Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Ø G E N A V N E - OG - T I L N A V N E


fra Vester Hjermitslev og Alstrup sogne - indsamlet af Lisbet Thorendahl

 

Det er Børge Møller, Klosterjordet 4, 9000 Aalborg, der er initiativtager til denne indsamling af øgenavne, og han indleder sin oplistning fra Jetsmark sogn med følgende citat fra Carsten Jensens bog „VI, DE DRUKNEDE „.

”Alle i vores by har en historie, men den er ikke fortalt af dem selv. Den har en ophavsmand med tusind øjne, tusind ører og fem hundrede penne, der ustandselig noterer!” - - øgenavne er omgivelsernes historie om hver enkelt af os.

 

Øgenavne -  dialekt

Oversættelse

Om personen og øgenavnet

Bette Amerika (stednavn)

Lille Amerika

Et udsted i det sydvestlige Hjermitslev, hvor fattigfolk boede.

Bette Bilka (butik)

Lille Bilka

Lilly Pedersens bagerbutik, der op igennem 1980’erne blev til en butik med et alsidigt udvalg.

Bette Pi' Bak

Lille Peder Bak

Gårdmand Peder Bak var i modsætning til ”Lång Pi Bak” en lille mand

Bette Schackenbor (gård)

Lille Schackenborg

En gård i Alstrup, der op gennem 1990’erne er blevet udbygget med tårne og spir.

Bette-Chresten

Lille Chresten

Chresten Trudslev var ikke høj og som barn en særdeles adræt gymnast - måske derfor navnet - og - i særdeleshed for at adskille han fra andre, der hed ”Chresten”

Bette-Grete

Lille Grete

Grete boede i et af husene i Søndergade, nu Alstrupvej. Hun var en net lille kone

Bette-post

Lille post

Chresten Jørgensen var post og i modsætning til post Ejner - en lille mand

Chren-Pu

 

Chr. Poulsen fra Annexgaarden i Alstrup var en dygtig fodboldspiller. Øgenavnet hentydede til,  at han var god til at skyde til bolden.

Drittel-Jens

-

Jens Haugaard var drittelmager

Drænmaj

Drænemanden

Niels Chr, Nielsen. Han boede på en lille ejendom ”Fallen” vest for V. Hjermitslev udflyttet. Han giftede sig med den gamle drænemands datter. Han havde aldrig selv haft den beskæftigelse, men blev på grund af svigerfaderen hele livet kaldt ”Drænmaj”.

Dæ bette skomajer

Den lille skomager

Chr. Pedersen - en lille mand. Han var lappeskomager og boede i Enkestræde, nu Thomas P. Hejlesvej, sammen Stense Hansen, der var kendt og elsket for sit gode humør. Hun var vaskekone og hjælpekone for kogekonen Anna Poulsen ved store fester.

Dæ bette skræ’er

Den lille skrædder

Det var der to skræddere, der kaldtes på grund af deres ringe højde. De boede begge på Blæshøjvej. Den ene var skrædder Niels Nielsen og den anden var søn af skrædder Engelund. Hans navn var Niels Aage

Dæ lång Peter - Alstrup

Den lange Peter

Peter var gift med syersken Emma. De boede på Løthvej i Alstrup. Han var en høj mand, der arbejdede på Saltum teglværk

Dæ skøne kune

Den rare kone

Navn ukendt. Hun boede med sin mand i et af husene på vestsiden af Alstrupvej. Betegnelsen gik på hendes væremåde og ikke på udseendet

Dæ tyk Nørgaard

Den tykke Nørgaard

Redaktør Jacob Nørgaard. Det var vist et øgenavn børnene gav den store, tykke mand

Fessor Kaj

Professor Kaj

Kaj Spaun Sørensen fra Alstrup. Han var en klog fyr.

Fisker-Nørgaard

Fiskemand Nørgaard

Nørgaard solgte fisk. Han havde også en træskoforretning, og så havde han Hjermitslev første offentlige bibliotek i en stue ved siden af butikken.

Futhust

Futhuset

Et hus på Karsevej, der oprindelig havde ”Futgråben” som nabo neden for sin have. Mejeriet havde afløb til ”Futgråben”, hvori futmælken - altså kasseret valle, flød som en blålig, surtlugtende strøm

Futmaj

Futmanden

Navn ukendt. ”Futmaj” boede selvfølgelig i ”Futhust” sammen med ”Futkunen og futbønen”

Fynbo-Knuv

Fynbo-Knud

Knud Knudsen, der som barn efter nogle dages ferie på Fyn kom hjem med en fynsk sprogtone eller et par fynskprægede ord - havde resten af livet navnet Fynbo Knuv.

Fætter laksko

-

Kristian Sørensen Nørgaard, kaldet Kristian Kjær. Han havde sit hjem i ejendommen ”Falden” vest for Hjermitslev udflytter. Hans mor var Anine Kjær. Det fortælles, at han var særdeles god til at danse, og at han var en af de første i Hjermitslev, der fik laksko.

Kikke-Karoline - Alstrup

-

Karoline Christine Pedersdatter f. 1832 i Alstrup - boede som voksen i fattighuset - Præstegaardshuset i Alstrup. Hun ernærede sig ved tiggeri. Både hendes mor og mormor havde navnet ”Kikker”. Ingen ved hvad navnet hentyder til.

