - afholdt tirsdag ekstraordinær generalforsamling med en dagsordenen, der drejer sig om at få oprettet en idrætsforening med det formål at samle samtlige sportsklubber under een stor idrætsforening. Generalforsamlingen endte dog uden resultat, idet to medlemmer af bestyrelsen i gymnastikforeningen var imod sammenslutningen.
Imidlertid tager boldklubben nu gymnastikken op. Øvelserne begynder allerede førstkommende mandag.
25. januar 1931 Karneval og ballondans - det er idrætsforeningen, der indbyder. Salen vil være smukt dekoreret og et stort orkester medvirker ved festligheden. Masker og balloner kan fås ved bestyrelsen indtil den 23. ds.
31. januar 1931 Ringridning - som vil blive afholdt i nær fremtid, såfremt der bliver tilstrækkelig tilslutning. Ryttere, der ønsker at deltage, bedes at møde på hotellet mandag aften.
14. februar 1931 Afholdsforeningen for Hjermitslev og Alstrup - har afholdt ordinær generalforsamling. Formanden rebslager Jens Kristensen aflagde beretning.
8. marts 1932
13. marts 1931 Dilettantforestilling - Venstres Ungdom og borgerforeningen har afholdt selskabelig sammenkomst på Hjermitslev hotel fredag aften den 13.3.. Det var Saltum dilettanterne, der spillede "Kusine Lotte" og "En Søndag på Amager" med stuvende fuldt hus. Replikkerne faldt kvikt og uden den sædvanlige støj fra suffløren. Vi må ikke nævne navne, men de optrædende fortjente betegnelsen: lige op mod virkelig kunst. Synge kunne de alle, og da tæppet gik ned for sidste akt, ville bifaldet ingen ende tage. Lærer Eriksen spillede til sangnumrene, og mellemaktsmusikken udførtes af P. Chr. Kirkensgaards orkester, der som sædvanlig tog fortjent bifald i flere af musiknumrene.
Den vellykkede aften sluttede med en lille, rask svingom.
16. marts 1931 Sønderjysk Forening indbyder til møde på hotellet kl. 7. Den kendte sønderjyde Chr. Becker taler. Herefter fælles kaffebord og generalforsamling.
21. og 22. marts 1931 Husflidsforeningens udstilling - afholdtes på hotellet. De udstillede genstande, der bestod af alle mulige nyttegenstande såsom skabe, høvlebænke, vaskemaskiner, kartoffelharper, trapper, stiger mm.. Der var også ganske lidt kvindeligt håndarbejde. Følgende erholdt præmier.

Mandlig husflid:
1. præmie - Peter Jensen, Hjermitslev.
2. præmie - Herman Jensen, Hjermitslev.
3. præmier - Henry Houen, Alstrup, Søren Nielsen, Assendrup, Løkken, Chr. Olsen, Hjermitslev.
Drenge husflid:
1. præmie - Svend Jørgensen, Hjermitslev.
2. præmie - Svend Marklund, Hjermitslev.
3. præmie - Holger Christiansen, Hjermitslev.
Kvindelig husflid:
Hædrende omtale - Marie Houn, Alstrup, Margrethe Houn, Alstrup.

23. marts 1931 Kontrolforeningens generalforsamling - et vigtigt punkt på dagsordenen var ansættelse af ny kontrolassistent, man vedtog at avertere efter en sådan i bladet "Dansk landbrug". Der orienteredes om, at alle gamle medlemmer havde  tegnet sig for en ny periode. I kontrolforeningen udfærdiges årligt resultaterne for medlemmernes mælkeproduktion, fedtprocenten heraf og smørudbytte i kg.
23. marts 1931 "Den store Dag" - den landskendte film fremvises gratis på Hjermitslev hotel kl. 7½.
25. marts 1930 Skytteforeningen arrangerer - en vellykket sammenkomst på hotellet, hvor den store sal var fyldt til sidste plads. Det var en aften  hvor direktør Thomas P. Hejle læste Bjørnstjerne Bjørnsons "En fallit", samt flere små fortællinger og digte bl.a. af Jeppe Aakjær. Den landskendte oplæser tog et stort og fortjent bifald. Aftenen sluttede med fælles kaffebord og en lille svingom.

Om eftermiddagen var der gratis oplæsning for børnene, ligeledes ved vor bekendte bysbarn Thomas P. Hejle

1o. og 12. april 1931 Gymnastikopvisning  - i hotellets sal. Der var et dame- og herrehold. ledet af gymnastiklærer Harald Christensen, Ingstrup. Der var megen ros til gymnaster og leder. For gymnastiklærerens vedkommende måtte man beundre, at han til trods for, at han kort før opvisningen havde fået en hånd slemt læderet i en maskine, dog var i stand til at kunne gennemføre alle øvelserne med holdene. Kirkensgaards orkester medvirker.
15. april 1931 Hjermitslev Borgerforening - afholder ordinær generalforsamling på hotellet. Formanden Peter Rasmussen aflagde beretning. Kassereren, snedkermester P. E. Pedersen oplæste regnskabet, der balancerede med 893 kr. og en formue på 2597 kr.
Til bestyrelsen valgtes snedkermester N. Chr. Nielsen og handelsgartner M. Andersen i stedet for de afgåede, træhandler J. Andreasen og cykelhandler Johs. Christensen, der begge frabad sig genvalg. Til revisorer genvalgtes skomagermester Chr. Nielsen og fabrikant Valdemar Christensen.
18. april 1931 Markedsdag.
18. april 1931 Stort bal på hotellet på markedsdagen, Kirkensgaards orkester spiller.
13. maj 1931 Transformatorforeningens ordinære generalforsamling - bestyrelsen herefter, gdr. Ole. Chr. Olesen, Alstrup og gdr. Chr. Eriksen, Hjermitslev.
9. juni 1931 Dansekursus begynder torsdag den 9. juni 1931 ved danselærer Ad. Christensen fra Hjørring.
20. juni 1931 Idrætsforeningen afholder ordinær generalforsamling - kun de  aktive medlemmer, der har betalt medlemskontingent for 1931 har stemmeret. 
30. juni 1931 Hvetbo Herreds Landboforenings Dyrskue afholdes på markedspladsen øst for byen.
30. juni 1931 Dyrskuebal på hotellet.
2. juli 1931 Idrætsforeningen - ekstraordinær generalforsamling på hotellet. Et vigtigt punkt på dagsordenen er fodboldklubben, da der har været meget lidt interesse blandt medlemmerne for denne sportsgren af idrætten. Der kan således komme til at foreligge den triste kendsgerning, at denne gren af sporten slettes helt. 
26. juli 1931 Skyttekredsens store sommerfest - i Drustrup plantage.
Program:
Kl. 4 - åbnes festen med en tale af vor landskendte bysbarn, direktør Thomas P. Hejle, der for tiden ferierer i byen. Herefter giver de små folkedansere fra Thise opvisning under ledelse af lærer Petersen.
Så slås katten af tønden med fine præmier og en heldig vinder af kongeværdigheden. Desuden forefindes en mængde boder af forskellig art, luftgynge, Monto Carlo m.m.
Cirkus Mundeling har opslået sit telt på festpladsen, så festprogrammet kan også byde på en rigtig cirkusforestilling.
Om aftenen er der dans på stor, åben estrade med stort orkester. Kl. 11 afbrændes et smukt fyrværkeri.
26. august 1931 Transformatorforeningen - ekstraordinær generalforsamling. Punktet på dagsordenen er en ny afregningsform med Brønderslev Elektricitetsværk.
6. september 1931 Idrætsforeningens 25 års jubilæum - jubilæumsfest i Drustrup Plantage.
Program:
Kl.  1.30 - Billetsalget aabnes
Kl.  1.45 - Musikken indleder
Kl.  2.00 - Fodboldkamp (Hjermitslev Old Boys - Hjermitslev I)
Kl.  3.15 - Cykleringridning
Kl.  4.00 - Sækkevæddeløb for Drenge 
Kl.  4.30 - Fodboldkamp (Skallerup - Hjermitslev I)
Kl.  8.00 - Udtrækning af Idrætshæfternes Gevinster
Kl.  8.15 - Offentlig dans på åben Estrade
Kl. 11.00 - Stort Fyrværkeri

På festpladsen forefindes Restauration og forskellige forlystelser.
Køb Idrætshæftet!
I Tilfælde af ugunstigt Vejr afholdes Ballet på Hjermitslev Hotel.

25. september 1931 Andelsmejeriet "Fællesmål" - afholder udbetaling af mælkepenge fra kl. 3-4 eftermiddag.
27. september 1931 Dilettantforestilling - det er idrætsforeningen, der indbyder til forestilling på hotellet kl. 7½. Det er Jens Thises nye 5 akts folkekomedie "Niels Klinker" med de kendte Thise skuespillere. Der reklameres med god musik i mellemakterne. Efter forestillingen er der en lille svingom. Borgerforeningens medlemmer indbydes venligst.