Litj-Alfer

? Alfred

Daglejer Alfred Nielsen havde ligesom sin far øgenavnet ”Litj” knyttet til sit fornavn. Betydning af ordet ukendt, det kunne betyde ”le”.

Lång Pi Bak

Lange Peder Bak

Peder Bak var en lang tynd mand.

Måler-Emil

Maler Emil

Emil Andersen var maler

Måltj-Peter

Malt-Peter

Boede i huset - Blæshøjvej 29 - vest for snedker Ribergaard, hvor senere hans søn, Arild Poulsen,  byggede ”funkis”.huset i et for den tid moderne design.. Dette oplyst af Karen Pedersen, Kås.

Nassihust

Nazihuset

Efter Anden Verdenskrig kom en stor familie til Vester Hjermitslev. De skulle efter sigende have været nazister under krigen. Det hus eller de huse, de i tidens løb kom til at bo i blev betegnet som ”nassihusene”

Ni’els mannebøn

Niels med de mange børn

Niels Laurits Nielsen boede med hustru og børn på adressen, Blæshøjvej 78.

Pankajesmej

Pandekagesmeden

Manden var smed og boede oppe i nærheden af strideområdet, hvorfor han fik dette øgenavn er ukendt.

Pankajesmejs æbelskyver

Pandekagesmedens æbleskiver

Smeden havde to små og runde døtre. De fik navnet ”pankajesmejs æbelskyver”

Post-Ejner

-

Ejner Nielsen var post.

Ringer-Las

Ringer Lars

Lars Larsen boede på adr. Blæshøjvej 66. Han var ringer og graver ved Vester Hjermitslev kirke.

Røj-Lass

Røde Lars

Gårdskarl Lars Andersen var rødhåret, deraf navnet. Han fortalte Svend Nissen, der var hans arbejdsgiver i firmaet Drustrup & Hansen, at han var et ”lokkebarn”, hvilket vil sige, at han er født uden for ægteskab.

Sibe-Nilsen

Sæbe Nielsen

N. P. Nielsen havde sammen med sin kone en butik, der kaldtes ”sæbehuset”

Singer

Symaskinereparatør Carl Alexander Lindau

Han er begravet på Hjermitslev kirkegård - var københavner og kom til byen efter krigen. Han boede på et lille tagkammer på Hotellet og ernærede sig ved at cyklede rundt i blegblå kedeldragt med cykelklemmer og reparerede symaskiner, SINGER, var navner på mange af maskinerne - deraf øgenavnet. Han udkomme dækkede antagelig for kost og logi på hotellet - han havde ingen personlige kontakter i byen. Om aftenen sad han i restaurationen i mørkt tøj og hvis skjorte og læste avis. Efter en del år var han pludselig død. Det fortaltes, at der ved hans bisættelse - foruden værtsparret fra Hotellet - deltog et par tilrejsende frihedskæmpere fra København - de hædrede den afdøde ved at bære frihedskæmpernes armbind. Han kunne være en mand med en stor historie og et mere heroisk øgenavn end Sing-sing.

Skovtrøllen

Skovtrolden

En mand, der boede i et hus i P. Diges skov. Han kørte rundt og hentede køkkenaffald hos folk.

Skræ’r Jerrik

Skrædder Erik

Skrædder Erik boede ”vesten for banen” i huset på Blæshøjvej 32, hvor drittelmager Niels Haugaard senere boede.

Slog-Ajs

Slog Anders

Anders Larsen boede i ”Bette Amerika”. Navnet havde vist den nedsættende betydning, at betegne manden som en ”slog” -

Sme-Ejler

Smed Ejler

Ejler Mortensen var smed

Sme-Karl

Smed Karl

Karl Larsen var smed

Strikkekonenes Ge’org

Strikkekonens Georg.

Strikkekonen boede i det lille hus - Blæshøjvej 55 - lige før Søren Poulsens gård.

Sy-Tea

Syerske Thea

Thea Larsen var syerske

Tossi-Kaj

Tosse-Kaj

Kaj - efternavn ukendt - var fra Ingstrup, men i 1950’erne karl på gården i Alstrup hos enken Marie Pi’sen (Pedersen). Han var ikke spor tosset, men han kunne snakke baglæns - bakke snavvendt - og derfor fik han øgenavnet. Han havde en bror, der hed Tage - så når han fortalte om broderen og ham, blev Kaj og Tage til ”Taj og Kaje” . Og når han fortalte om Maie Pi’sen, som han var karl hos, blev det til ”Parie Misen”.

Trommel Alfer

Tromle Alfred

Han var gift med Christiane og boede i huset - Blæshøjvej  53 - vesten for strikkekonens hus. De havde børnene Rosa, Grete og Elin og vist også et par drenge. Alfred kørte vejtromlen, når der skulle asfalteres. Parret kom ikke oprindeligt fra egnen, men var vist fra Aså i Østvendsyssel. - Dette oplyst af Karen Pedersen, Kås.

Tryn’kunen

Trynekonen

Christiane Nielsen f. 1840 i Vrensted. Hun var fattiglem og boede i fattighuset i Alstrup.

Wust-Pi Chresten

Oste P. Christian

Boede i nogle år i det røde hus efter Lunden - Assenbækvej 41 (nu nyt hus på stedet). P. Chr. kørte rundt på cykel og solgte ost. fra en kurv med låg på.. Dette oplyst af Karen Pedersen, Kås.

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com