3. oktober 1931 Høstfest på hotellet.
7. og 8. oktober 1931 Baptisternes forsamlingshus - Her taler Forstander H. Christensen begge aftener kl. 8.
17. oktober 1931 Harmonika Virtuoserne har været i Hjermitslev. Det var en fornøjelse at se på hvilken virtuosmæssig måde, de unge mennesker behandlede deres instrumenter på og betjente de mange tangenter. De udførte såvel det klassiske program som de moderne melodier på en udmærket måde, og bifaldet slog gang på gang de i klædelige uniformer iførte unge kunstnere i møde.
20. oktober 1931 Husflidsskole for Hjermitslev og Alstrup - afholder ordinær generalforsamling kl. 7½ på hotellet.
21. oktober 1931 Hvetbo Herreds Afholdskreds - afholder efterårsmøde på hotellet med følgende talere, pastor Traulsen, Børglum og Frode Nielsen, Bagterp Ungdomsskole. Efter mødet fælles kaffebord.
21. oktober 1931 Offentligt møde på hotellet med talerne, pastor Traulsen og ungdomslærer Frode Nielsen, Bagterp Ungdomsskole. Frode Nielsen vil tale om emnet "Rigdommen og det vanskelige ved at være ung."
31. oktober 1931 "Novemberaften" afholdes bal for idrætsforeningens medlemmer  på hotellet. Kirkensgaards orkester (4 stemmer) medvirker.
7. november 1931 Gåse- og andespil - det er Hjermitslev Borgerforening, der afholder spillet. 
10. november 1931 Husflidsskolen - begynder undervisning kl. 7½.
24. november 1931 Gymnastikken begynder. Drengeholdet kl. 7½, pigeholdet kl. 8½ og karleholdet kl. 9½.
30. november 1931 Politisk møde i Hjermitslev, mandag kl. 3½ på hotellet med taler og diskussion vedrørende kriselovene. talere: proprietær Korsgaard, Tøttrupgaard og Fr. Jordan, Aalborg. Arr. Den Konservative Vælgerforening og Venstres Kredsorganisation for halvrimmenkredsen.
27. december 1931 Juletræ på hotellet - Hjermitslev Afholdsforening og Landarbejderforeningen afholder det store årlige juletræ på hotellet 3. juledag. Samtlige foreningers medlemmer indbydes venligst.
28. december 1931 Juletræ - Borgerforeningens juletræ for medlemmer med børn 4. juledag kl. 6 på hotellet.
30. december 1931 Juletræ - Borgerforeningens juletræ for ungdommen på hotellet kl. 8.
30. december 1931 Andelsmejeriet "Fællesmål" - afholder udbetaling af mælkepenge.
30. januar 1932 Ringridning - deltagere indbydes til møde.
4. og 5. februar 1932 Baptisternes forsamlingshus - Her taler forstander H. Christensen. Begge aftener kl. 8.
6. februar 1932 Mejeriet "Fællesmål" afholder ekstraordinær  generalforsamling kl. 3 eftermiddag på hotellet med følgende dagsorden:
1. Forslag fra bestyrelsen om dækning af underskud.
2. Svar på forespørgsel fra Landbrugernes sammenslutning.
15. februar 1932 Hjermitslev-Alstrup Sygekasse - Generalforsamling.
21. februar 1932 Præmiemaskebal på Hotellet.
25. og 26. februar 1832 Baptisternes forsamlingshus. Her taler Forstander J. P. Hansen, Begge aftener kl. 8.
29. februar 1932 Hvetbo Herreds lærerkreds - instruktionskursus på Hjermitslev skole ved kommunelærer Ingvard Nielsen, København.
Efter førstelærer Landbo Christensen havde budt velkommen til leder og deltagere havde hr. Ingvard Nielsen en time med en klasse børn, hvor han talte med dem om afsnittet af vor historie fra 1807 - 1828. På en udmærket og klar måde fik han børnene til at forstå nedgangsperioden fra 1807 til statsbankerotten i 1913, oprettelsen af Nationalbanken og hvad deraf fulgte.
Efter timen blev alle indbudt til kaffe hos lærer Landbo Christensen og frue og efter en hyggelig time takkede formanden, lærer Frederiksen, Kaas, for gæstfriheden, og mødet flyttedes til hotellet, hvor hr. Ingvard Nielsen holdt et udmærket foredrag om "Historieundervisningen i Folkeforbundets Aand". Efter at de medbragte "klemmer" var spist, gik aftenen med oplæsning og sang, og der sluttedes med fælles kaffebord.
4.  marts 1932 Missionsmøde. Kl. 7½ på hotellet taler E. Pedersen, Saltum. Efter talen fortæller E. Pedersen om sine sørejser under verdenskrigen.
6. marts 1932 Bal - idrætsforeningen indbyder til bal for foreningens medlemmer søndag. Kirkensgaards orkester medvirker.
7. marts 1932 Selskabelig sammenkomst - Borger- og Håndværkerforeningen indbyder til sammenkomst på hotellet kl. 8 prc. Der bliver fælles kaffebord og oplæsning ved direktør Thomas P. Hejle, København, der vil læse forfatteren Bernhard Jensens sidste værk, "Post Mortem" , der har været opført på Det Kongelige Teater mange gange for udsolgt hus. 
Derefter gammelmandsbal.
Bestyrelsen gør medlemmerne opmærksomme på, at det er tilladt at invitere gæster med og forventer ved denne lejlighed fuldt hus.
Entréen er kun 1,25 kr. pr. deltager.
(Bernhard Jensen er født og opvokset i Hjermitslev, søn af lærer Erik Jensen).
14. marts 1932 Gødningsforening for V. Hjermitslev og Omegn afholder ordinær generalforsamling på hotellet kl. 3.
17. marts 1932 Borger- og Håndværkerforeningen - afholder ordinær generalforsamling.
19. marts 1932 4 Aars Deltagelse i den store Verdenskrig". Det er bager Carbuhn, V. Hj., der som forhenværende korporal ved 7. Stormbataill. fortæller om sine oplevelser. Mødet finder sted kl. 8 pr.. Entre 50 Ø.
23. marts 1932 Andelsmejeriet "Fællesmål" - afholder udbetaling af mælkepenge fra 3-5 eftermiddag.
16. april 1932 Markedsdag.
16. april 1932 Stort bal på hotellet om aftenen
5. maj 1932 50 års jubilæumsfest for Ingstrup og Hjermitslev-Alstrup Sygekasser. De to sygekasser var indtil for tre år siden een stor forening. Ved foreningens start i 1882 var der 23 medlemmer og en årsindtægt på 61 kr. Ved delingen af sygekassen i 1929 var der 1100 medlemmer og et regnskab, der balancerede med 33.000 kr. Ved festligheden rettedes der en særlig til til Søren Nørgaard, Alstrup, der har været kasserer i 40 år og til P. Andersen Bak, der havde været bestyrelsesmedlem i 30 år. Der nævnes også en afdød hædersmand og veteran for sagen, Anders Jørgen Sørensen, Hjermitslev. Det var lærer Landbo, der fortalte om foreningen virke gennem de 50 år og ligeledes den, der bandt sløjfe og afsluttede talerækken ved jubilæumsfesten.
11. maj 1932 Ordinær generalforsamling - til bestyrelsen valgtes snedkermester P. Chr. Ribergaard, manufakturhandler Vilhelm Pedersen og installatør Robert Thomsen. Til revisor skomager Chr. Nielsen og suppleant træhandler Jens Andreasen.
22. maj 1932 Skytteforeningen - øvelsesskydningen starter. det oplyses af foreningen påtænker at oprette en salonskytteforening med skydebane i Drustrup plantage.
12. juni 1932 Stor sommerfest på hotellet. God musik.
22. juli 1932 Mejeriet "Fællesmål"
Referat af ekstraordinær  generalforsamling:
Formanden vejassistent, gdr. J. Nielsen Jensen bød velkommen og klarlagde forskellige spørgsmål vedrørende overgangen til den nye 10-års periode. Derefter holdt statskonsulent i mejeribrig Tholstrup-Petersen, Aalborg, et interessant foredrag om driftsudgifternes fordeling på et moderne mejeri. Et forslag om en mindre forhøjelse af disse udgifter på smør ved toges med 54 jastemmer mod 31 nejstemmer. Et forslag om tegning af garantikapital hos Andelsbanken forkastedes.
Herefter holdtes licitation over mælketure mv.
31. juli 1932 Skytteforeningen store sommerfest - i Drustrup plantage.
Program:
Direktør Thomas P. Hejle åbner festen med en tale. Festen fortsætter med ringridning, både til hest og på cykel. En ny attraktion er et friluftsspil i lighed med friluftsskuespillene i Dyrehaven ved København. Kl. 11 er der stort festfyrværkeri. Der er dans på åben estrade og stort orkester medvirker.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com